Skip to main content
energiagazdaságinformatikakörnyezetvédelemközigazgatás: magyarszakirodalomtechnikatudomány

Az autonóm járművek és az automatizált közlekedési rendszerek társadalmi-politikai kérdései

Szerző: 2019. július 21.No Comments

„…A tematikus számban publikált tanulmányok a Széchenyi István Egyetem vezetésével konzorciálisan megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00016 – „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” (2017-2020) című projekt „Autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásai” című altémája keretében készültek. A részterületet elemző, gazdasági és szociológiai profilú interdiszciplináris megközelítést alkalmazó kutatócsoport célja, az ilyen irányú technológiák és az ezekre épülő innovációk lehetséges gazdasági és társadalmi következményeinek az átfogó, a nemzetközi és a magyarországi vonatkozásokat összekapcsoló, empirikusan megalapozott vizsgálata. A hazai szakirodalomban ilyen összetettségű és komplexitású elemzés – tudomásunk szerint – mind ezidáig még nem jelent meg a témakörben…

Tartalom
ELŐSZÓ: CSIZMADIA ZOLTÁN és RECHNITZER JÁNOS

TANULMÁNYOK
RECHNITZER JÁNOS | A járműipar kihívásainak társadalmi és gazdasági dimenziói
TÓTH PÉTER | Az autózás mint társadalmi-technikai rendszer
CSIZMADIA ZOLTÁN | Az autonóm, önvezető technológiák elterjedésének társadalmi következményei – kérdések, dilemmák és szempontok
PÁTHY ÁDÁM | Az autonóm járművek társadalmi elfogadottságára, illetve a technológiával kapcsolatos várakozásokra irányuló empirikus kutatási előzmények a nemzetközi szakirodalomban
SZEMERÉDI ESZTER | Autonóm járművek – biztonság, használat és észlelt hasznosság
GYIMESI ÁRON | Az autonóm gépjárművek hatása a kormányzati költségvetésre és a foglalkoztatásra

ISMERETTERJESZTŐ TANULMÁNYOK
LADOS MIHÁLY – TÓTH MARCELL LÁSZLÓ | Autonóm járművek az okos városokban
SZUJÓ KRISZTINA | Ipar 4.0 – út a digitalizált jövő felé. Az Ipar 4.0-ra való felkészültség vizsgálata globális és európai vonatkozásban
MAJOROS KÁROLY TAMÁS | Az e-mobilizáció térnyerésének jellegzetességei…”

Forrás:
Tematikus szám az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” projekthez kapcsolódóan; Tér – Gazdaság – Ember; Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar; ISSN: 2064-1176; VII. évfolyam 1. szám; 2019. március (PDF)