közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Közigazgatási Menedzsment Akadémia: Menedzselni a lehetetlent!

Szerző: 2020. január 19.No Comments

„Húsz lengyel közigazgatási vezető vett részt az NKE Stratégiai Tanulmányok Intézete által szervezett Közigazgatási Menedzsment Akadémia rendezvényén. Az öt napos képzés során angol nyelvű tréningeket és interaktív foglalkozásokat tartottak a Ludovika Campuson.

Napjainkban rendkívüli mértékben növekedett a világban zajló folyamatok, az embereket körülvevő rendszerek komplexitása. A technológia fejlődésével a mindennapi élet rohamosan felgyorsult: tömeges információt kell feldolgozni, hasznosítani, pillanatok alatt kell döntéseket hozni és komplex helyzeteket átlátni. Ezek az új jelenségek a vezetőket is új kihívások elé állítják. A klasszikus, egyértelmű alá – fölé rendeltségi viszonyokon alapuló line management helyett a vezetőknek komplex hálózatos kapcsolatrendszert kell kezelniük. Egy szervezet sikeres működése és megmaradása szempontjából kulcsfontosságú a célok egyértelmű és világos kijelölése, a feladatok delegálása és a „felelősségvállalás” (ownership) erősítése a szervezet alsóbb szintjein, valamint a folyamatos tanulás a saját tevékenység reflektív értékelése, a tapasztalatok megosztása és a visszacsatolás révén.

A közigazgatásban dolgozó vezetők feladatainak komplexitását növeli, hogy egyszerre sokrétű érdekeltségnek és értékrendszernek kell megfelelniük. A közpolitikai, kormányzati teret átszövi a politikai érdekeknek, az állampolgároknak való megfelelés igénye, valamint a nemzetközi jogi sztenderdek és az Európai Unió által támasztott elvárások. Az ezeknek való vezetői megfelelésről és kihívásokról egykori és jelenlegi közigazgatási vezetők osztották meg tapasztalataikat a Közigazgatási Menedzsment Akadémián. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott képzésen elhangzott: ahhoz, hogy a közigazgatási vezetők kezelni tudják a mindennapi sokrétű elvárást és a gyorsan változó környezetet kulcsfontosságú az alkalmazkodókészség javítása és olyan kompetenciák fejlesztése, mint például az (ön)tudatosság, önreflexió, rugalmasság és az egyértelmű kommunikáció. Napjaink vezetőinek elsődleges feladata nem az út kijelölése és a „követők” vezetése, hanem az érintettek bevonása, motiválása és visszajelzések adása. A program a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a lengyel Lech Kaczynski Nemzeti Közigazgatási Iskola együttműködésében, a POWR.04.02.00-00-0005 /18 számú projekt keretében valósult meg.”

Forrás:
Menedzselni a lehetetlent!; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2020. január 17.
Szerkesztői megjegyzés: Az emlegetett „line management” nem biztos, hogy azt jelenti, amit a cikk sugall: „Line management refers to the management of employees who are directly involved in the production or delivery of products, goods and/or services. As the interface between an organisation and its front-line workforce, line management represents the lowest level of management within an organisational hierarchy (as distinct from top/executive/senior management and middle management).”
Wikipédia