Skip to main content
gazdaságinformáció rövideninformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. december 9-december 14.

Szerző: 2019. december 15.No Comments

Ajánlati/Részvételi felhívás

Szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.06.
Szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása egyes részei (I. rész – Angol, német és magyar nyelvű fordítások, II. rész – Harminchét idegen nyelv és magyarnyelvű fordítások) a kötendő keretmegállapodás szerinti közvetlen megrendelések keretében
Érték áfa nélkül: 360.460.704,- Ft
Lásd bővebben

3Dtechnológiájú eszközök, szoftverek, IT eszközök3
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/239
Közzététel dátuma: 2019.12.11.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.30.
3D technológiájú eszközök, szoftverek és IT eszközök beszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül – 2. a közbeszerzési dokumentációban meghatározott paraméterekkel 28 ajánlati részben.
Lásd bővebben

MTVA meglévő HARMONIC rendszerének supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/239
Közzététel dátuma: 2019.12.11.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.07.
Az MTVA által használt HARMONIC video szerverekhez gyártói és first line támogatás nyújtása a szerződéskötéstől 2022. október 31-ig terjedő időszakban szolgáltatási szerződés keretében.
Lásd bővebben

AF – Különféle informatikai és kutatási eszközök 2
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/239
Közzététel dátuma: 2019.12.11.
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.08.
Különféle informatikai és kutatási eszközök beszerzése a GINOP-2.2.1-15-2017-00097 projekt keretében II. ütem
összesen 38 db informatikai eszköz beszerzése
Lásd bővebben

Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/240
Közzététel dátuma: 2019.12.12.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.14.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Elektronikus Ügyfélkapcsolati Rendszere a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) Országos Telefonos Ügyfélszolgálatánál (OTÜ) működő Avaya Aura R7 Contact Center (CC) rendszerében kerül megvalósításra. A NAV által elvárt további szükséges eszközök és rendszer funkciók külön kerülnek beszerzésre funkcionális bővítés keretében. A funkcionális bővítés kiterjed a Hanganalitika, Workforce Management (WFM) és Tudásbázis rendszerek tervezésére, fejlesztésére és bevezetésére – az ahhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésével, a szükséges eszközök és headsettek leszállításával, valamint a rendszer ajánlatkérő által történő üzemeltetéséhez szükséges oktatással és a funkcionális bővítés keretében fejlesztett, szállított rendszerre vonatkozóan – annak éles üzemi üzembe állításának időpontjától – határozott idejű emelt szintű rendszertámogatás biztosításával.
Lásd bővebben

VEKTOR fejlesztése és támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/240
Közzététel dátuma: 2019.12.12.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.14.
A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal, az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel támogató rendszer (VEKTOR: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer) és a VEKTOR működéséhez szükséges adattárház funkciók megvalósításával.
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

PACI, RADIR, WEBNOM, ODS, THOR üzemeltetése 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.19.
PACI, RADIR, WEBNOM, ODS, THOR üzemeltetése 2020
Hibajavítás és hibaelhárítás nyújtása a PACI, RADIR, WebNom, THOR, ODS rendszerek tekintetében az Oracle -PL/SQL- és PosgreSQL adatbázis-, JBOSS alkalmazás-, JAVA JRE szerver rendszerkomponenseire, az ETL folyamatokra és az adattárházra vonatkozóan, az érintett rendszereken követő módosítások elvégzése, általános szakmai és üzleti konzultáció a fenti rendszerekkel kapcsolatban. A közbeszerzés 12 hónapra vonatkozó havi átalánydíjas üzemeltetési tevékenységet, rendelkezésre állást tartalmaz az öt szolgáltatásra vonatkozóan. A jelen pontban megjelölt rendszerek gázkereskedelmi folyamatokra kialakított szerződéskezelő és árazás támogató, nyilvántartó, gázpiaci igény bejelentő és kereskedelmi visszaigazolást készítő, Gázpiaci NFKP aukciós rendszerek.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MTVA TV stúdiójának hangpult beszerzése 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/237
Közzététel dátuma: 2019.12.09.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Adásvételi szerződés – MTVA TV stúdiójának hangpultjának és kiegészítő elemeinek beszerzése 2019 tárgyban
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 155.162.958,- Ft
Lásd bővebben

