Találat: közszolgálati tartalékállomány

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

„...2. A TARTINFO-rendszer 3. § (1) A személyügyi központ a) a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő, hivatásos állomány tagja vagy rendelkezési állományú katona adatait, valamint b) a közigazgatási szerv által bejelentett üres álláshely adatait az a) és b) pont szerinti adatok nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben (a továbbiakban: TARTINFO-rendszer) tartja nyilván. (2) A TARTINFO-rendszer az (1) bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében a következő funkciókra alkalmazható: a) a tartalékállományba helyezett adatainak rögzítése, módosítása, törlése; b) az üres vagy megüresedő álláshelyre alkalmas, tartalékállományba helyezett keresése; c)...

Részletek

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról

„...II. FEJEZET A SZEMÉLYÜGYI KÖZPONT 3. § A Kormány a Kit. 280. § (1) bekezdés 31. pontja és a Kttv. 6. § 31. pontja szerinti személyügyi központ feladatait ellátó szervként a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett kormányzati igazgatási szervet jelöli ki. 4. § (1) A személyügyi központ feladatai: a) a kiválasztási eljárás lebonyolítása, ennek keretében kompetenciavizsgálat lefolytatása, b) a toborzási adatbázis működtetése, c) a jogszabályban meghatározott teljesítményértékelési rendszer működtetése, d) a jogszabály szerinti, személyügyi központ által vezetett nyilvántartással kapcsolatos feladatok...

Részletek