gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. november 19-november 23.

Szerző: 2018. november 26.No Comments

Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Hálózati eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/222
Közzététel dátuma: 2018.11.19.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő napi feladatellátásához szükséges hálózati eszközök beszerzése keretszerződés alapján.
Lásd bővebben

FFRI rendszer fejlesztési feladatai – 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/224
Közzététel dátuma: 2018.11.21.
Ajánlatkérő: Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási keret megállapodás a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltetett földgázszállító vezetékhez kapcsolódó FFRI rendszer fejlesztési feladatainak ellátására a közbeszerzési dokumentum műszaki tartalmának megfelelően a 2019. évben.
A Magyar Gáz Tranzit Zrt gázszállító rendszerén Szada kompresszorállomás, Balassagyarmat mérőállomás, Vecsés indító-fogadó állomás, Rád-, Romhány szakaszoló állomást felügyelő és irányító FFRI rendszer fejlesztési feladatainak ellátása.
Lásd bővebben

Felhívás – Interaktív panel, e-learning EFOP-3.2.4
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.12.17.
Jelen közbeszerzés célja a Klebelsberg Központ, valamint a konvergencia régió tankerületi központjai fenntartásában lévő iskolák részére összesen 3005 db interaktív panel és 1605 db mobilállvány beszerzése, üzembe helyezése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű uniós projekt keretében, a Műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az üzembe helyezett eszközökkel kapcsolatos helyszíni oktatás, valamint az interaktív panel használatának módszertanához kapcsolódó akkreditált e-learning rendszerű képzés/továbbképzés zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer vagy e-learning keretrendszer vagy LMS) nyújtása a felhasználó részére, amely az érintettek nagy létszámára tekintettel legalább 10.000 fő konkurens felhasználó kiszolgálására alkalmas.
Lásd bővebben

Multifunkciós eszközök üzemeltetése eszközvásárlás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
Közzététel dátuma: 2018.11.23.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.12.20.
Ajánlatkérő székhelyén, telephelyein és fióktelepén, valamint a szolgáltatási tevékenységével érintett ügyfelei székhelyein és telephelyein üzemelő, a szolgáltatásba bevont, a Műszaki Leírásban részletezett berendezések üzemeltetési és karbantartási tevékenységére az elvárható legmagasabb minőségben – összhangban a gyártói előírásokkal, és a Műszaki Leírás szerinti új eszközök vásárlása, illetve meglévő eszközök cseréje.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

LIBRA6i és OLÜSZ fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/222
Közzététel dátuma: 2018.11.19.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zrt
Nyertes ajánlattevő: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő, az Ajánlatkérő által biztosított, – legalább 150 felhasználó munkáját támogató, Oracle Forms&Reports valamint PHP környezetben működő – Libra6i és OLÜSZ informatikai rendszereivel összefüggésben, egyedi megrendelések alapján alkalmazásfejlesztési szolgáltatásokat köteles nyújtani különösen Projektvezetői, Rendszervezői, Junior fejlesztői, Senior fejlesztői és Adatbázis szakértői feladatkörben ellátandó fejlesztésekre vonatkozóan nettó 145.300.000,- FT keretösszegben, azzal, hogy Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegből.
Lásd bővebben

Az EU Kohéziós Politikáját szolgáló EU Alapok társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztéspolitikai programok értékeléseinek készítésére, 9 részben (Tájékozatató az eljárás eredményéről)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/222
Közzététel dátuma: 2018.11.19.
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: EQUINOX Consulting Kft.; Ernst & Young Tanácsadó Kft.; KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt.; Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt.; GKI Gazdaságkutató Zrt.;T RENECON Tanácsadó és Tervező Kft.; VTK Innosystem Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft.; AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.; FŐMTERV Zrt.; ZRI Závecz Research Kft.; Field Consulting Services Zrt.; AQUA Engina Kft.
Vállalkozási keretszerződés az EU Kohéziós Politikáját szolgáló EU Alapok társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztéspolitikai programok értékeléseinek készítésére, 9 részben:
1. rész: A fejlesztéspolitika KKV-kra gyakorolt hatásainak értékelése közvetlen és közvetett vállalkozási támogatások esetén
2. rész: K+F, innováció és strukturális változások értékelése
3. rész: Munkaerőpiaci- és társadalmi hatások értékelése
4. rész: Környezeti- és klímahatások értékelése
5. rész: Közszféra és közszolgáltatások fejlesztéseinek értékelései
6. rész: Infrastruktúra-fejlesztések értékelése
7. rész: Értékelésekhez közvetlenül kapcsolódó elsődleges információgyűjtés és adatelőkészítés
8. rész: Értékelések módszertani támogatása, ágazati és makrogazdasági hatások értékelése
9. rész: Értékelések tartalmi és javaslati szintézisei
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 920.000.000,- Ft
Lásd bővebben

SIMI informatikai rendszerek támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/222
Közzététel dátuma: 2018.11.19.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: Delta Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés – Spektrum, Interferencia Monitoring Integráció, SIMI Mérés Vezérlő, Adó DB – Mérési Riasztás Kezelő Központ rendszerek informatikai rendszertámogatása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.930.000,- Ft
Lásd bővebben