Telefonközpont fejlesztések KBF/00633/2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/237
Közzététel dátuma: 2019.12.09.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
A jelen közbeszerzés árubeszerzéssel vegyes szolgáltatásmegrendelés, melyben a fő tárgy az árubeszerzés.A beszerzés tárgya az Ajánlatkérő központi épületeit (Székház, Logisztikai központ) és a bérelt irodaterületeket kiszolgáló Avaya telefon alközponti és kapcsolódó rendszerek technológiai frissítése, új 36 hónapos gyártói támogatás beszerzése, illetve a mellékállomásokhoz kapcsolódó felhasználási jog (licence) beszerzése, a bővíthetőség megtartása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 53.203.409,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Rohde & Schwarz Österreich GesmbH
RDF – Rádió iránymérő hálózat kialakítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.579.055,- EUR
Lásd bővebben

Vezetékes adatátviteli vonalak biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság;Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Szolgáltatási szerződések keretében vezetékes távközlési/adatátviteli vonalak biztosí-tása egyes részei (I. rész: telephelyi internetvonalak, valamint a telephelyeket összekö-tő vonalak létesítése, II. rész: Parlamenti képjel vonalak létesítése) az Ajánlatkérő (AK) részére a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint, 48 hónapos határozott A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 235.560.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató írásbeli konzultáció eredményéről- FUTÁR – IKSZR közötti interfész megvalósítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.
Interfész fejlesztése és szállítása FUTÁR-IKSZR interfész fejlesztése, a FUTÁR és az IKSZR rendszerek közötti adatátadás
követelményei: Biztosított adatkörök: – menetrendi tervadatok o törzsadatok o hálózati és menetrendi adatok o GTFS alapú modellben
– forgalmi tényadatok a menetrendi adatokra illesztve, valós időben illetve késleltetéssel, az adott adatkör rendelkezésre állásától
függő ütemezéssel o menet- és megállóhelyi tényadatok o járműpozíciók o érkezési/indulási idő becslések o menet-módosítások –
utasszám-adatok o utasszámok menetekre illesztve Technológiai elvárások: – egykapus, egységes interfész és modell minden adatkörre
– queue alapú folyamatos push – Kafka queue végpont – az egyes adatok álljanak azonnal rendelkezésre a fogadó rendszer számára,
amint a forrásrendszerbe megérkeznek – tisztított tényadatok a nagyobb pontosság érdekében
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 49.800.000,- Ft
Lásd bővebben

„KÖFOP záró kiadvány” előállítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Europrinting Kft
Nyomdai szolgáltatás, melynek tárgya: „KÖFOP záró kiadvány” előállítása.
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00052
Mennyiség: 6000 db, amely leszállítását két részletben, eltérő határidőre kéri ajánlatkérő (300 db és 5700 db). Műszaki jellemzők: 12 oldalas, 210 x 148 + 5 mm kifutó méretű, borító és belív: selyemfényű műnyomó.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 196.200,- Ft
Lásd bővebben

Szavazatszámláló rendszer beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Globomax Zártkörű Részvénytársaság
Adásvételi szerződés melynek tárgya „Szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető és audiovizuális rendszer beszerzése”. (EKR rövidített név: „Szavazatszámláló rendszer beszerzése”)
Nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) épületében található 2 darab – az épület különböző részeiben elhelyezkedő – gyenge- és erősáramú infrastruktúrával ellátott tárgyalóterem felszerelése szavazatszámláló és jegyzőkönyvvezető, valamint audiovizuális rendszerrel (a továbbiakban: Rendszer), összesen 56 darab szavazóberendezéssel – mely a szavazatszámláló és jegyzőkönyvvezető rendszer részét képezi – (a nagyobb teremben 35 darab szavazóberendezés, a kisebb teremben 21 darab szavazóberendezés), valamint az említett 2 darab tárgyalóterem közül a nagyobb terem felszerelése a szavazatszámláló rendszerhez kapcsolódó audiovizuális rendszerrel (2 darab kijelzővel és 2 darab mobil mikrofonnal).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 16.346.000,- Ft
Lásd bővebben

