gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. április 23-április 26.

Szerző: 2019. április 28.No Comments

Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.

Ajánlati/Részvételi felhívás

Exportfejlesztési partneriroda hálózat Balkán
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/77
Közzététel dátuma: 2019.04.23.
Ajánlatkérő: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.20.
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghatározott célkitűzése, hogy széleskörű szolgáltatási portfólió segítségével külpiacokra segítse a magyar vállalatokat (különösen kis- és középvállalkozásokat), valamint releváns üzleti lehetőségeket kutasson fel azok számára nemzetközi partnerhálózat segítségével. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi világgazdasági, geopolitikai folyamatok kiemelt jelenlétet indokolnak egyes relációkban. A sikeres jelenlét elérése érdekében kiemelt jelentőségű a magyar külgazdasági eszközrendszer hatékonyságának maximalizálása a Célországokban valamint az illetékességi területen.
Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe: Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia
Ajánlattevő tevékenységének Célországai: Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia
Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 636.295.000,- Ft
Lásd bővebben

Oktatói Pool 2019-II.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/77
Közzététel dátuma: 2019.04.23.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.02.
Vendégoktatások szervezése és olyan „oktatói pool” biztosítása, amelyből 2 egymást követő szemeszterben a részt vevő felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott kurzusokra releváns gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek részvételét biztosíthatják képzéseikben.
Ajánlatkérő (a továbbiakban: „AK”) kiköti, hogy a megvalósítás ideje alatt, az érintett intézményekkel folytatott konzultációk alapján mindösszesen 1163 db vendégoktatási alkalom megtartását tervezi megrendelni. AK rögzíti, hogy az érintett intézményekkel folytatott egyeztetések alapján a tényleges megrendelés változhat, azonban a meghatározott vendégoktatási alkalmak 70%-ának (azaz mindösszesen 814 db vendégoktatási alkalom) megtartására lehívási garanciát vállal, azzal, hogy a fennmaradó 30%-ot (349db alkalom) a szerződés teljesítése során felmerülő igényeknek megfelelően kívánja adott esetben lehívni.
A feladatot az alábbiakban részletezett követelmények és a műszaki leírás 4. pontjában foglalt követelményrendszer és határidők alapján szükséges elvégezni:
Ajánlattevő (a továbbiakban: „AT”) feladata az érintett felsőoktatási intézmények által szervezett kurzusok keretein belül vendégoktatást biztosítani az AT, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalat megadott témakörben releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szakembere által.
Az érintett kurzus keretén belül a vendégoktatást végző szakember feladata az intézmény által kijelölt oktatóval egyeztetett tematika alapján a vendégoktatási alkalmakon releváns szakmai tapasztalaton alapuló tudás átadása a hallgatóknak.
A tevékenységhez kapcsolódóan az AT és az általa biztosított vendégoktató feladatai közé tartozik különösen:
– folyamatos kapcsolattartás a felsőoktatási intézmény kijelölt képviselőjével és az adott kurzus oktatójával;
– a vendégoktatás tematikájának elkészítése az illetékes oktató közreműködésével és egyetértésével;
– felkészülés a vendégoktatás megtartására;
– utazás a vendégoktatás helyszínére;
– a vendégoktatás megtartása;
– a vendégoktatással érintett felsőoktatási kurzus lezárásához szükséges vizsgafeladatok kidolgozásában való közreműködés, javaslattétel.
Lásd bővebben