CISCO garancia kiterjesztés/2018.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/223
Közzététel dátuma: 2018.11.20.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő feladata
(a) 94 darab eszköz tekintetében CISCO support és subscription megújítása, valamint
(b) 6 darab eszköz tekintetében CISCO subscription hosszabbítása
a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 20.878.500,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az elj. eredményéről EKR000668802018
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/223
Közzététel dátuma: 2018.11.20.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A műszaki tartalom részeként csatolt táblázatban (1. sz. melléklet.xlsx) található Cisco hálózati eszközökre garancia, támogatás (szoftverfrissítéseket is beleértve) 2019.09.30. dátumig a színkódokkal jelölt rendelkezésre állással, valamint az elvárt reakcióidőkkel logisztikai szolgáltatás nyújtása, valamint adott esetben csereeszközök biztosítása műszaki leírás szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 12995.000,- Ft
Lásd bővebben

Táj. eredményINKA 2. kommunikációs szolgáltatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/223
Közzététel dátuma: 2018.11.20.
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Keiok Kft
„ Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem” projekthez kapcsolódó marketingkommunikációs és rendezvényszervezői feladatok ellátása
A keretösszeg: nettó 18 000 000,- Ft (azaz nettó tizennyolcmillió forint)
Lásd bővebben

IKT eszközök és bútorok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/223
Közzététel dátuma: 2018.11.20.
Ajánlatkérő: Hit Gyülekezete
Nyertes ajánlattevő: H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság; Green Office Solution Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: LEGO csomagok 2. rész: IKT eszközök 3. rész: Interaktív táblák 4. rész: Bútorok
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 30.840.675,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/224
Közzététel dátuma: 2018.11.21.
Ajánlatkérő: Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Informatikai és audiovizuális eszközök beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.300.260,- Ft
Lásd bővebben

Alkalmazás monitoring szoftver (Dynatrace) licenck
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/224
Közzététel dátuma: 2018.11.21.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Licenckövetési szerződés már rendelkezésre álló Dynatrace (alkalmazás monitoring szoftver) licencekre vonatkozóan a 2019. évre.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 14.914.880,- Ft
Lásd bővebben

Channel Branding rendszer beszerzése 2 részben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/224
Közzététel dátuma: 2018.11.21.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Snitt Studio Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A közbeszerzés tárgya: Channel Branding rendszer beszerzése 2 részben a Duna és M4 csatornák részére
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 58.969.999,- Ft
Lásd bővebben

SOC biztonsági eseménykezelő szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzési eljárás célja az Ajánlatkérő (AK) informatikai eszközeit célzó kibertámadások és a belső hálózatból induló támadások hatékony detektálása és elhárítása érdekében IT biztonsági naplóelemző és eseménykezelő szolgáltatás nyújtása (szolgáltatás).
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 24.958.995,- Ft
Lásd bővebben

Szoftvereszközök beszerzése – 2018.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ;META-INF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.; Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft
Szoftvereszközök beszerzése az Apertus Nonprofit Kft. részére az alábbiak szerint
1. közbeszerzési rész – irodai szoftver
2. közbeszerzési rész – IT fejlesztés támogatás szoftver
3. közbeszerzési rész – Backoffice szoftver
4. közbeszerzési rész – IT fejlesztői szoftver
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 18.599.538,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Számítástechnikai eszközök beszerzése ME
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: Miskolci Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Alienline Kft.; Freedom-Tech Kft
Számítástechnikai eszközök beszerzése
1. rész: 1 db laptop (erős, dedikált videokártyával), 1 db laptop (érintőképernyős, 2 az 1-ben), 1 db microszámítógép (érintőképernyős stand kialakításhoz)
2. rész: 1 db asztali számítógép (nagykapacitású prímszám kereső algoritmusok futtatására alkalmas), 1 db monitor (31,5”-os)
3. rész: 4 db laptop munkaállomás, 1 db notebook (17”-os)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 8.880.800,- Ft
Lásd bővebben

Szünetmentes hálózat kivitelezése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: Győri Törvényszék
Nyertes ajánlattevő: REWIR Klímatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság leendő 1 db épületében szünetmentes hálózat kivitelezése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.129.063,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
Közzététel dátuma: 2018.11.23.
Ajánlatkérő: Echo Innovációs Műhely
Nyertes ajánlattevő: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Közbeszerzés 1. része: Összesen 94 db informatikai eszköz, gép beszerzése
Közbeszerzés 2. része: Összesen 76 db oktatástechnikai eszköz, gép beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.961.884,- Ft
Lásd bővebben

ASP IRAT szakrendszer support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
Közzététel dátuma: 2018.11.23.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
az ASP Központon keresztül üzemeltetett az ASP 1.0 projekt által csatlakoztatott 55 önkormányzat Iratkezelő szakrendszer működésének biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetm
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/223
Közzététel dátuma: 2018.11.20.
Ajánlatkérő: Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye: Stargen EU s.r.o.
Nyertes ajánlattevő: Stargen EU s.r.o.
a beszerzés tárgya 1 db Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz beszerzése az Ajánlatkérő tulajdonában lévő CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító berendezéshez, a funkcionális bővítése érdekében a fennálló kizárólagos jogok és műszaki szempontokra tekintettel.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 76.081.800,- Ft
Lásd bővebben