Ügyfélhívó kijelzők beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/239
Közzététel dátuma: 2019.12.11.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és számos megyei kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
509 darab, minimum 41”, maximum 43,0” képátmérőjű professzionális ügyfélhívó kijelző (LFD) beszerzése a fővárosi és megyei kormányhivatalok által működtetett kormányablakokba, a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1542/2016. (X. 13.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 57.517.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató – MVGYOSZ 322 db iPhone beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/239
Közzététel dátuma: 2019.12.11.
Ajánlatkérő: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Nyertes ajánlattevő: IMG Solution Kft.
322 db iPhone beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 35.742.000,- Ft
Lásd bővebben

egészségügyi informatikai rendszer üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/239
Közzététel dátuma: 2019.12.11.
Ajánlatkérő: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Nyertes ajánlattevő: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Kórház által jelenleg is alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerének (Enterprise Multi Medikai Alkalmazás – EMMA-), teljes körű támogatási tevékenysége, ezen belül support tevékenység, jogszabálykövetés, karbantartás, szoftver üzemeltetés
Az egészségügyi informatikai rendszert 59 darab terminál licence jog biztosításával 150 fő felhasználó kívánja használni.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.400.000,- Ft
Lásd bővebben

Kormányablak Képző Központ kialakítása-eredménytáj
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/239
Közzététel dátuma: 2019.12.11.
Ajánlatkérő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
A feladat az épület olyan módon történő átalakítása, felújítása, hogy az alkalmas legyen oktató – képző és irattári funkció ellátására.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 47.772.033,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató Autodesk liszenszek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/240
Közzététel dátuma: 2019.12.12.
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: VARINEX Informatikai Zrt.
Vállalkozási szerződés 39 db AutoDesk AEC Collection Multi user szoftver liszensz biztosítására 12 hónap időtartamra.
A szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatások:
• Az AutoDesk AEC Collection Multi user szoftverek használati jogának biztosítása;
• Licence kezelő telepítése és konfigurálása;
• Az AutoDesk AEC Collection Multi user szoftverek hálózati telepítőkészletek elkészítése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.121.000,- Ft
Lásd bővebben

IT Szolgáltatásmenedzsment és műszaki képzések
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/240
Közzététel dátuma: 2019.12.12.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: IQSOFT – John Bryce Oktatóközpont Kft.;Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
IT Szolgáltatásmenedzsment és műszaki képzések a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú, a ’Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében’ című projekthez kapcsolódóan: I. rész. IT Szolgáltatásmenedzsment képzések a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú, a ’Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében’ című projekthez kapcsolódóan II. rész: Műszaki képzések a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú, a ’Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében’ című projekthez kapcsolódóan
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.716.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – informatika
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/240
Közzététel dátuma: 2019.12.12.
Ajánlatkérő: Budapesti Corvinus Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Informatikai eszközök beszerzése_I a BCE részére
1.rész
5 db egyforma nagyteljesítményű nyomtató 36 hónapos TÜSZ szolgáltatással és üzembehelyezéssel
Preferált típus: Konica Minolta bizhub 227 vagy azzal az 1. rész II.2.4. pontjában felsorolt műszaki paraméterek tekintetében egyenértékű termék
2.rész
1 db laptop
Preferált típus: DELL Inspiron 7786 vagy azzal a 2. rész II.2.4 pontjában felsorolt műszaki paraméterek tekintetében egyenértékű termék
3.rész
1 db számítógép
Preferált típus: iMac vagy azzal a 3. rész II.2.4 pontjában felsorolt műszaki paraméterek tekintetében egyenértékű termék
2 db laptop
Preferált típus: MacBook Air vagy azzal a 3. rész II.2.4 pontjában felsorolt műszaki paraméterek tekintetében egyenértékű termék
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 5.433.854,- Ft
Lásd bővebben

Vállalati kutatások field munkáinak lebonyolítása2
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/241
Közzététel dátuma: 2019.12.13.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Különböző vállalati kutatások field munkáinak lebonyolítása az EFOP-3.6.2.-16-2017-00017 projekt keretein belül a közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban meghatározottak szerint, 1-2. ajánlati részben.
1. Regionális innovációs rendszerfelmérés (500-as minta)
2. Regionális vállalkozás felmérés (900-as minta)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.080.000,- Ft
Lásd bővebben