EFOP-1.1.5-17-2017-0004 Eszközbeszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Ajánlatkérő: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.27.
EFOP-1.1.5-17-2017-0004 számú Korlátok nélkül- mozgáskorlátozott emberek infó-kommunikációs akadálymentesítése tárgyú projekt keretében eszközbeszerzés 12 részben adásvételi szerződés keretében.
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás/2015
Skidata parkolástechnikai rendszer karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.06.
A Budapest Közút Zrt. által (jelenleg 10 helyszínen) üzemeltetett P+R parkolókban, a műszaki leírás 3. pontban részletezett Skidata rendszerű parkolás-technikai rendszerek karbantartása, garanciális és nem garanciális javítása, (eseti hibaelhárítása), valamint a karbantartáshoz szükséges alkatrészek, részegységek biztosítása. A Vállalkozónak a jelenlegi eszközparkon túl, a későbbiekben beszerzésre kerülő integráltan működő hardver / szoftvereszközökkel kapcsolatosan is a fenti szolgáltatások nyújtására képesnek kell lennie. Skidata termék (alkatrész) mellett, vagy helyett más gyártó által forgalmazott termék is elfogadható, ami az eredetivel minden jellemzőben egyenértékű, a rendszerrel kompatibilis.
Lásd bővebben

Informatikai eszközbeszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Ajánlatkérő: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Teljesítés helye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.08.
Ajánlatkérő európai uniós forrásból származó pályázat keretében informatikai eszközök beszerzést kívánja megvalósítani.
Lásd bővebben

MIKE szoftverlicenszek vásárlása – AF
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Ajánlatkérő: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.06.
hidrológiai modell szoftverlicencek beszerzése
(Felszíni és felszín alatti vizek összegyülekezését, lefolyását, szimuláló/modellező szoftverek, programok)
Lásd bővebben

City Cooperation II. ATHU018 – Szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/79
Közzététel dátuma: 2019.04.25.
Ajánlatkérő: Körmend Város Önkormányzata
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.06.
City Cooperation II. ATHU018 azonosítószámon nyertes pályázat megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése két közbeszerzési részben:
1.közbeszerzési rész egymásra épülő feladatai:
I. munkarész: city branding kidolgozása
II. munkarész: innovatív turisztikai tevékenység kidolgozása
III. munkarész: mobil zárókonferencia megszervezése
2.közbeszerzési rész egymásra épülő feladatai:
I. munkarész: helyi piacok stratégia és marketingkoncepciójának kidolgozása
II. munkarész: helyi termelők kvalifikálása
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
SMART közvilágítás tervezés és műszaki szakértői
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/77
Közzététel dátuma: 2019.04.23.
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Smart Energy Investment Kft.; UR-BEN DESIGN Műszaki és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási szerződés SMART közvilágítás tervezése és kapcsolódó műszaki szakértői feladatok ellátása
Közvilágítási rekonstrukció tervezése és térinformatikai rendszer fejlesztése munkák – SMART világításkorszerűsítés megvalósításához szükséges összes szakág írásos és tervi dokumentációjának valamint SMART keretrendszer térinformatikai kezelőfelületének – elkészítése
Legfőbb, jellemző mennyiségi adatok:
Lakosságszám: 59.357 fő
Érintett lámpatestek száma: 10.681 db
a) Közvilágítás-korszerűsítés ajánlati tervének elkészítése kivitelezési szintű műszaki tartalommal.
* Közvilágítás-korszerűsítés ajánlati tervének elkészítése kivitelezési szintű műszaki tartalommal
* Bontási terv
* Árazott és árazatlan költségvetés.
b) SMART műszaki elemek ajánlati tervének az elkészítése tendertervi részletezettséggel.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és SMART funkcióelemzés alapján, a SMART CITY funkciókra (megvilágítási tervek, integrált kamerahálózat, wifi hotspot rendszer, IOT üzemeltetési rendszer, stb.) vonatkozó engedélyezési szintű, ajánlati terv készítése, valamint költségbecslés és beavatkozási ütemterv készítése.
* Részletes Tervezési Program Kidolgozása,
* Georeferált térinformatikai rendszer kidolgozása,
* SMART műszaki elemek ajánlati tervének az elkészítése tendertervi részletezettséggel
* Árazott és árazatlan költségvetés.
c) Műszaki szakértői szolgáltatás, valamint monitoring a projekt keretében tervezett közvilágítás korszerűsítést célzó kivitelezési folyamat befejezéséig
Energetikai szempontú monitoring biztosítása;
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 79.227.400,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/77
Közzététel dátuma: 2019.04.23.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: CP Contact Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása és működtetése megyeszékhelyeken.
Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása és működtetése és folyamatos szolgáltatás nyújtása a szerződéses időszak alatt Tatabánya megyeszékhelyen. Irodánként ügyfélfogadási időben legalább 1 fő tanácsadó jelenlétét kell biztosítani, valamint a folyamatos működés érdekében legalább 1 fő helyettesről is gondoskodni szükséges. Hetente legalább 3×6 órában , délelőtti, illetve délutáni nyitvatartásban, a helyi igényeknek megfelelően, 8-20 óra közötti időintervallumban.
Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása és működtetése és folyamatos szolgáltatás nyújtása a szerződéses időszak alatt Zalaegerszeg megyeszékhelyen.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 81.360.000,- Ft
Lásd bővebben

