Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

Szerző: 2020. január 12.No Comments

„A dolgozat tárgya a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete. A felügyelet fogalom megjelent korábban, megjelenik ma is jelzővel ellátva (törvényességi, állami törvényességi, hatósági stb.) és jelző nélkül a tételes jogban és a szakirodalomban. Hangsúlyozandó a tételes jog kapcsán, hogy a közigazgatási jog mellett más jogágak is használták, használják a felügyeletet, illetve a törvényességi felügyeletet mint jogintézményt a magánjogban (a polgári jogban a jogi személyek törvényességi felügyelete stb.) és a közjogban (ügyészi törvényességi felügyelet stb.).

A felügyeleti tevékenység szerteágazó tevékenység, nem kizárólag közigazgatási szervek végeztek/végeznek felügyeleti, sőt törvényességi felügyeleti tevékenységet, hanem más állami szervek (bíróság, ügyészség) is, amelyek nem minősülnek közigazgatási szervnek, nem tartoznak a közigazgatási szervezetrendszerbe.

A közigazgatási szervek által végzett felügyeleti tevékenység az úgynevezett közigazgatási felügyelet. A közigazgatási felügyelet gyökerei az „állami felügyeletből” erednek. A állami felügyeleti tevékenység első formája az önkormányzatok állami felügyelete volt. A közigazgatási feladatok bővülésével párhuzamosan további közigazgatási felügyeletfajták jelentek meg.
Röviden ki kell térni az állami felügyeletre, jellemzően az elmélet használta/használja az „állami” jelzőt a felügyelet előtt, de előfordult a tételes jogban is. Az állami felügyelet és a közigazgatási felügyelet nem szinonim fogalmak, az állami felügyeletbe beleértendő nemcsak a közigazgatási szervek, hanem a többi állami szerv (bíróság, ügyészség) felügyeleti tevékenysége is.

A közigazgatási felügyeleti tevékenység differenciált közigazgatási tevékenység, több fajtája megkülönböztethető. A dolgozat tárgyát tekintve a közigazgatási felügyelet egyik fajtájára, a törvényességi felügyeletre, illetve azon belül is a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére szorítkozik, ide értve a törvényességi felügyeleti szerv (fővárosi és megyei kormányhivatal) kezdeményezése, javaslata alapján más állami, államhatalmi szervek (bíróság stb.) által alkalmazott eszközöket.

Szükséges tisztázni azt is, hogy az önkormányzatoknak több megjelenési formája, illetve fajtája van. A doktori értekezés tárgyát tekintve kizárólag a helyi önkormányzatok (települési és területi önkormányzatok) törvényességi felügyeletére szorítkozik. A közigazgatási szervezetrendszer más önkormányzati típusú szerveivel (nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint a köztestületi önkormányzatokkal) a felettük érvényesülő törvényességi felügyelet összevetéséhez szükséges mértékben foglalkozik. Az értekezésben jelző nélkül szereplő „önkormányzat” alatt a helyi önkormányzatokat értem. A kutatás céljait az alábbiak szerint határoztam meg:

  • A közérdek, a tárgyi jogrend védelme (objektív jogvédelem) okán gyakorolt törvényességi felügyelet során a befolyás erősségének és a beavatkozás, illetve az eszközök alkalmazása lehetőségének, valamint korlátainak vizsgálata, elemzése, rendszerezése és értékelése, a következtetések levonása. Továbbá a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete és a korábbi törvényességi ellenőrzés eszközeinek összevetése.
  • Az önkormányzati autonómia és a törvényesség, illetve a tárgyi jogrend védelme (objektív jogvédelem) közötti egyensúly fenntartásának, valamint a jogsértéssel arányos és szükséges mértékű intézkedés, beavatkozás vizsgálata, elemzése és értékelése, a következtetések levonása.
  • A törvényességi felügyelet, mint jogintézmény esetleges jövőbeni továbbfejlesztését szolgáló, de lege ferenda javaslatok megfogalmazása a különböző módszerű elemzések, az értékelések és a következtetések alapján.

Forrás:
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete; Gyurita Rita; Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2020-I-23 13:30, helye: Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Deák-terem (9026 Győr, Áldozat utca 12.)
A doktori értekezés PDF-ben