Eszk. besz. a BGE GKZ Tudáskp részére_eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/241
Közzététel dátuma: 2019.12.13.
Ajánlatkérő: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;XEROX Magyarország Kft.
Összesen 103 db hangtechnikai berendezés, fényképezőgép és ezek tartozékai kategóriájú eszköz beszerzése (1. rész), valamint 1 db A/3 színes többfunkciós nyomtató és 1 db A/4 többfunkciós nyomtató beszerzése (2. rész), valamint 1 db programozható robot és a hozzá tartozó töltőállomás beszerzése (3. rész) árazatlan költségvetési kiírás alapján az EFOP-4.2.1-16-2017-00016 számú projekt keretében a BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont kialakításához
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 4.116.655,- Ft
Lásd bővebben

Interreg HU-HR CBC stratégia és programértékelés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/241
Közzététel dátuma: 2019.12.13.
Ajánlatkérő: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Nyertes ajánlattevő: HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.;Logframe Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 a végéhez közeledik. Az Együttműködési Program Közös Stratégiájának dátuma 2014-re nyúlik vissza. Azóta jelentős változások történtek mind az EU mind pedig a nemzetek szintjén: az EU és tagállamai új, megoldásra váró társadalmi-gazdasági kihívások elé néznek. Számításba véve a területi együttműködések jelentőségének növekedését (sokkal nagyobb hangsúlyt fektetve az integrált megközelítésekre, az intézményi együttműködésekre és a közös szolgáltatásokra), valamint a tervezési folyamatokban való részvétel egyre erőteljesebb jelentőségét, amely egyértelműen kimutatható az újonnan létrejövő EU politikákban, elengedhetetlenné vált egy új stratégia kidolgozása, amely tükrözi a mostanában megjelenő kihívásokat és szükségleteket.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 58.000,- EUR
Lásd bővebben

Interreg eszközbeszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/241
Közzététel dátuma: 2019.12.13.
Ajánlatkérő: Csurgó Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: KELET-TANÉRT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.;PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Adásvételi szerződés – HUHR/1601/2.1.2/0011 azonosító számú INTERREG V–A Magyarország–Horvátország együttműködési program 2014-2020 „Preradović and Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area” (Preradović and Csokonai) című projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzés
1. részajánlati kör: Informatikai eszközök
2. részajánlati kör: Színházi kép- és hangtechnikai és egyéb berendezések
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 20.595.602,- Ft
Lásd bővebben