ÖEÁ-Cégadatbázisokból adatközlési szolg. 3évre
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/223
Közzététel dátuma: 2018.11.20.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: Bisnode D&B Magyarország Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az eljárás tárgya: Szlovák, szerb, horvát és szlovén cégadatbázishoz elektronikus úton történő hozzáférés biztosítás 3 évre
Korábbi fejlesztés eredményeként a Bisnode D&B Magyarország Információ Szolgáltató Kft. által biztosított szlovák cégadatok elérhetővé váltak a NAV adattárházában, továbbá megjelenítésre kerültek a Panorama hálózat vizualizációs rendszerben, illetve az Adózói Dosszién a hierarchia kapcsolatok között.
A nyertes ajánlattevő által biztosított FTP kiszolgálón keresztül éri el a NAV az állományokat. Nyertes ajánlattevő heti gyakorisággal köteles aktualizálni az adatállományt, melyeket minden hétfőn 16:00 óráig kell feltölteni.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 60.180.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Kiberbűnözés elleni képzési szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/222
Közzététel dátuma: 2018.11.19.
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő által szervezett nyílt képzésekben való részvétel, képzésenként 4 fő részvételével.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett (Kbt. 75. § (1) bek. b) pont)
Az érvénytelenség indoka:
– Ajánlattevő a Frész Ferenc felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumot a 2018. szeptember 20.-i hiánypótlási határidő helyett 2018. szeptember 24-én nyújtotta be arra való hivatkozással, hogy nem kapott értesítő e-mailt az EKR rendszerből, így csak később, a határidő letelte után észlelte a hiánypótlási felhívás megküldését.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha e rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik”.
A Rendeletben foglaltak alapján ajánlattevő késedelmes benyújtásra vonatkozó fenti magyarázata nem fogadható el, mivel a kommunikáció az EKR felületén belül, és nem annak értesítő e-mailjein keresztül történik.
Lásd bővebben

rendszerelemek üzemeltetése,javítása,karbantartása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/224
Közzététel dátuma: 2018.11.21.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Vállalkozási szerződés – Számítógéptermekben üzemelő erősáramú-, gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetése és javítása és karbantartása 36 hónapos vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő a bontás során, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely nettó 162.000.000,- Ft. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéshez, a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján az eljárás eredménytelen.
Lásd bővebben

TE-Informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: Siófoki Tankerületi Központ
Eredménytelen az eljárás a Kbt. 75. § (1) b) alapján, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, valamint a 75. § (1) e) alapján is, mert nem került benyújtásra az ajánlattételi határidőig legalább 2 ajánlat.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – ICT rendszerek migrációjának előkészítésének szakértői támogatása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. szakasz: Előkészítési szakasz ICT rendszerek migrációjához szükséges felmérés, kiértékelés és tervezés metodikájának kidolgozása és az alábbi mintadokumentumok (sablonok) elkészítése: – Migráció tervezésének módszertana – Felmérési dokumentum – Kiértékelési dokumentum sablonok – Migrációs terv sablon II. szakasz: Felmérési, tervezési és migrációs szakasz Az I. szakaszban elkészített metodika és mintadokumentumok alapján komplex informatikai rendszerek felmérése, a felmérések dokumentálása, kiértékelése, és ezek alapján migrációs terveke elkészítése 3000 óra időkeretben.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás során kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, ezért ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredmélnytelennek nyilvánította az eljárást.
Lásd bővebben

Technológiai licencek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/225
Közzététel dátuma: 2018.11.22.
Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint, tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
Közzététel dátuma: 2018.11.23.
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
ATM-R szerverek
1. tétel HPE Server 2 db.
2. tétel HPE Server 10 db.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Sysman Informatikai Zrt.-vel szemben 2018. május 30. napján ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bek szerinti hiánypótlást és nem egyértelmű kijelentések tisztázását rendelte el (1. sz. felszólítás)Az ajánlattevő a felszólításnak nem tett eleget, határidőben nem nyújtott be Kbt. 71. § szerinti hiánypótlást, indoklást, ajánlata érvénytelennek minősül.
Az értékelési szempontra tekintettel második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Freedom-Tech Informatikai Kft-t Ajánlatkérő 2018. július 11. napján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtására szólította fel.Az ajánlattevő a kötelezettségének határidőben nem tett eleget, a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolásokat nem nyújtotta be.
Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban az értékelési szempont szerint első és második helyre rangsorolt ajánlattevőket követően ajánlatot benyújtó, további ajánlattevők az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékét meghaladó összegű ellenszolgáltatást kértek.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Közzététel dátuma: 2018.11.23.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rendszer kiépítése (Országos Széchényi Könyvtár )
Szerződés/rész odaítélésre került nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolhatóan a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Lásd bővebben