Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldöntechnikatudomány

Az Európai Tanács kijelölte a 2021–2027 közötti évekre vonatkozó uniós kutatási és innovációs keretprogram, az Európai Horizont (Horizon Europe) fő célkitűzéseit

Szerző: 2019. április 22.április 23rd, 2019No Comments

„A Tanács a mai napon megállapodott az Európai horizont keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetének központi részeiről. Ez a program határozza meg az Európai horizont – a 2021–2027 közötti évekre vonatkozó uniós kutatási és innovációs keretprogram – végrehajtása céljából előirányzott operatív célkitűzéseket és tevékenységtípusokat.

A határozat az alábbiakról rendelkezik:

 • az Európai horizont egyes klaszterei keretében végzendő kutatási tevékenységek fő irányvonalai
 • a missziók és az intézményesített partnerségek lehetséges területei
 • a többéves stratégiai tervezés folyamata, amelyet a Bizottságnak a tagállamok korai szakaszban történő és szoros bevonásával kell lefolytatnia
 • az Európai Innovációs Tanácsnak (EIC) a Bizottság általi létrehozása
 • az egyedi program végrehajtását szolgáló munkaprogramok, amelyeket a Biazottságnak kell elfogadnia
 • az Európai horizont keretében finanszírozott kutatási tevékenységekben való részvétel kiszélesítése
 • az Európai Kutatási Térség megszilárdítása

A mai megállapodás nem terjed ki a horizontális és költségvetési vonatkozású kérdésekre, amelyek megvitatása jelenleg zajlik az EU következő, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretéről folytatott tárgyalások keretében. Ezek a kérdések, és különösen a végső összegek attól a megállapodástól függenek majd, amely az állam-, illetve kormányfők szakpolitikai útmutatása nyomán fog megszületni a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozóan.

A következő lépések
A Tanács akkor fogadja majd el a határozattervezetet, ha kézhez vette az Európai Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét, és teljes körű megállapodás született a többéves pénzügyi keretről, valamint az Európai horizontról szóló rendelettervezetről.”

Forrás:
Az EU jövőbeli kutatási programja: a Tanács kijelölte a fő célkitűzéseket; Európai Unió Tanácsa; 2019. április 19.
Javaslat – A TANÁCS HATÁROZATA az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról [A tanácsi határozattervezet jóváhagyott szövege]; Európai Unió Tanácsa; 2019. április 15. (.pdf)

Előzmény: Uniós megállapodás a jövőbeli kutatási és innovációs programról

„Kialakulóban van az EU jövőbeli kutatási és innovációs keretprogramja. A Tanács keretében működő Állandó Képviselők Bizottsága a mai napon megerősítette a Tanács román elnöksége és az Európai Parlament között az Európai horizont – a 2021–2027-es időszakra vonatkozó következő uniós kutatási és innovációs keretprogram – operatív rendelkezéseinek többsége tekintetében, az Európai horizont csomagra vonatkozó átfogó kompromisszum részeként létrejött közös értelmezést.

„Az EU számára az innováció az egyetlen járható út erőteljes, fenntartható és versenyképes gazdasága fennmaradásához. Az Európai horizontra vonatkozó közös értelmezés mai megerősítésével biztosítani kívánjuk, hogy az új program 2021 januárjában késedelem nélkül elindulhasson. A szöveg az uniós kutatók számára egyértelművé teszi majd az e területre vonatkozó uniós prioritásokat, az uniós polgárok pedig megbizonyosodhatnak afelől, hogy foglalkozunk az őket aggasztó kérdésekkel.”
Nicolae Hurduc, román kutatási és innovációs miniszter

Az Európai horizont keretprogram megállapítja a program céljait és felépítését, valamint a program finanszírozásának módjait és a finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat. Az Európai horizont az Unió vezérprogramja, amellyel az Unió egy elképzelés megszületésétől annak piaci elterjedéséig támogatni kívánja a kutatást és az innovációt, kiegészítve a nemzeti és a regionális forrásokat.