Multifunkciós eszköz és asztali nyomtató beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/242
Közzététel dátuma: 2019.12.14.
Ajánlatkérő: Heves Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
– 1. rész: 1 db multifunkciós eszköz beszerzése a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 projekt keretében
– 2. rész: 1 db multifunkciós eszköz és 4 db asztali nyomtató beszerzése a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 projekt keretében
– 3. rész: 1 db multifunkciós eszköz és 7 db asztali nyomtató beszerzése a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 projekt keretében
– 4. rész: 1 db multifunkciós eszköz beszerzése a TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 projekt keretében
– 5. rész: 7 db multifunkciós eszköz beszerzése a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt keretében
– 6. rész: 3 db multifunkciós eszköz beszerzése a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt keretében
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 13.916.900,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/242
Közzététel dátuma: 2019.12.14.
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elnevezés: IBM Notes támogatás – 2019.
IBM Notes alapú rendszerek beszerzése során a GEOINFO projektben kialakított általános üzemeltetési és védekezési modulokhoz történő támogatás valósul meg:
1. Iratkezelés, KÉR kapcsolat, elektronikus levelezés
2. Csoportmunka (IBM Sametime, Connections)
3. Kárelhárítási modulok
Diszpécser modul; Környezeti káresemények – Vízminőségi káresemények; Helyi vízkárelhárítás készültégi fokozatok; Helyi vízkár napi jelentések; Gázló jelentés; Védekezési erőforrások; VIZIG ügyeletesek
4. L.VAR (VAR-LND)
5. Startlap
6. A VIR és Marathon Terra közötti kapcsolat kialakítása
7. OMIT portál
8. TelVIR – Mobil applikációk
Országos Domino/Notes alapú Vízkárelhárítási Védekezési Információs Rendszer (VIR) támogatása
A szükséges alkalmazási ismeretek oktatása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 45.599.680,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/242
Közzététel dátuma: 2019.12.14.
Ajánlatkérő: Kelet-Pesti Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: Business and Games Kft.
4 szállítási helyszínre, összesen: 127 db Tablet 2GB RAM, 16GB tárhely + 10″ tablet tok asztali tartó funkcióval
4 db Laptop (hibrid laptop (i3/4GB RAM/ 128 SSD/FULL HD))
Microsoft Windows 10 4 db VR munkaállomás és kiegészítő perifériák
4 db Interaktív megjelenítő eszköz sound barral, gurulós állvánnyal és típuskompatibilis, órai használatot megkönnyítő feladatgeneráló szoftverrel. A megjelenítő felület átmérőjének legalább 75 hüvelyknek kell lennie.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 15.770.760,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Hirdetmény Kbt. 103.§ (5) bek. alapján – KK Kréta
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/238
Közzététel dátuma: 2019.12.10.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Neptun KRÉTA rendszer gazdálkodási modulcsoportjához technológiai és jogszabályi követési, valamint terméktámogatási szolgáltatások nyújtása a Klebelsberg Központ számára 2019
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 271.980.000,- Ft
Lásd bővebben

MAR továbbfejlesztése és támogatása 2019-2021.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/241
Közzététel dátuma: 2019.12.13.
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: ATOLL Developers Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer (MAR) fejlesztése és működtetésének támogatása 2019-2021.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 57.000.000,- Ft
Lásd még

OMSz IVIR üzemeltetése, fejlesztése 2019- 2022
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/242
Közzététel dátuma: 2019.12.14.
Ajánlatkérő: Országos Mentőszolgálat
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Országos Mentőszolgálat Integrált Vállalat Irányítási rendszerének támogatása vállalkozási keretszerződés keretében, nettó 397.951.977 Ft keretösszegben. Megrendelő a keretösszeg 70% -nak lehívására vállal kötelezettséget.
Az IVIR az OMSZ stratégiai és operatív menedzsmenti döntési feladatainak meghozatalát elősegítő rendszer, amely elősegíti a prehospitális sürgősségi ellátáshoz való egyenletes és folyamatos hozzáférés biztosítását Magyarország lakosai részére a szolgáltatások azonosan magas színvonalon történő nyújtásával.
AK működtetéséhez és elsődlegesen fő feladatainak ellátásához szükséges modulrendszert alkalmaz, amely szoftveres megoldást kínál a logisztika, a humánerőforrás, a pénzügy, a számvitel, a controlling és egyéb területek kezelésére.
Jelen közbeszerzési eljárásban az alap átalánydíjas támogatási szolgáltatások, üzemeltetés támogatási szolgáltatások, és eseti szakértői támogatás tevékenységek kerülnek beszerzésre (részletes követelmény KKD-ban)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 397.951.977,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

eredmény tájékoztató – KBF/551/2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/241
Közzététel dátuma: 2019.12.13.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Az aktuáriusi tevékenységet támogató Prophet Professional (az életbiztosításokkal és a nem-életbiztosításokkal kapcsolatos számítások végzéséhez) dobozos szoftver és a DCS, az UL Library, az International Library, a GI Reserving Library, a Dynamic and Stochastic Module és a Maths Plugin nevű kiegészítői vagy azzal egyenértékű szoftver(ek) és két fő számára egyidejű használatot biztosító (konkurens) használati licence szállítása 5 év támogatással.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Lásd bővebben

Táj. az elj. eredményéről-Számítógépes perifériák
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/242
Közzététel dátuma: 2019.12.14.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A számítógépes perifériák beszerzés célja, hogy az IdomSoft Zrt. működési feltételeit garantálja, emellett pedig biztosítsa a folyamatban lévő fejlesztésekhez elengedhetetlen hardveres eszközöket.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen,mivel az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Lásd bővebben