gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. augusztus 5-augusztus 9.

Szerző: 2019. augusztus 11.No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/részvételi felhívás

NOA hangdigitalizáló rendszer bővítése, támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/150
Közzététel dátuma: 2019.08.06.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.21.
Az MTVA hangarchívumában jelenleg is működő NOA hangdigitalizáló rendszer felkészítése a csoportos betöltési (bulk ingest) feladatokra (upgrade), az arra épülő munkafolyamati megoldás kialakítása (fejlesztés), valamint a meglévő és bővített rendszer támogatása 2020.12.31-ig.
Lásd még

Központi infrastruktúra üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/152
Közzététel dátuma: 2019.08.08.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.06.
Az OBH és a bíróságok központi infrastruktúrájának üzemeltetése
Georedundáns, több, mint 100 fizikai és több, mint 500 virtuális szervert magában foglaló infrastruktúra üzemeltetése, amely kiegészül mentő-archiváló rendszerrel, a központi hálózati elemek, a vírusvédelem, a központi levelező és csoportmunka szerverek üzemeltetésével. A feladat a központi infrastruktúra üzemeltetése mellett segítségnyújtás a vidéki telephelyek munkatársai számára azokban az esetekben, amikor a hibaelhárítás meghaladja a kompetenciájukat.
Mennyiség: Több, mint 100 fizikai és több, mint 500 virtuális szervert magában foglaló infrastruktúra. Felhasználók száma: 11000.
Lásd még

Eljárást megindító felhívás

AF-ITS szakértő
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/150
Közzététel dátuma: 2019.08.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.16.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére a „Nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása” tárgyú projekthez (továbbiakban Projekt) kapcsolódó, kivitelezés, fejlesztés és rendszerátvétel során szükséges ITS szakértői feladatok ellátása, valamint a Projekt bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások.
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárások eredményéről “A KIFÜ EU támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó telekommunikációs szakértői szolgáltatások megvalósítása” tárgyú keretmegállapodásból 2019. I. né.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/149
Közzététel dátuma: 2019.08.05.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.; ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.; VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.; HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.; Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó telekommunikációs szakértői szolgáltatások megvalósítása
Tájékoztató a KM alapján 2019. I. negyedévben megkötött szerződésekről a Kbt. 37. § (4) bekezdés alapján.
„GINOP-3.4.4-16-2016-00001” projekt keretein belül megvalósítandó „SZIP I-II. fejlesztési ütemeiből kimaradó igényhelyek lehetséges lefedésének modellezése, műszaki feltételrendszerének kidolgozása, a technológia specifikus földrajzi kiterjedés lehatárolása, műszaki-gazdasági feltételek meghatározása, megvalósíthatóságának elemzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 6.700.000,- Ft
Lásd még

ASP IRAT Iratkezelő szakrendszer support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/149
Közzététel dátuma: 2019.08.05.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jelen eljárás célja, hogy az ASP Központon keresztül üzemeltetett ASP 2.0 projekt keretében résztvevő önkormány-zatok számára Iratkezelő szakrendszer működése biztosított legyen.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 289.953.200,- Ft
Lásd még

Hardver eszközök és szoftver beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/149
Közzététel dátuma: 2019.08.05.
Ajánlatkérő: Kisvárdai Szakképzési Centrum
Nyertes ajánlattevő: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 3COMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: PC – REAL TIME MUNKAÁLLOMÁS 50 db.
2. rész: PC – 3D MUNKAÁLLOMÁS 10 db.
3. rész: 24” monitor, min 2560 x 1440 pxfelbontás 10 db.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.441.100,- Ft
Lásd még

Tájékoztatás az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/150
Közzététel dátuma: 2019.08.06.
Ajánlatkérő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nyertes ajánlattevő: Black Cell Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
SMART (kiber) projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése
1. rész: Nuix forensic rendszer – 5 db
2. rész: Monitor – 10 db
3. rész: Notebook – 14 db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 49.002.600,- Ft
Lásd még

Eredmény tájékoztató_F5 BIG-IP LTM és ASM rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/150
Közzététel dátuma: 2019.08.06.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Dimension Data Magyarország Kft.
„F5 BIG-IP LTM és ASM rendszer beszerzése és támogatása”
Tárgya: Local Traffic Manager (LTM) — biztonsági, felügyeleti és terhelés- elosztási — rendszer beszerzése, szoftverek/rendszer gyártói -, integrátori – és üzemeltetői támogatásának biztosítása 2019. július 1-től 2021. március 31-ig terjedő időszakban.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.205.614,- Ft
Lásd még

Hírközlési szolgáltatások biztosítása – Paks II.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/151
Közzététel dátuma: 2019.08.07.
Ajánlatkérő: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Hírközlési szolgáltatások biztosítása a Paks II. Zrt. telephelyein, 48 hónap időtartamra, a következő műszaki tartalommal:
Bérelt vonali Internet szolgáltatás biztosítása: Két független vezetékes hozzáférési hálózatról, redundáns internet kijárat biztosítása; 1Gbps –os szimmetrikus závszélesség;
Bérelt vonali szolgáltatás biztosítása Ajánlatkérő telephelyein (6 eltérő felszerelési címen), VLAN és protokoll transzparens szolgáltatás biztosítása; 1Gbps –os réz vagy optikai Ethernet szolgáltatás átadási felület, 1Gbps –os szimmetrikus závszélesség, Vezetékes hozzáférési hálózat
Másodlagos „name server” szolgáltatás biztosítása;
Hibabejelentő szolgáltatás biztosítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 82.272.000,- Ft
Lásd még

