Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. augusztus 12-augusztus 16.

Szerző: 2019. augusztus 18.augusztus 20th, 2019No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Előzetes tájékoztató

Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Az ajánlatkérő által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 90.000.000,- Ft
Lásd még

Eljárást megindító felhívás

GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/155
Közzététel dátuma: 2019.08.12.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.21.
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése az alábbiak szerint:
* 100.000 képzési óra (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett)
Az országosan 50 településen működő Nyitott Tanulási Központok és 2 településen működő NYITOK eMűhelyek, valamint az országosan működő Mobil Oktatási Központok és az Online Platform (a továbbiakban NYITOK hálózat) folyamatosan mérik fel a lakosság tanulási igényeit és kompetenciafejlesztési szükségleteit, ezek alapján határoznak meg kompetenciafejlesztési célokat, terveznek meg tanulási programokat, valamint a célcsoportok érdeklődésének felkeltésére, tanuláshoz fűződő motivációinak megerősítésére irányuló rendezvényeket, programokat szerveznek. Ezek alapján fogalmazódnak meg igények és konkrét megrendelések a szolgáltató irányában tanárok, oktatók, trénerek bevonására, valamint egyéb, a felnőttek tanulását elősegítő tevékenységek megvalósítására.
Lásd még

Ajánlati/Részvételi felhívás

Telemedicina szolgáltatás/monitoring beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.11.
I. A telemedicina szolgáltatások nyújtásába bevonandó – AEEK által kijelölt – intézményekkel/orvosokkal (háziorvosok és szakorvosok) kapcsolat felvétel és mint legfontosabb indikátor, min. 300 orvos (min. 250 háziorvos, min. 50 szakorvos) bevonása
II. A min. 300 orvossal szerződések megkötése (delegálásukat biztosító intézményekkel történő szerződéskötés teljesítése).
III. 2500 páciens bevonásának megkezdése, dokumentálása, egyéni teljesítmények nyomon követése, adminisztrálása. Eszközlogisztikai feladatok ellátása és részvétel azok számviteli nyilvántartásának elősegítésében, legalább 1000 sikeres lezárt telemedicinális folyamat feldolgozása, illetve
IV. Összesen 15.000 páciens bevonásával legalább 6000 sikeres lezárt telemedicinális folyamat dokumentálása.
V. Nyertes Ajánlattevőnek 5 terápiás terület telemedicina pilot folyamatainak lefutását kell támogatnia.
Lásd bővebben

Hangtechnikai eszközök beszerzése (739)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/158
Közzététel dátuma: 2019.08.15.
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.12.
Hangtechnikai eszközök beszerzése (739)
1. rész: Két hasonló méretű bizottsági terembe („A terem” és „B terem”) új, a legmodernebb technikát képviselő komplex hangosítási rendszer átruházása, telepítése, üzembe helyezése adásvételi szerződés alapján.
2. rész: Képviselői egységekhez szerelt csatlakozójú mikrofonok és fülhallgatók beszerzése
3. rész: Négy csatornás rádió frekvenciás, azaz vezeték nélküli jelátvitelt biztosító mikrofonok beszerzése
Lásd még

Szoftverkövetési és támogatási szolg. NEXON rsz-re
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.29.
Szoftverkövetési (support) és támogatási szolgáltatás biztosítása a teljes NEXON rendszerre (minden az NMHH-nál már bevezetésre került modult tekintve).
Az NMHH-nál már bevezetésre került modulok száma: 7 db (NEXONbér, NEXONtime, NEXONhr, NEXONtd, NEXONjob, NEXONpm, persONLINE).
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

ER.táj. 2019. II.né.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Fercom Systems Kft.
Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 615.662.817,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Keretszerződés irodai IT eszköz beszerzésére és szervizelésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 2.679.000.000,- Ft
Lásd még

Távoktatási licenszek beszerzése tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A projekt során alkalmazni kívánt, felhő alapú szerverkörnyezetben üzemeltethető, e-learning rendszer (LMS) és a tananyagszerkesztő rendszer (LCMS) licenszeinek beszerzése – amelyeket hatóság által akkreditált digitális tananyag (e-learning tananyag) oktatási célú szerkesztéséhez, -futtatásához kerülnek felhasználásra – a projekt fizikai zárásáig (jelenleg 2020.10.31.) a következők szerint:
* Belső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az LCMS modulban vagy rendszerben 500 db belső felhasználói (rendszeradminisztrátor, tanfolyam adminisztrátor, tananyagszerkesztő, lektor, egyéb (Ajánlatkérő nevében eljáró informatikai feladatokat ellátó személyek) licenszet kell biztosítania, 150 konkurens használat lehetőségével.
* Külső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az LMS modulban vagy rendszerben 500 000 db külső felhasználói (tanár, tanuló) licenszet kell biztosítania korlátlan tanulási idővel és 10 000 konkurens (egyidejű) használat lehetőségével.
Jelen beszerzésnek nem képezi tárgyát a rendszer üzemeltetési környezete és üzemeltetésének biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.895.600.000,- Ft
Lásd még