Notebook konfiguráció beszerzése 2018/3 – EREDMÉNY
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/77
Közzététel dátuma: 2019.04.23.
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SERCO Informatika Kft.
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára az első ütemben 7 db „A” kategóriás, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációt követően további notebookok biztosítása vegyesen az előbbi kategóriás gépekből bérleti konstrukció keretében Windows operációs rendszerrel, MS Office csomaggal együtt. Ajánlatkérő a Ajánlatkérő a notebookokat egyben munkaállomásként is használni kívánja, ezért az ehhez szükséges kiegészítőkre nézve is kér ajánlatot.
Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt az 1. rész vonatkozásában a legfeljebb a nettó 35.000.000,-Ft keretösszeg erejéig jogosult és köteles teljesíteni Ajánlatkérő igényeit.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 35.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Fotogrammetriai feldolgozó szoftvercsomag besz.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: DATAKART Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;
1. rk. Fotogrammetriai feldolgozó szoftver: 1 db menedzser licenc és 3 db fürt (fuser) licenc,
2. rk. Fotogrammetriai kiegyenlítő számítások szoftver: 1 db alaplicenc + 2 db bővítmény,
3. rk. Fotogrammetriai kiértékelő szoftver csomag: 1 db licenc,
4. rk. Geoadatbázis séma kezelő szoftver: 2 db licenc.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 35.260.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/79
Közzététel dátuma: 2019.04.25.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: JOTRON AS
Elnevezés: Püspökladány ATM rádiórendszer
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 161.500,- EUR
Lásd bővebben

KBF/534/2018 – eredmény tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/79
Közzététel dátuma: 2019.04.25.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ISTAT – START és kapcsolódó rendszereinek támogatása és szoftverfejlesztése
Rövid meghatározás: A Magyar Nemzeti Bank ISTAT rendszerének részét képező START, START-WS, EBEAD, KTM és BPK informatikai alkalmazások üzemeltetési támogatása azok kiváltásáig, a szerződés 60 hónapos hatálya alatt, és eseti, opcionálisan lehívható szoftverfejlesztői támogatása összesen legfeljebb 1.100 embernap mennyiségben.
Ajánlatkérő a támogatási szolgáltatást 2020. június 30-ig opcionálisan veszi igénybe.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 214.680.000,- Ft
Lásd bővebben

ICT rendszerek migrációjának szakértői támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/79
Közzététel dátuma: 2019.04.25.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: NETIS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ICT rendszerek migrációjának szakértői támogatása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című projekt vonatkozásában. Komplex informatikai rendszerek felmérése, a felmérések dokumentálása, kiértékelése, és ezek alapján migrációs tervek elkészítése 3000 óra időkeretben.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 39.570.000,- Ft
Lásd bővebben