A program három, egymást kiegészítő és egymással összefüggő pilléren nyugszik. Az első pillér (Tudományos kiválóság) célja a kiváló tudományos alaptevékenységek támogatása. Ez a pillér megerősíti majd az Unió tudományos vezetőszerepét, továbbá magas színvonalú ismereteket és készségeket fog kifejleszteni. A második pillér (Globális kihívások és európai ipari versenyképesség) a társadalmi kihívásokra választ kereső és az ipari technológiákra irányuló kutatást fogja majd támogatni olyan területeken, mint például az egészségügy, a biztonság, a digitális és a kulcsfontosságú alaptechnológiák, az éghajlatváltozás, az energia, a mobilitás, az élelmiszerek és a természeti erőforrások. E területek mellett korlátozott számú kutatási küldetések és partnerségek is indulnak majd. Minden egyes küldetés esetén portfólió készül majd a kutatási tevékenységekről. A harmadik pillér (Innovatív Európa) az Európai Innovációs Tanács létrehozásával az áttörést hozó és a diszruptív innováció elterjesztését helyezi majd előtérbe. Az Európai Innovációs Tanács egyablakos ügyintézést kínál majd a nagy potenciállal rendelkező innovátorok számára.

E három pillér mellett a részvétel kiszélesítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése tekintetében további intézkedések javítják a program eredményességét.Ezek közé tartoznak a tagállamok arra irányuló támogatását célzó intézkedések, hogy a lehető legjobban ki tudják aknázni nemzeti kutatási és innovációs képességüket. A rendelet meghatározza a részvétel kiszélesítését célzó intézkedések előnyeit élvező tagállamokat.

A Tanács és az Európai Parlament közötti közös értelmezés számos tekintetben javulást jelent a bizottsági javaslathoz képest. A közös értelmezés rögzíti, hogy bizonyos feltételek mellett az Európai Innovációs Tanács is biztosíthat vissza nem térítendő, illetve kizárólag tőkerészesedés formájában megvalósuló támogatást. A küldetések tekintetében a jóváhagyott szöveg nemcsak részletesebb feltételeket határoz meg, hanem felsorolja a lehetséges küldetési és partnerségi területeket is. A szöveg értelmében a tagállamok meghatározó szerepet töltenek be a kutatási és innovációs prioritások meghatározásában. Végezetül pedig megerősítették a részvétel kiszélesítésére vonatkozó rendelkezéseket.

Amíg nem születik átfogó megállapodás az EU következő többéves pénzügyi keretéről, a közös értelmezés nem terjed ki költségvetési vonzattal bíró rendelkezésekre. Nem terjed ki továbbá harmadik országok részvételére és a más uniós finanszírozási programokkal való szinergiákra vonatkozó rendelkezésekre sem. A preambulumbekezdések többsége szintén a jövőbeli tárgyalások részét fogja képezni. Ezekre a tárgyalásokra már az új EP-vel fog sor kerülni.

A közös értelmezés megerősítésére az Európai horizont csomag egészére vonatkozó kompromisszum részeként került sor.

A további lépések
A Tanács arra számít, hogy a lehető leghamarabb folytatódnak majd a tárgyalások a következő Európai Parlamenttel, hogy a közös értelmezésben tükröződő, eddig elért eredmények alapján záruljanak majd le. A tárgyalások során figyelembe kell majd venni a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatosan kialakítandó átfogó megállapodást is.

Háttér
A Bizottság 2018 júniusában nyújtotta be az Európai horizont csomagot. A csomag a következőkre vonatkozó javaslatokból áll:

 1. a jelenlegi „Horizont 2020” keretprogram utódjának számító „Európai horizont” elnevezésű kutatási és innovációs keretprogram, valamint részvételi és terjesztési szabályai;
 2. az „Európai horizont” végrehajtását célzó egyedi program;
 3. az Euratom-Szerződés keretében megvalósuló kutatási és képzési program, amely kiegészíti az Európai horizontot;
 4. a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 2007/198/Euratom határozat módosításáról szóló tanácsi határozat.

A program költségvetése csak akkor kerül véglegesítésre, miután megállapodás született a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről. A Bizottság a program teljes költségvetéseként 94,1 milliárd eurót javasolt.

A Bizottság becslése szerint a program az elkövetkező 25 évben az uniós bruttó hazai termék (GDP) tekintetében 0,08–0,19%-os átlagos növekedést fog eredményezni, és a 2021–2027-es időszakban mintegy 100 000 munkahelyet teremt majd a kutatási és innovációs tevékenységek területén.”

Forrás:
Uniós megállapodás a jövőbeli kutatási és innovációs programról; Európai Unió Tanácsa; 2019. március 27.
A közös értelmezés szövege
Lásd még:
Horizon Europe – the next research and innovation framework programme. How Horizon Europe is being designed, legal framework, factsheets, reports and timeline.; Európai Bizottság (összefoglaló információk)