Találat: helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

„A dolgozat tárgya a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete. A felügyelet fogalom megjelent korábban, megjelenik ma is jelzővel ellátva (törvényességi, állami törvényességi, hatósági stb.) és jelző nélkül a tételes jogban és a szakirodalomban. Hangsúlyozandó a tételes jog kapcsán, hogy a közigazgatási jog mellett más jogágak is használták, használják a felügyeletet, illetve a törvényességi felügyeletet mint jogintézményt a magánjogban (a polgári jogban a jogi személyek törvényességi felügyelete stb.) és a közjogban (ügyészi törvényességi felügyelet stb.). A felügyeleti tevékenység szerteágazó tevékenység, nem kizárólag közigazgatási szervek...

Részletek

A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére

„...alapvető állampolgári, alkotmányos és a jogállamiságból fakadó érdekek fűződnek az önkormányzatok törvényes működéséhez. Ebből következően, végső soron a jogállamiság egészét is kedvezőtlenül befolyásolja, amennyiben a törvényességi kontroll eszközei nem megfelelően működnek. Tudniillik – mint arra Magyary is felhívja a figyelmet - nincs külön állami és külön önkormányzati közigazgatás, hanem egyetlen közigazgatás van, a magyar közigazgatás. E logika mentén az értekezés két szerkezeti és tartalmi egységre bontható, amelyre talán a cím is utal, s ehhez igazodnak a kutatás megvalósítani kívánt céljai. Értekezésem egyik...

Részletek