Skip to main content
Internetközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődéstávközléstörvények, határozatok

1812/2019. (XII. 30.) Korm. határozat az Idősügyi Infokommunikációs Program folytatásáról

Szerző: 2020. január 5.No Comments

„A Kormány egyetért azzal, hogy a hátrányos helyzetű térségekben élő időseket célzó Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram a 2020–2022. években is folytatódjon, amelynek hatékony megvalósítása céljából

1. felkéri Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatát, hogy 2020. január 1-jétől gondoskodjon az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről szóló 1056/2017. (II. 7.) Korm. határozat szerinti II. Fázisban megvalósuló idősügyi modellprogram (a továbbiakban: Program) 2020., 2021. és 2022. években történő megvalósításáról;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Program megvalósítása érdekében a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete terhére – a pénzügyminiszter közreműködésével – a 2020–2022. évekre évi 90 990 000 forint forrást biztosítson;

Felelős: belügyminiszter, pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évben 2020. január 30.
a 2021. és 2022. években a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. ponthoz kapcsolódóan a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség útján vizsgálja meg a Program megvalósítása során eddig beszerzett informatikai eszközök vagyon- és tulajdonjogi helyzetét, és a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjon arról, hogy azok a Program megvalósításában 2020. január 1-jét követően is felhasználhatóak legyenek.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
1812/2019. (XII. 30.) Korm. határozat az Idősügyi Infokommunikációs Program folytatásáról; Nemzeti Jogszabálytár; lásd még: PDF; Magyar Közlöny; 2019. évi 221. szám; 2019. december 30.; 10972. o.