Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról

Szerző: 2019. április 7.No Comments

„…II. FEJEZET

A SZEMÉLYÜGYI KÖZPONT

3. § A Kormány a Kit. 280. § (1) bekezdés 31. pontja és a Kttv. 6. § 31. pontja szerinti személyügyi központ feladatait ellátó szervként a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett kormányzati igazgatási szervet jelöli ki.

4. § (1) A személyügyi központ feladatai:

a) a kiválasztási eljárás lebonyolítása, ennek keretében kompetenciavizsgálat lefolytatása,

b) a toborzási adatbázis működtetése,

c) a jogszabályban meghatározott teljesítményértékelési rendszer működtetése,

d) a jogszabály szerinti, személyügyi központ által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása,

e) a jogszabályban meghatározott tartalékállomány kezelése.

(2) A személyügyi központ az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során biztosítja a módszertani támogatást és a szükséges informatikai rendszerek működtetését.

5. § (1) A személyügyi központ e rendeletben foglalt szolgáltatásai körében a közalkalmazottakat foglalkoztató szervek részére elektronikus kiválasztási eljárást, a munkáltató szervek körében elektronikus pályázati és kiválasztási eljárást, valamint a toborzási adatbázishoz hozzáférést biztosít a közszolgálati állásportálon keresztül.

(2) A személyügyi központ által nyújtott kiválasztási szolgáltatásokat a közigazgatási és költségvetési szervek térítésmentesen veszik igénybe…”

Forrás:
70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról; Magyar Közlöny; 2019. évi 58. szám; 2019. április 4.; 1884-1891. oldalak (.pdf)