Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalomtörténelem

A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig

Szerző: 2019. október 6.No Comments

„A magyar államiság, benne a költségvetési és monetáris ügyek fejlődéstörténetében a dualizmus – s a vele járó gazdasági fellendülés – meghatározó szerepet játszott. Lentner Csaba „A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig” című munkájában a kiegyezést követően (sőt annak előzményeit is tárgyalva) mutatja be azt a bő másfél évszázados időszakot, melynek során magyar-ország pénzügyi igazgatása, benne a monetáris politika is kiteljesedett. A szerző két „idősíkban” vázolja a történéseket: egyrészt folyamatában, másrészt az egyes főbb időszakokat és tényezőket kiemelten, önmagukban. Így az olvasó figyelmét szorosan a könyvhöz „köti”, mivel a szerző a megtörtént és egymáshoz kapcsolódó összefüggések értelmezésére is vállalkozik…”

Forrás:
A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig; Huszti Ernő; Pénzügyi Szemle; 2019/3.; 462-474. o. (PDF) – recenzió Lentner Csaba könyvéről
A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig; Lentner Csaba; L’Harmattan; ISBN 978-963-414-510-3; 2019