MTVA broadcast tároló rendszerének átalakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/80
Közzététel dátuma: 2019.04.26.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adásvétellel vegyes szolgáltatási szerződés– Az MTVA TS3500 típusú szalagkönyvtárainak átalakítása TS4500 típusúra és bővítése LTO 8 meghajtókkal
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 154.793.025,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-Légifotó-2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/80
Közzététel dátuma: 2019.04.26.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nyertes ajánlattevő: EUROSENSE Légi Térképészeti Kft.
Vállalkozási szerződés légi fényképezésre Magyarország 37.211 km2 nagyságú területén és 1.589 db ortofotó készítése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 99.789.200,- Ft
Lásd bővebben

Táj.hird-Légi fénykép és dig. ortofotó készítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/80
Közzététel dátuma: 2019.04.26.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: EUROSENSE Légi Térképészeti Kft.
A szerződés megnevezése: Vállalkozási szerződés Budapest Főváros közigazgatási határán belüli légi fénykép és digitális ortofotó készítése tárgyában
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell (DTM) készítése és digitális ortofotók előállítása Budapest teljes közigazgatási területére – 538 km².
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 24.920.000,- Ft
Lásd bővebben

Medwroks szoftver beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/80
Közzététel dátuma: 2019.04.26.
Ajánlatkérő: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nyertes ajánlattevő: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
MedWorkS integrált egészségügyi szoftver support és karbantartás biztosítása, jogszabálykövetése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 50.400.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

EDR terminálok és licencek beszerzése (2018-2019)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Rt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 291.088.810,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átl.-ra von.hird.EKR000123172019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/79
Közzététel dátuma: 2019.04.25.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatfeldolgozói felület, elemzési adattárház létrehozása az e-MedSolution rendszerben rögzített adatokból, áttekintésre és korszerű analitikai algoritmusok futtatására alkalmas elemző felület biztosítása, konzultációs és tanácsadási szolgáltatás a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.007.800,- Ft
Lásd bővebben

Inforex Treasury rendszer továbbfejlesztése.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/80
Közzététel dátuma: 2019.04.26.
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: FX Software Zrt.
Az Inforex Treasury Rendszer (továbbiakban: Inforex rendszer) továbbfejlesztése az azonnali fizetéshez kapcsolódó funkcionalitások kialakítása érdekében (továbbiakban: Nevesített fejlesztési feladat). A feladat részletes leírását a követelményspecifikáció tartalmazza. Az Inforex rendszer fejlesztésére irányuló, előre még csak részben, vagy nem ismert fejlesztési igények (továbbiakban: Estei feladatok) megvalósítása a szerződés teljes időtartama alatt, 39 548 000,- Ft + ÁFA összegű Szakértői keret erejéig. A szakértői keretből kizárólag olyan – az Inforex rendszerre vonatkozó – fejlesztési feladatok elvégzésére kerül sor, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos joga fennáll, illetve amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Ajánlatkérő az Eseti feladatok megrendelésére nem vállal lehívási kötelezettséget.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 64.999.852,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Általános fejlesztési keretmegállapodás (KBF/377/2017) – eredmény tájékoztató 2019. I. n.év
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Általános fejlesztési keretmegállapodás.
Microsoft termékekhez köthető, Windows Phone, Apple iOS és Android operációs rendszerekhez köthető, illetve Linux operációs rendszeren futó alkalmazásokhoz (Red Hat Enterprise, CentOS) kapcsolódó fejlesztési kompetencia biztosítása ajánlatkérőnél felmerülő igények szerinti mennyiségben és összetétel szerint.
500 000 000,- HUF keretösszeg kimerüléséig.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A fedezetnek és az elvárt műszaki tartalomnak megfelelő érvényes ajánlat nem érkezett, ezért ajánlatkérő nem hirdet nyertest, a fejlesztési igény a keretmegállapodás alapján történő megrendelésről lemond.
Ajánlattevők:
Argonsoft Informatikai Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. I/7., HU, 14168332-2-41) – KKV
DSS Consulting Kft. (1121 Budapest, Denevér köz 2., HU, 11774608-2-43) – KKV
Grepton Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., HU, 12613056-2-42) – KKV
Millmen Informatikai és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Felső erdősor 9. 2/6, HU, 14753488-2-42) – KKV
Lásd bővebben