KK Kréta support 2019 (1114)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/151
Közzététel dátuma: 2019.08.07.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása 2019 Mennyiség: Az Ajánlatkérő a terméktámogatási szolgáltatás tekintetében, melynek tételes részletei megtalálhatóak a műszaki leírásban, igazodva az oktatási félévek menetéhez 2020.01.31-ig veszi igénybe, mely a 2019/2020-as tanév I. félévének utolsó napja.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 440.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/152
Közzététel dátuma: 2019.08.08.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
„KÖFOP – Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében”projekthez kapcsolódóan „Tevékenység monitoring” beszerzése
Magas rendelkezésre állású, georedundáns kialakítású, a Műszaki leírás „6. KÖVETELMÉNYEK” pontban részletezett
követelményeknek megfelelő, a privilegizált hozzáféréseket központilag kezelő, felügyelő, valamint a privilegizált hozzáférések tevékenységét monitorozó – TM rendszer – hardver, szoftver elemeinek és kapcsolódó licenceinek szállítása (továbbiakban együtt TM rendszerelemek, vagy röviden termék), valamint a TM rendszer implementációja, helyszíni beüzemelése a georedundáns KAK infrastruktúrában, a konfigurálása, az integrációja a KAK-ban alkalmazott üzemeltetés felügyeleti-, naplózó- és mentési rendszerekkel,a TM rendszer teljes körű dokumentálása, továbbá a TM rendszerre vonatkozó üzemeltetői és felhasználói oktatások végrehajtása, a támogatási tevékenységek (továbbiakban együtt TM rendszer szolgáltatások) teljesítése. A privilegizált hozzáférés monitorozó funkcionalitás méretezésénél az elvárás: privilegizált felhasználói hozzáférések száma (user account): 150 db
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 249.973.403,- Ft
Lásd még

A vasúti képzési rendszer felülvizsgálata
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/152
Közzététel dátuma: 2019.08.08.
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.
A vasúti képzési rendszer teljes körű felülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 37.500.000,- Ft
Lásd még

Vonalkódos raktárkezelési rendszer beszerzése – tájékoztatás az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/153
Közzététel dátuma: 2019.08.09.
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Szintézis Informatikai Zrt.
Vonalkódos raktárkezelési és karbantartási folyamatot támogató rendszer beszerzése keretében a BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság alkatrészraktárain belüli, valamint az alkatrészraktárak és a karbantartó részlegek közötti alkatrészmozgások követésére, (így pl. a bevételezés, tárolás, alkatrészkiadás, engedélyezés) és a felhasználás követésére alkalmas rendszer kialakítása a műszaki dokumentációban részletezett módon.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 58.326.500,- Ft
Lásd még

TEE – Informatikai termékek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/153
Közzététel dátuma: 2019.08.09.
Ajánlatkérő: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Nyertes ajánlattevő: Szintézis Informatikai Zrt.
6 féle különböző eszköz és szoftver beszerzése, összesen 66 db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 4.599.980,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről – “adActa”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/153
Közzététel dátuma: 2019.08.09.
Ajánlatkérő: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
“adActa” rendszer támogatási szolgáltatás
Szoftver programozási és tanácsadási szolgáltatás határozatlan időre
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 45.525.000,- Ft
Lásd még

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Online bankkártyás fizetési megoldás beszerzése.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/151
Közzététel dátuma: 2019.08.07.
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nyertes ajánlattevő: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 56.700.000,- Ft
Lásd még

Meghiúsult közbeszerzések

Ellenőri mobileszközök biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/149
Közzététel dátuma: 2019.08.05.
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bérleti szerződés alapján “Utazási jogosultság ellenőrzését ellátó munkavállalók mobileszközeinek biztosítása és azok háttértámogatása”
I. ütem: 200 darab okmányolvasó, aztec kód olvasó mobileszköz, hálózati töltő és tápegység szállítása a szerződés aláírását követő 10 napon belül
II. ütem: 200 darab okmányolvasó, aztec kód olvasó mobileszköz, hálózati töltő és tápegység, valamint 70 darab okmányolvasó kártyakezelő
III. ütem: 200 darab okmányolvasó, aztec kód olvasó mobileszköz, hálózati töltő és tápegység szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Lásd még

Kamerarendszer telepítése – tájékoz. elj. eredm.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/149
Közzététel dátuma: 2019.08.05.
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ajánlatkérő a meglévő önkormányzati térfigyelő kamerarendszer bővítéseként 53 telepítési pozícióban (helyszínen) 79 db kameraegység kiépítése és üzembe helyezése, valamint 30 db közintézmény 37 db telephelyén objektumvédelmi kamerarendszer kiépítése.
Az eljárás eredménye: Szerződés/rész odaítélésre került: nem
Lásd még