Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartársadalomtörvények, határozatok

1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozat Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről

Szerző: 2019. január 1.No Comments

„Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség folyamatos érzékelhető csökkentése érdekében a Kormány

1. egyetért a kedvezményezett járásokban és településeken új – szociális és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevő, a helyi adottságokra építő – gazdasági és szociális stratégia megalkotásának szükségességével;

2. egyetért azzal, hogy a hazai exportcikkek előállítása, valamint az importált termékek mennyiségének csökkentése érdekében a gazdaságilag fejletlenebb térségekben – a helyi adottságok figyelembevételével – termelőkapacitások kialakítását, illetve a meglévő kapacitások fejlesztését kell ösztönözni;

3. egyetért azzal, hogy a kedvezményezett területeken a gazdasági program az alábbi elemekre épüljön:

a) a felszíni és felszín alatti melegvíz kapacitással rendelkező településeken fóliás és üvegházi zöldségtermesztést, haltenyésztést indokolt ösztönözni,

b) az erdőterületekkel érintkező településeken a lakásbelső kialakítását, játékgyártást és más – mikro-, kis- és középvállalkozással megvalósítható – tevékenységet indokolt ösztönözni,

c) az állattenyésztési kultúrával rendelkező településeken e foglalkoztatást indokolt ösztönözni,

d) a gyógynövény-termesztési hagyományokkal rendelkező – vagy a földrajzi adottságok miatt ilyen kultúrának a kialakítását lehetővé tévő – településeken indokolt a gyógynövénytermesztés ösztönzése,

e) gondoskodni kell az a)–d) alpontban foglalt feladatok tekintetében az integrátori rendszer bevezetéséről,

f) az agyaglelőhellyel rendelkező településeken indokolt a téglagyártás ösztönzése,

g) a stabil gazdasági hátterű vállalkozások – különösen a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok – kedvezményezett járásokba történő kitelepülését ösztönözni kell, ki kell dolgozni ennek a pénzügyi ösztönző-rendszerét,

h) a Széchenyi kártya rendszerének logikáját követő, a régiós felzárkóztatást szolgáló hitelkonstrukciót kell kialakítani,

i) meg kell vizsgálni a kedvezményes hitelként funkcionáló kötvénykibocsátás lehetőségeit;

4. egyetért azzal, hogy a fejlesztéshez szükséges szociális elemek elsősorban az alábbiakat foglalják magukba:

a) a társadalmi vállalkozások – különösen a közfoglalkoztatás alapjain létrehozott szociális szövetkezetek – vonatkozásában a már meglévő termelői kapacitást kell fejleszteni, és gondoskodni kell az integrációról, a piaci szereplőkkel történő együttműködés hatékony kialakításáról,

b) a közfoglalkoztatás során törekedni kell arra, hogy minden munkaképes személy munkalehetőséghez jusson az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés prioritása figyelembevételével,

c) a foglakoztatást gátló bölcsődei és óvodai férőhelyhiányt meg kell szüntetni,

d) a családsegítő szolgálatoknak és a hatékony szociális ellátást segítő egyéb eszközöknek e térségekben a szükségletekhez képest kell megjelenniük…”

Forrás:
1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozat Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről ; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozata Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről; Magyar Közlöny; 2018. évi 206. szám; 2018. december 20.; 35664-35666. oldalak (PDF)