gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalomterületfejlesztés

Döntéshozatal-támogatási módszertan a helyi gazdaságfejlesztésben

Szerző: 2018. december 17.No Comments

„Kutatásom átfogó célja (C0), olyan módszertan kidolgozása, mely a tényalapú döntéshozatal eszközrendszerével támogatja az önkormányzatok gazdaságfejlesztést célzó törekvéseit. Első lépésként a fejlesztendő területek pontos meghatározása a cél, azonosítani a lehetséges kitörési pontokat. A stratégia kidolgozásának legelső lépése tehát a helyzetfeltárás, hiszen az eredményes tervezés alapfeltétele a helyi gazdasági, társadalmi és környezeti viszonyok alapos ismerete (Goda, Tóth 2013). Ennek megfelelően, az első közvetlen célom (C1) a cselekvési tér, cselekvési lehetőségek meghatározása a környezeti tényezők és a belső erőforrások kapcsolatának vizsgálata révén. Ehhez a célhoz olyan elemző eszközt szeretnék hozzárendelni, mely a települési gazdaság belső tényezői és a rájuk ható külső környezet kapcsolatrendszerét tárja fel egy indikátorrendszer segítségével. A helyi gazdaság fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatánál meghatározó szempont, hogy a lokális gazdaságot in situ, a környezetével interakcióban vizsgáljuk. Ehhez a ható környezeti tényezők minél teljesebb lefedése és a gazdaság belső dinamikájának egyidejű megjelenítése szükséges….”

Forrás:
Döntéshozatal-támogatási módszertan a helyi gazdaságfejlesztésben; Lendvay Endre; Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2018-XII-14 09:00, helye: SZIE Gödöllő, Főépület II. emeleti GTK Kari Tanácsterem (PDF)