Internetközigazgatás: magyarszakirodalomtávközlés

NMHH: Három év alatt megnégyszereződött a mobilinternet-szolgáltatás adatforgalma

Szerző: 2019. április 27.No Comments

„Első alkalommal tette közzé a mobiltelefon-, a mobilinternet- és a mobil M2M-szolgáltatások főbb mennyiségi mutatóinak alakulását bemutató, megújult mobilpiaci jelentését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A három évet átfogó dokumentumból kitűnik, hogy a mobilinternet-szolgáltatás igénybe vevőinek a száma 37%-kal nőtt, a felhasználók által bonyolított adatforgalom pedig több mint négyszeresére ugrott. Az időszak végére a mobil adatforgalom fő kiszolgálóivá a 4G hálózatok váltak, az uniós roamingdíjfelárak 2017 közepi eltörlésének köszönhetően pedig a mobiltelefont egyre bátrabban használjuk külföldön.

Az NMHH a mobilpiaci jelentést a három saját hálózatos szolgáltató, valamint további kilenc olyan szolgáltató kötelező, negyedévente esedékes adatszolgáltatása alapján állította össze, amely a szolgáltatást saját hálózatos szolgáltatóval kötött szerződés alapján nyújtja. A jelentést félévente fogja frissíteni a hatóság. A teljes jelentés elolvasható az NMHH honlapján.

A mobiltelefon-szolgáltatás piaca telített; a feltöltőkártyás előfizetések szerepe tovább csökken
A jelentés alapján a mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók 11 milliós száma érdemben nem változott 2015 és 2018 év vége között, és az indított hívásforgalom is csak kis mértékben – 11,9 százalékkal – bővült. A feltöltőkártyás (pre paid) előfizetések piaci szerepe egyre kisebb: míg az időszak elején még az előfizetések 43%-a tartozott ehhez az előfizetési típushoz, addig az időszak végére az arányuk 36%-ra csökkent. A feltöltőkártyás szegmens forgalomból való részesedése még ennél is jóval kisebb (5% körül), aminek a hátterében az áll, hogy a feltöltőkártyás felhasználók átlagosan jóval kisebb forgalmat bonyolítanak, mint az utólag fizető, számlás (post paid) előfizetők: az egy előfizetésre jutó átlagos havi forgalmakban meglévő különbség tízszeres a két előfizetési típus között.

A mobilinternet-szolgáltatás piaca jelentősen bővült, ami döntően az okostelefonos szegmensnek köszönhető
Az internetforgalmat bonyolított SIM-kártyák száma 37%-kal nőtt 2015 és 2018 év vége között, a felhasználók által bonyolított adatforgalom pedig ugyanebben az időszakban több mint négyszeresére ugrott.

A piac okostelefonos szegmensébe tartozó kártyáinak száma 2015 és 2018 év vége között 40%-kal nőtt, meghaladva a 6 millió kártyát, ami mára az összes mobilinternet-kártya több mint 90 százalékát alkotja. A piac nagyképernyős szegmensébe – ahol az előfizetők a mobilinternet-szolgáltatást jellemzően számítógépen, tableten keresztül veszik igénybe – a három év alatt végig stabilan mintegy félmillió SIM-kártya tartozott. A nagyképernyős szegmensben az egy SIM-kártyára jutó havi internetforgalom 2018 végén 19,37 GByte volt, az okostelefonos szegmens felhasználói viszont csupán átlagosan nyolcadannyi, 2,41 GByte forgalmat bonyolítottak havonta. A forgalmi különbségek miatt a nagyképernyős szegmens részesedése a teljes adatforgalomból még az időszak végén is 37 százalék körül alakult.

A hangforgalom döntően 3G, az adatforgalom 4G hálózaton zajlik
A belföldön indított hívásforgalom döntő részét – a hívások négyötödét – a mobilszolgáltatók 3G hálózatokon keresztül továbbítják, kisebb részét 2G, illetve 4G hálózatokon. Az adatforgalom lebonyolításában a 4G hálózatok szerepe az időszak végére dominánssá vált: míg 2015 végén a mobilinternet-forgalomnak még csak kevéssel több mint fele zajlott 4G hálózaton, addig 2018 végére a 4G hálózatok adatforgalomból való részesedése 90 százalék fölé nőtt. A trendeket jól előrejelezte az NMHH hírközlési piaccal foglalkozó tavalyi kutatása is.

