Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Foglalkoztatási, költségvetési és gazdaságpolitika: 2019. évi országspecifikus ajánlások – Az Európai Unió Tanácsa

Szerző: 2019. július 14.No Comments

„A Tanács 2019. július 9-én elfogadta a tagállami foglalkoztatási, költségvetési és gazdaságpolitikákról szóló 2019. évi ajánlásait és véleményeit.

Az ajánlások átfogó célja, hogy a tagállamokat gazdaságuk korszerűsítésével növekedési potenciáljuk növelésére, illetve ellenálló képességük további erősítésére ösztönözzék.

A globális bizonytalanságok és a kedvezőtlenebb körülmények ellenére az előrejelzések szerint 2020-ban az összes tagállam gazdasága nőni fog, a munkanélküliség szintje pedig rekord alacsony. Ennek alapján az országspecifikus ajánlások a hatékony strukturális reformok végrehajtására, a beruházási stratégiák előmozdítására, valamint a felelősségteljes költségvetési politikák ösztönzésére összpontosítanak.

Az ajánlások mai elfogadása volt a 2019. évi európai szemeszter, vagyis a gazdaságpolitikák koordinációját célzó évenkénti folyamat utolsó szakasza. Az Európai Tanács a június 20-i ülésén megbeszélést folytatott az országspecifikus ajánlásokról. A foglalkoztatási politikáról szóló részeket a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács július 8-án hagyta jóvá.

Az európai szemeszter keretében évenként egy-egy féléves periódusban figyelemmel kísérik valamennyi tagállam foglalkoztatási, költségvetési és gazdaságpolitikáját.

Az Európai Tanács minden évben a márciusi ülésén fogalmazza meg szakpolitikai iránymutatásait, amelyek alapján a tagállamok az év áprilisában benyújtják:

  • a gazdaságpolitikájukra vonatkozó nemzeti reformprogramjukat. Ezek középtávú makrogazdasági forgatókönyveket vázolnak, a rövid távot illetően pedig a foglalkoztatást és növekedést célzó „Európa 2020” uniós stratégia végrehajtására vonatkozó nemzeti célkitűzéseket fogalmaznak meg, feltárják a növekedés fő akadályait, és a növekedést elősegítő kezdeményezésekre vonatkozó intézkedéseket határoznak meg;
  • a költségvetési politikájukra vonatkozóan pedig stabilitási vagy konvergenciaprogramot terjesztenek elő. Az euróövezetbe tartozó országok stabilitási programot nyújtanak be, a többi tagállam pedig konvergenciaprogramot. E programokban a tagállamok ismertetik középtávú költségvetési céljaikat, a várható gazdasági fejleményekkel kapcsolatos főbb feltételezéseiket, a költségvetési és gazdaságpolitikai intézkedéseket, továbbá elemzik, hogy a feltételezésekhez képest bekövetkező változások várhatóan hogyan befolyásolják majd a költségvetési és az adóssághelyzetet.

A Tanács ezt követően országspecifikus ajánlásokat és véleményeket fogad el. Amennyiben ajánlásai eltérnek a Bizottság által javasoltaktól, a Tanács azokhoz magyarázatot is fűz.

A 2019. évi országspecifikus ajánlások most először – és azután, hogy Görögország 2018 augusztusában kilépett a harmadik gazdasági kiigazítási programjából – mind a 28 tagállamnak szólnak.”

Forrás:
Foglalkoztatási, költségvetési és gazdaságpolitika: 2019. évi országspecifikus ajánlások; Az Európai Unió Tanácsa; 2019. július 9. (Az egyes tagországok számára megfogalmazott ajánlások letölthetők az oldalról.)