Skip to main content
jogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Európai adatvédelmi jogi kézikönyv, 2018-as kiadás

Szerző: 2019. december 15.One Comment

„…Ez a kézikönyv összefoglalja az Európai Unió (EU) és az Európa Tanács által meghatározott jogi előírásokat az adatvédelemhez kapcsolódóan. A kézikönyv olyan jogi szakembereknek nyújt segítséget, akik nem az adatvédelem területén dolgoznak; ügyvédeknek, bíráknak vagy más gyakorló jogi szakembereknek, valamint egyéb – például nem kormányzati (NGO) – szervezeteknél dolgozó munkatársaknak, akik munkájuk során adatvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekkel találkozhatnak.A kézikönyv elsődleges hivatkozási alapul szolgál a vonatkozó uniós jogszabályok és az emberi jogok európai egyezménye (EJEE), valamint az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezménye (108. Egyezmény) és az Európa Tanács más jogi eszközei tekintetében.”

Forrás:
Európai adatvédelmi jogi kézikönyv, 2018-as kiadás; Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács; 2019 (PDF)
A kiadvány más nyelveken
Szerkesztői megjegyzés: „A kézikönyv kézirata 2018 áprilisában készült el.Az aktualizált változatok a későbbiekben elérhetőek lesznek az FRA honlapján: fra.europa.eu, az Európa Tanács honlapján: coe.int/dataprotection, az Emberi Jogok Európai Bírósága honlapján az „Ítélkezési gyakorlat” (Case-Law) menüpont alatt: echr.coe.int és az európai adatvédelmi biztos honlapján: edps.europa.eu.”
A kiadvány készült: 2019. december 3.