közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Miniszterelnöki Kabinetiroda gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett

Szerző: 2019. április 28.No Comments

„Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bártfai-Mager Andrea s. k.,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 1. melléklet IX. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép: „
[IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnöki Kabinetiroda] A – Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve; B – Cégjegyzékszám; C – Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 01-10-140237; 2022. december 31.
2.
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 01-10-041364; 2022. december 31.”

Forrás:
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelete a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 70. szám; 2019. április 25.; 2537. oldal (.pdf)
6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár

Lásd még (a Nemzeti Jogszabálytár alapján):