Népszerűbb lett a roaming
Az uniós roamingdíjfelárak 2017. június közepétől élő eltörlésének köszönhetően mind a külföldön használt SIM-kártyák száma, mind a rajtuk lebonyolított hívás- és adatforgalom növekedési üteme jelentősen megugrott a korábbi évekhez képest. Különösen látványos, hogy a 2017 harmadik negyedéve utáni időszakban a külföldön adatforgalmat bonyolító kártyák száma hozzávetőleg duplájára, a forgalom pedig négyszeresére nőtt.

Nincs jelentős változás a piaci részesedésekben
A hívásforgalmat, illetve az internetforgalmat bonyolított SIM-kártyák száma alapján mért piaci részesedések nem változtak érdemben az elmúlt három évben. A Magyar Telekom mind a mobiltelefon-, mind a mobilinternet-szolgáltatás piacán vezet (45% körüli részesedéssel), míg a piaci második és harmadik szolgáltató (Telenor, Vodafone) részesedései minimálisan térnek csak el egymástól. A saját hálózattal nem rendelkező szolgáltatók együtt sem érték el az egy százalékot.

Terjed az M2M
Az M2M – tehát az emberi beavatkozás nélkül megvalósított, eszközök közötti kommunikációhoz kapcsolódó – SIM-kártyák száma évi 10-15 százalék körüli növekedéssel az időszak végére 1 millió darab fölé emelkedett.”

Forrás:
NMHH: Három év alatt megnégyszereződött a mobilinternet-szolgáltatás adatforgalma; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 2019. április 26.
Lásd még: Kettősség jellemzi a magyar mobilpiac elmúlt éveit; Koi Tamás; HWSW.hu; 2019. április 25.

A mobilpiaci jelentés anyagai
Mobilpiaci jelentés – 2018. II. félév; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 2019. április 25. (.pdf)
A mobilpiaci jelentés adattáblái – 2018. II. félév; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 2019. április 25. (.xlsx)
Ismertető: A mobilpiaci jelentés adattáblái – 2018. II. félév
1. ábra SIM-kártya számok negyedéves alakulása
2. ábra Forgalmat bonyolított SIM-kártyák száma és megoszlása előfizetési típus szerint
3. ábra Forgalmat bonyolított SIM-kártyák száma és megoszlása előfizetői szegmens szerint
4. ábra Hívás- és internetforgalom negyedéves alakulása

Mobiltelefon szolgáltatás
5. ábra Hívásforgalmat bonyolított SIM-kártyák számának és fajlagos forgalmának alakulása
6. ábra Hívásforgalmat bonyolított SIM-kártyák számának és fajlagos forgalmának alakulása előfizetési típusonként
7. ábra Hívásforgalmat bonyolított SIM-kártyák számának és fajlagos forgalmának alakulása előfizetői szegmensenként
8. ábra Belföldön indított hívásforgalom alakulása forgalmi irányonként
9. ábra Külföldön hívást indító SIM-kártyák száma és aránya
10. ábra Külföldön indított hívásforgalom és a fajlagos forgalom negyedéves alakulása
11. ábra Belföldön indított hívásforgalom megoszlása hálózattípus szerint
12. ábra Hívásforgalmat bonyolított SIM-kártyák alapján számított piaci részesedések alakulása a mobiltelefon-piacon
13. ábra Belföldön küldött SMS-ek számának alakulása forgalmi irányonként

Mobilinternet piac
14. ábra Internetforgalmat bonyolított SIM-kártyák számának és fajlagos forgalmának alakulása szolgáltatási szegmensenként
15. ábra Internetforgalom alakulása szolgáltatási szegmensenként
16. ábra Internetforgalmat bonyolított okostelefonos SIM-kártyák számának és fajlagos forgalmának alakulása előfizetési típusonként
17. ábra Internetforgalmat bonyolított okostelefonos SIM-kártyák számának és fajlagos forgalmának alakulása előfizetői szegmensenként
18. ábra Külföldön internetforgalmat bonyolító SIM-kártyák száma és aránya
19. ábra Külföldön bonyolított internetforgalom és a fajlagos forgalom alakulása
20. ábra Mobilinternetre csatlakozott SIM-kártyák megoszlásának alakulása a hálózat típusa szerint
21. ábra Belföldön bonyolított internetforgalom megoszlásának alakulása a hálózat típusa szerint
22. ábra Internetforgalmat bonyolított SIM-kártyák alapján számított piaci részesedések alakulása a mobilinternet-piacon

M2M piac
23. ábra M2M SIM-kártyák számának alakulása
24. ábra M2M forgalmak alakulása