Skip to main content
informatikaInternetközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányrendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól

Szerző: 2019. július 7.No Comments

„…1. § A Kormány a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. §-a szerinti ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátására a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) jelöli ki.

2. § (1) Az ellenőrző szervezet a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig éves akadálymentesítési ellenőrzési tervet készít. Az ellenőrzési tervet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ellenőrzési módszertan és tagállami jelentéstételi szabályok kidolgozásáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1524 bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: végrehajtási határozat) szerinti mintavételi szabályok alapján kell összeállítani, meghatározva az egyszerűsített és részletes ellenőrzés keretében ellenőrizendő honlapokat és mobilalkalmazásokat.

(2) Az ellenőrző szervezet az éves akadálymentesítési ellenőrzési terv elkészítése előtt egyeztetést folytat le a fogyatékkal élő személyeket képviselő társadalmi szervezetekkel az egyszerűsített és a részletes ellenőrzési minta összetételéről, és figyelembe veszi az azzal kapcsolatos véleményüket, hogy mely honlapok és mobilalkalmazások milyen ellenőrzési módszer szerint kerüljenek ellenőrzésre.

(3) Az ellenőrző szervezet a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítési ellenőrzését a végrehajtási
határozatban meghatározott ellenőrzési módszerek alapján végzi. Az akadálymentesítési ellenőrzés tartalmazza az adott oldalak vizsgálatát, a vizsgálati eredmények elemzését és értékelését.

(4) Egyszerűsített ellenőrzési módszer alkalmazása esetén egy honlap vagy mobilalkalmazás legalább három, de legfeljebb öt oldalának akadálymentesítési ellenőrzésére kerül sor.

(5) Részletes ellenőrzési módszer alkalmazása esetén egy honlap vagy mobilalkalmazás legalább nyolc, de legfeljebb húsz oldalának akadálymentesítési ellenőrzésére kerül sor.

(6) A közszférabeli szervezet – a minősített adatokat tartalmazó honlapok kivételével – köteles az ellenőrző szervezet számára az akadálymentesítési ellenőrzés céljára hozzáférést biztosítani az extranetes és az intranetes honlapokhoz is.

(7) Az akadálymentesítési ellenőrzés tekintetében oldalnak kell tekinteni az interneten egy címen (URL) elérhető információk összességét vagy egy mobilalkalmazás valamely képernyőjét…”

Forrás:
A Kormány 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól; Magyar Közlöny; 2019. évi 118. szám; 2019. július 5.; 4383-4384. o. (PDF)