Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

Kormányhatározat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról

Szerző: 2019. július 7.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a munkaerőpiaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék
lakosságmegtartó képességének növelése céljából szükséges egy gazdaságélénkítő programcsomag,
a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja (a továbbiakban: Program) indítása a gazdasági
mutatók alapján elmaradott településeken, az önkormányzatoknak, valamint az ott működő, székhellyel vagy
telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, továbbá az állami vagy helyi önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban álló gazdasági társaságoknak nyújtott támogatás biztosításával;

2. egyetért azzal, hogy a Program az 1. mellékletben szereplő 50 településen induljon;
3. felhívja
a)
a pénzügyminisztert, az agrárminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint
a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt célra felhasználható programjaikat tekintsék át és alakítsák át úgy, hogy
aa)
a Program céljára kis összegű (minimum 10 000 000 forint) támogatás is igénybe vehető legyen,
ab)
– a de minimis szabályainak figyelembevételével – visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
támogatás folyósítására is legyen lehetőség,
ac)
a források a Program keretében úgy is igénybe vehetők legyenek, hogy a kellő részletezettségű
kiírásnak megfelelő pályázó ahhoz mérlegelés nélkül, 15 napon belül hozzájusson,
ad)
az e célra felhasználható valamennyi programról – a releváns feltételek bemutatásával –
tájékoztassák a Kormányt;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külügyminiszter
Határidő:
2019. július 31.

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy dolgozzon ki 5 000 000 000 forint értékben programcsomagot az 1. mellékletben meghatározott településeket segítő mikro-, kis- és középvállalkozások, továbbá az állami vagy helyi önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban álló gazdaság társaságok számára, amely a 3. pontban írt feltételekkel igénybe vehető, és amelyet a Programban való részvételre későbbiekben kijelölendő települések is igénybe tudnak venni;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. július 31.

6. felhívja
a)
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Magyar Falu Program keretében rendelkezésére álló programelemeket
– a belügyminiszter által településenként és támogatási célterületenként jelzett mértékben – a jelen
kormányhatározattal érintett, valamint később kijelölendő települések pályáztatás nélkül igénybe vehessék, azzal, hogy a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos és a belügyminiszter megállapodik az e célra 2019-ben és 2020-ban elkülönítendő forrás nagyságáról,
Felelős:
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
belügyminiszter
Határidő:
2019. július 15.

7. egyetért azzal, hogy a Programot az alábbi szervezetrendszernek megfelelően kell lebonyolítani:
a)
a stratégiai irányok meghatározásáról, a szakterületek feladatainak kijelöléséről a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, az agrárminiszter közösen dönt, amely tárcavezetőket a Miniszterelnökséget vezető miniszter – akadályoztatása esetén a belügyminiszter – hívja össze,
b)
az operatív feladatokat az a) pontban megnevezett miniszterek által kijelölt szakmai felsővezetői grémium
lássa el,
c)
a támogatásokkal kapcsolatos döntéseket a belügyminiszter vagy az általa kijelölt szakmai felsővezető hozza meg,
d)
a településeket a Belügyminisztérium állományában foglalkoztatottak segítsék;

11. felkéri az illetékes megyei önkormányzatokat, hogy a Program végrehajtása érdekében, önként vállalt feladatként
a 7. pontban meghatározott szervezetrendszerrel szoros együttműködésben az érintett településeket
a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék és támogassák…”

Forrás:
A Kormány 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozata a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról; Magyar Közlöny; 2019. évi 118. szám; 2019. július 5.; 4441-4445. o. (PDF)