Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatechnikatörvények, határozatoktudomány

1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról

Szerző: 2019. augusztus 5.No Comments

„…4. az Országos Meteorológiai Szolgálat mezőgazdasági termelés során hasznosítható meteorológiai adatainak és információinak a mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele érdekében, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni mérőhálózatának megújítása, fejlesztése céljából felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;
Felelős: agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.

5. a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatainak mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket előkészítő projekt megvalósítása érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány számára;
Felelős: agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2020. január 31.

6. a mezőgazdasági üzemi folyamatokat digitális eszközökkel térben és időben követő, adminisztratív terheket csökkentő, a digitális átállás versenyképességi hatásait vizsgáló rendszer („Okos Tesztüzemi Rendszer”) Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban történő kialakítása érdekében felhívja az érintett minisztereket a megvalósításához szükséges intézkedések megtételére;
Felelős: agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.

7. a nemzeti adatvagyonpolitika körében az agráriumban keletkezett adatállomány társadalmi hasznosulása, az ágazati adatintegráció kívánt mértékének elérése érdekében támogatja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek digitális nyomonkövethetőségét (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), a kapcsolódó adatok gyűjtését, feldolgozását, és tudásbázis működtetését biztosító Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ létrehozását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bázisán, amely keretében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;
Felelős: agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.

8. támogatja a Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását az Állatorvostudományi Egyetemen, amely élelmiszerlánc (állattartás, takarmány-előállítás, élelmiszeralapanyag-termesztés stb.) vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által működtetett élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszertől elkülönülten biztosítja az agrár- és élelmiszer-gazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, agrárminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. március 31.

9. szükségesnek tartja a hazai mezőgazdasági termékek értékesítését támogató, valamint az agráriumban keletkezett hulladékok újrahasznosítását segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing economy módszerek fejlesztését, a kereskedelmi láncok rövidítését (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), és támogatja e célok elérését segítő ajánlások kidolgozását, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;
Felelős: agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.

10. a mezőgazdasági termelők által használt precíziós technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében egyetért a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat korszerűsítésével (GNSS) és bővítésével, valamint a helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztésével, támogatja annak ingyenessé tételét, amely keretében felhívja az érintett minisztereket, hogy az ehhez szükséges intézkedések megtétele érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány számára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: 2020. március 31.

13. felhívja az agrárminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve – az élelmiszeripari érdekképviseletek bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Stratégiához szervesen kapcsolódó Digitális Élelmiszeripari Stratégiát, amely tartalmazza a szükséges költségvetési forrásokat és a végrehajtását támogató intézkedésekre tett javaslatokat;
Felelős: agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. március 31….”

Forrás:
1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozata a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 137. szám; 2019. augusztus 1.; 5707-5710 (PDF)