Nagyteljesítményű elektrofotografikus nyomtatók
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Canon Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzemeltetéssel vegyes adásvételi szerződés keretében nagyteljesítményű elektrofotografikus nyomtatók beszerzése és karbantartása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 121.569.100,- Ft
Lásd még

Szakrendszer fejlesztése, bevezetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglalt, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény informatikai támogatást igénylő rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés, illetve az ügyészi ügyviteli, irat- és dokumentumkezelés informatikai támogatása érdekében informatikai fejlesztés beszerzése az Ajánlatkérő részére.
A Műszaki Leírásnak megfelelő szoftverfejlesztés, logikai és fizikai modellkészítés, továbbá a fejlesztett szoftver tesztelésével összefüggő koordinációs feladatok elvégzése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 93.700.787,- Ft
Lásd még

K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/158
Közzététel dátuma: 2019.08.15.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági folyamatok vizsgálata – VIR előkészítés beszerzése és folyamatszervezés, átvilágítás (BPR)
A beszerzési eljárás célja az Ajánlatkérőnél kialakított társasági folyamatok vizsgálata, az adminisztratív túlterhelések, a hatékonysági tartalékok kimutatása, a kockázatok, duplikációk beazonosítása és jelzése. A cél egy optimális adminisztrációs és ügykezelési jövőkép kialakítása, a követendő fejlesztési terv és menetrend meghatározásával, különös tekintettel a folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 29.900.000,- Ft
Lásd még

Táj. elj. eredm. – Számítástechnikai eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Neumann János Egyetem
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;
„Számítástechnikai eszközök beszerzése a Neumann János Egyetem részére az EFOP-3.6.1-16-2016-00006 pályázat keretében”
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 13.939.350,- Ft
Lásd még

TÁER – IKSZR üzemeltetési, karbantartási feladatai
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nyertes ajánlattevő: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő IKSZR szoftver rendszerelemek 12 hónapos üzemeltetése, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI IKSZR szoftver rendszerelemek tekintetében is kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 64.680.000,- Ft
Lásd még

Táj. hird. – BSzRK, Medworks karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Bajai Szent Rókus Kórház
Nyertes ajánlattevő: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Jelen közbeszerzés tárgya szolgáltatási szerződés a Bajai Szent Rókus Kórház ajánlatkérőnél meglévő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabály-követésére, frissítésére, egyedi fejlesztésére és karbantartására három éves időtartamban, valamennyi felhasználóra a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 68.400.000,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az elj. er.-ről NET OSS
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Meglévő NET OSS rendszer szoftverekhez (NETvisor PVSR, NETvisor SLA Suite, NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer) gyártói licenckövetés és gyártói terméktámogatás, valamint a NET OSS rendszer szoftvereihez és integrációihoz szállítói terméktámogatás továbbá a NET OSS rendszerhez üzemeltetési és fejlesztési szakértői támogatás biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 70.176.044,- Ft
Lásd még

Meghiúsult közbeszerzések

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/155
Közzététel dátuma: 2019.08.12.
Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
1. rész: Digitális tartalomfejlesztés
Ajánlattevő feladata az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) által megvalósítás alatt álló projektekhez kapcsolódóan a műszaki leírásban meghatározott digitális tartalomfejlesztési feladatok ellátása.
2. rész: Fordítási feladatok
Ajánlattevő feladata az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) által megvalósítás alatt álló projektekhez kapcsolódóan a műszaki leírásban meghatározott fordítási és nyelvi lektorálási feladatok ellátása.
Az eljárás eredménye:
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették (a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján).
Lásd még

ÉMI – ügyviteli szoftver beszerzése (2)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Integrált Munkafolyamatkezelő (ÉMI Workflow System) és Szerződéskezelő eszköz, valamint általános Ügyvitelszervező eszköz beszerzése, amely a rendszerek által biztosított paraméterezési felületeken végzett beállítások segítségével, a programozási és kódolási feladatok nélkül, felhasználó barát funkciókészlet alkalmazása mellett lesz kialakítható, alkalmazható.
A Munkafolyamatkezelő és a Szerződéskezelő esetében az ÉMI igényeinek megfelelően kialakított, felhasználásra kész megoldás az elvárás, az Ügyvitelszervező eszköz esetében az, hogy a megfelelő képzésben részesült kezelők a jövőben felmerülő ügyviteli feladatok megoldására egyedi modulokat készíthessenek. A teljes rendszer licencelése is ennek megfelelőnek kell lennie, nem tartalmazhat korlátozásokat a felhasználni kívánt modulok tekintetében.
Felhasználószám: 120.
Betanítás: 120 főre.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2019. augusztus 5-i vezérigazgatói döntéssel a fedezet elvonásra került. Az eljárás a Kbt. 75. § (2) b) pont alapján eredménytelen.
Lásd még