Találat: Horizon Europe

Az Európai Tanács kijelölte a 2021–2027 közötti évekre vonatkozó uniós kutatási és innovációs keretprogram, az Európai Horizont (Horizon Europe) fő célkitűzéseit

„A Tanács a mai napon megállapodott az Európai horizont keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetének központi részeiről. Ez a program határozza meg az Európai horizont – a 2021–2027 közötti évekre vonatkozó uniós kutatási és innovációs keretprogram – végrehajtása céljából előirányzott operatív célkitűzéseket és tevékenységtípusokat. A határozat az alábbiakról rendelkezik: az Európai horizont egyes klaszterei keretében végzendő kutatási tevékenységek fő irányvonalai a missziók és az intézményesített partnerségek lehetséges területei a többéves stratégiai tervezés folyamata, amelyet a Bizottságnak a tagállamok...

Részletek