Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődésszakirodalom

A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai

Szerző: 2019. február 10.No Comments

„…Kutatási célom, hogy a magyar közigazgatási felsőoktatás képzési reformjának átfogó elemeire és a változások lényegi aspektusaira rámutassak. Ezzel új és egyedi megközelítésben, a szakirodalomban eddig nem ismert tartalom szerint mutassam be a magyar közigazgatási felsőoktatást. Az általam megjelölt, 2011. évi mérföldkő hatásaként lezajlott reformok példaként szolgálhatnak más államok számára is. Célom, hogy a magyar modellt külföldön is megismerhessék.
A közigazgatási felsőoktatás átalakítása máshol is elkezdődött, kísérletek vannak, de eltérő az egyes országok fejlődése és a nemzetközi szakirodalom még nem ismeri a megreformált magyar rendszer értékeit. Írásomban ezeket ez elemeket mutatom be, melyek új keretet adnak a magyar közigazgatás személyi állományának fejlesztéséhez.
Elemzési tárgyköröm, a reformkörnyezet hatása nyomán, elmúlt években lezajlott rendszertani, képzéstartalmi, intézményi és szellemi reform bemutatása, a változások lényegi elemeinek megragadása.

A 2011. évi mérföldkő, a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program kiadását jelöli. A reformprogram szerint, átalakításra került a teljes közigazgatás szervezete, működése és megfogalmazódott az új típusú tisztviselői felkészítés szükséglete. A 2011-től lezajlott reform és a változások lényege eddig nem kapott kellő figyelmet a tudomány világában. Így célom, hogy erre az újszerűségre és paradigmaváltásra a tudós közösségek figyelmét ráirányítsam, a reformkörnyezetben megjelenő komplex, szemléletbeli és tartalmi megújulásra, valamint a fejlődés irányára az összehasonlító kutató módszertan segítségével rámutassak…”

Forrás:
A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai; Juhász Lilla Mária; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; a doktori védés időpontja: 2019-II-22 11:00, helye: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) (PDF)