gazdaságinformatikaközigazgatás: magyartársadalomtörvények, határozatok

1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról

Szerző: 2019. április 27.No Comments

„ Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 31. Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Monor Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 1 050 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 31. Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: azonnal

3. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti költségvetési forrás terhére az Önkormányzat részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó – vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatás nyújtásáról, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, amely rögzíti az alábbi kötelezettségeket:

a) az egyes alprojektekhez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokat megalapozó műszaki, informatikai tervezési dokumentumok véglegesítése előtt az Önkormányzat köteles beszerezni a Belügyminisztérium szakmai egyetértését,

b) az Önkormányzat teljes körű adatszolgáltatással és helyszíni ellenőrzés biztosításával tegye lehetővé a projektben megvalósuló fejlesztések előrehaladásának, elkészültének és alkalmasságának ellenőrzését a Belügyminisztérium vagy az általa írásban kijelölt szakértő vagy szakértelemmel rendelkező szervezet számára,

c) az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó projektelemek megvalósítása kapcsán biztosítsa a központi informatikai szolgáltatásokhoz és a központi alapinfrastruktúra platformhoz történő illeszkedést, valamint az azokhoz történő integrációs feladatok elvégzését;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

4. 4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa az Önkormányzat számára…”

Forrás:
1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozata a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 69. szám; 2019. április 23.; 2507-2508. oldal (.pdf)