közigazgatás: külföldönpolitikaszakirodalomszervezettársadalom

Száznapos kihívás a közszolgálati innováció eszközeként – pezsdítő változások a brit közszolgáltatásokban

Szerző: 2019. július 21.No Comments

„A Nesta innovációs alapítvány saját oldalán jelentette meg esettanulmányokra alapozott jelentését „Szikrázó változások a közszférában: a Száznapos Kihívás” (Sparking change in public systems: The 100 Day Challenge) címmel. Az alapítvány kebelén működő munkacsoport, amely a közemberek kreatívitásának kibontakoztatására alapozott változásoktól vár eredményeket a közigazgatás és a közszolgáltatások megújításában (People Powered Results, PPR), száznapos kihívások formájában tűzte ki célul ha egyelőre nem is a teljes közszféra, de azon belül az egészségügy és a szociális ellátások gyakorlatias jobbítását. A PPR projektek során a résztvevők úttörő jelentőségű, innovatív megközelítéssel kívánnak változásokat elérni összetett rendszerekben úgy, hogy azok okosabban és együttműködőbben működjenek, az állampolgárok és a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtók (front-line practioners) széleskörű bevonásával. Az ő tapasztalataik egyedülállóak a tekintetben, hogy hogyan is működnek a rendszerek a gyakorlatban, mégis gyakran alig van befolyásuk és felelősségük a változásokban. A PPR megközelítésben az ő minél szorosabb összekapcsolásuk és felhatalmazásuk (empowering) áll a középpontban.

A száznapos kihívás a PPR-en belül egy olyan strukturált és gyors innovációs folyamatot jelent, amelyet felkészítő támogatással (coaching) ötvöznek a hagyományos, fentről lefelé haladó (top-down) változások kiegészítésére. A módszer új munkamódszert kínál, lehetővé téve a frontvonali munkatársak együttműködését és gyors tapasztalatcseréjét rövid távon is kimutatható eredmények elérése érdekében. A lentről felfelé irányuló (bottom-up) változások hajtóerejének kiaknázása mellett a vezetőket is bevonják a folyamatba, mobilizálva őket a valós idejű és ütemes változások elérése érdekében. A száznapos kihívások intenzív együttműködési és cselekvési szakaszokra bomlanak, támogatva a vezetőket abban, hogy hosszú távú stratégiájuk megvalósítása során mérhető részeredményeket mutathassanak fel. A frontvonali munkatársak és a polgárok ambiciózus célokat tűznek ki maguk elé, kreatív megoldásokat fejlesztve és valós körülmények között tesztelve azokat. A száznapos kihívás módszertana különösen eredményes összetett rendszerek és bonyolult megoldandó kérdések esetén, amikor szervezeti és szakterületi határokat átívelő együttműködésre van szükség.

A jelentés 30 olyan kezdeményezést tekint át, amelyek a PPR és a száznapos kihívások jegyében valósultak meg az egészségügyi és szociális ellátások területén az Egyesült Királyságban. A valós életből vett tapasztalatok alapján a sikernek öt fontos tényezőjét azonosították:

 • Lokalitás – a változásokhoz az adott hely sajátosságaihoz szabott megközelítés alkalmazása.
 • Részvétel – a szolgáltatást nyújtók és az azt igénybe vevők bevonása közös munkába.
 • Ütemesség – gyors tesztelés, gyors tanulás.
 • Cselekvés – ötletek egész sorának tesztelése valós körülmények között.
 • Eredmények – látható eredmények az emberek életének javulásában.

Ahhoz, hogy a szolgáltatást nyújtók és az azt igénybe vevők szintjén gyorsan születhessenek innovatív eredmények, a folyamat során nyolc kiemelt feltételt kell biztosítani:

 • Felkészítő támogatás (coaching). A legjobb ötletek néha onnan jönnek, hogy megkérdezzük az embereket és segítjük őket abban, hogy új utakat keressenek és találjanak, ahelyett, hogy előre megmondanánk nekik ezeket.
 • Adatok. Az előrehaladás kimutatásához fontos tudnunk, honnan indulunk, és hogy jó irányba tartunk-e. Ennek kimutatásához adatokra és információkra van szükségünk.
  Kísérletezés. A fókusz a cselekvésre irányul, az ötletek valós idejű és iteratív tesztelésére.
 • Sürgősség. A száznapos időkeret sürgetőleg hat és biztosítja a lendület fenntartását, ugyanakkor elegendő időt biztosít ambiciózus célok megfogalmazására és új megközelítések tesztelésére.
 • Vezetői támogatás. Minden munkacsoportnak szüksége van egy szervezeti vezető támogatására, aki biztosítja, hogy a tapasztalatok és a meglátások hasznosulni tudjanak a hosszútávú stratégiai tervezésben. A megközelítés kifejezetten támogatja, hogy a vezetők más szervezeti egységek munkatársaival is együtt dolgozzanak, és hogy számolják fel a szükségtelen akadályokat a szolgáltatásokat különböző területeken nyújtók között.
 • Engedély. A száznapos kihívás során a szolgáltatást nyújtók engedélyt kapnak arra, hogy kísérletezzenek az ötletekkel, és ötlettulajdonosi felelősséggel járjanak el ennek során.
 • Vegyes kötődésű munkacsoportok. A megközelítés támogatja a különböző szervezetekhez és közösségekhez tartozók együttműködését, beleértve az adott területek önkénteseit is. Az eltérő hátterű és nézőpontú emberek közös munkája robusztusabb lesz, és lehetővé teszi a problémák holisztikus megközelítését.
 • Célok. A módszertan támogatja a munkacsoportokat abban, hogy saját ambiciózus célokat fogalmazzanak meg, speciális embercsoportokra és várt eredményekre fókuszálva. Ez kellő teret biztosít arra, hogy a résztvevőket egyesítse és motiválja egy közös eredmény érdekében.

A száznapos kihívások megoldása során az eredmények több szinten is jelentkeznek. A jéghegy csúcsát azok a látható változások jelentik, amelyek mérhető változásokat jeleznek alapvető mérőszámokban és klinikai mutatókban. Ezzel együtt a kezdeményezések mélyreható kulturális és gondolkodásmódbeli változásokat is eredményezhetnek, közvetve pedig jótékony hatást gyakorolhatnak a népesség és a közösségek egészére is, életkörülményeik javítása révén.”

Forrás:
Sparking change in public systems: The 100 Day Challenge; Nesta; 2019. július 15.
Sparking change in public systems: The 100 Day Challenge; Nesta, People Powered Results; 2019. július 5. (PDF)
Lásd még:
Rapid Results Institute
„The Rapid Results Institute unleashes the power of front-line teams to create transformative impact on a variety of complex societal issues.”