Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. február 3-február 7.

Szerző: 2020. február 9.No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/23
Közzététel dátuma: 2020.02.03.
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.17.
A JKA1, JKA2, JKA3 típusú jegykiadó automaták L3 szintű üzemeltetés támogatása, karbantartása és (eseti) hibajavítása:
Jelen Szerződésben érintett JKA mennyiségek típus szerinti megosztása a következő:
JKA 1: (B2B bankjegykezelővel felszerelt készpénzes és bankkártyás fizetésre alkalmas jegykiadó automata): 58 db
JKA 2: (BNR bankjegykezelővel felszerelt készpénzes és bankkártyás fizetésre alkalmas jegykiadó automata): 59 db
JKA 3: (kizárólag bankkártyás fizetésre alkalmas jegykiadó automata): 53 db
Összesen 170 db jegykiadó automata karbantartása
Lásd bővebben

ASP Hagyatéki leltár rendszer egyedi fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/23
Közzététel dátuma: 2020.02.03.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.24.
Az ajánlatkérés célja, hogy az Eü tv. és Hetv. módosításainak alapján a halottvizsgálati bizonyítvány, elektronikus formában a Kincstár által működtetett ASP Hagyatéki leltár szakrendszerbe elektronikusan átvehető és feldolgozható legyen. Azaz a jogszabályi változásoknak megfelelően a Hagyatéki szakrendszer alkalmas legyen az elektronikus halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus formában történő fogadására, automatikus iktatására, és az ügyintézés megindítására.
Lásd bővebben

ASP Keretrendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/23
Közzététel dátuma: 2020.02.03.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.24.
A Magyar Államkincstár részére 1 db, az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó egyedi fejlesztés az ASP Keretrendszere tekintetében 2020. december 31. napjáig.
Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
* A megvalósítás Logikai Rendszertervének elkészítése
* Fejlesztési terv készítése
* Fejlesztés, tesztelés (tesztterv, tesztforgatókönyv, tesztjegyzőkönyvek)
* Felhasználói Kézikönyv módosítása a változásoknak megfelelően
Lásd bővebben

Aris licenc,oktatás,szakértői támogatás beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.06.
Aris rendszer monitoring modullal való bővítése (követés 12 hónap + 12 hónap opció), az alábbi, már meglévő licencek szoftverkövetésének biztosítása 24 hónap + 12 opciós időtartamra, valamint oktatási és támogatási feladatok elvégzése a szerződés hatálya alatt a MÁV-START Zrt. részére:
Licenc neve és mennyisége: ARIS Design Server 1 db, ARIS Architect 1 db, ARIS Designer 7 db, ARIS Architect ext. pack: EAM 1db, ARIS Architect ext. pack: wM Integration 1 db, ARIS Designer 13 db, SAG Designer Workstation Named Users 1 db, ARIS Architect ext. pack: Simulation 1 db
Licenc neve és mennyisége: ARIS Architect 3 db, ARIS Architect EP Simulation 3 db
Licenc neve és mennyisége: ARIS Publisher Server 1 db, ARIS Viewer 100 db
Lásd bővebben

Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.18.
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés – MTVA Web televíziós adáslebonyolító beszerzése, gyártói és first line támogatás nyújtása tárgyában 3 év időtartamban
Az MTVA a sportműsorok online megjelenésének támogatására 5 csatornás televíziós adáslebonyolító beszerzését tervezi.
Lásd bővebben

MTVA – EVS rendszertámogatás 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/26
Közzététel dátuma: 2020.02.06.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.17.
Nyertes ajánlattevő feladata a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (MTVA) a Sport és Kulturális, Magazin műsorok gyártásának részét képző, stúdiók szerveres rögzítését/kijátszását végző, meglévő – broadcast környezetben működő – EVS gyártmányú szerverrendszeréhez gyártói támogatási szolgáltatás (Standard SLA), valamint karbantartási szolgáltatás, garanciahosszabbítás biztosítása, valamint a rendszer részét képező, 2 db XT szerver között ChannelMAX licence mozgatása.
Lásd bővebben

Microsoft szoftverlicencek és szoftverkövetések
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/27
Közzététel dátuma: 2020.02.07.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.06.
Szállítási (felhasználási) szerződés keretében nagyvállalati Microsoft licencek szállítására és az ahhoz kapcsolódó licenckövetés biztosítására 2022. december 31-ig
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Rendszeres tájék.elj. eredményéről Notebook 2019/1
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/23
Közzététel dátuma: 2020.02.03.
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SERCO Informatika Kft.
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára az első ütemben 43 db „B” kategóriás, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációt követően további notebookok biztosítása vegyesen az előbbi kategóriás gépekből bérleti konstrukció keretében Windows operációs rendszerrel, MS Office csomaggal együtt. Ajánlatkérő a notebookokat egyben munkaállomásként is használni kívánja, ezért az ehhez szükséges kiegészítőkre nézve is kér ajánlatot.
Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt a nettó 65 000 000 Ft keretösszegerejéig jogosult és köteles teljesíteni Ajánlatkérő igényeit. Nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére sor került. A Kbt. 37. § (4) bekezdésére figyelemmel közöljük a keretmegállapodással összefüggő a 2019/IV. negyedévi rendszeres tájékoztatónkat.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 14.564.759,-
Lásd bővebben

MTVA meglévő Intercom rendszer upgrade
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/23
Közzététel dátuma: 2020.02.03.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Broadmax Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
Ajánlatkérő meglévő utasító (Intercom) rendszerének felújítása új hardverek és szoftverek beszerzésével adásvétellel vegyes felhasználási szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 114.361.085,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről – OPGW keret lehívás III.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/23
Közzététel dátuma: 2020.02.03.
Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nyertes ajánlattevő: FHCE Telekommunikációs Kft.
Optikai összeköttetések anyagainak (OPGW) szállítása.
Érték: 241.705 EUR
Lásd bővebben

Fireeye APT rendszer támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/24
Közzététel dátuma: 2020.02.04.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: NTT Magyarország Kft.
A beszerzés célja a Magyar Nemzeti Bank (ajánlatkérő) által működtetett informatikai infrastruktúra védelmét támogató FireEye APT eszközök rendszertámogatása valamint követésének biztosítása 2021. november 30-ig tartó időszakban.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 377.416.516,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/24
Közzététel dátuma: 2020.02.04.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.
Új szolgálatvezénylési rendszer fejlesztése, bevezetése és támogatása a HungaroControl Zrt. részére vállalkozási szerződés keretében.
A HungaroControl a Szolgálatvezénylés (jelen dokumentumban a Szolgálatvezénylés és a Szolgálatvezetés egyenértékű fogalmak) üzleti funkciójához kíván új támogatóeszközt bevezetni.
A Szolgálatvezetés biztosítja, hogy a HungaroControl alaptevékenységének ellátásához a megfelelő időben, a megfelelő pozícióban, az üzletileg indokolt, valamint a szabályozói követelményeknek megfelelő mennyiségű és képzettségű humán erőforrás álljon rendelkezésre.
A több mint 400 főt érintő szolgálatvezénylést jelenleg egy egyedileg fejlesztett rendszer, az ATM2007 támogatja, a tevékenységek egy része papíron zajlik. A jelenlegi támogató rendszer elérte technológiai korlátait, továbbfejlesztése már csak rugalmatlan módon és nagy erőforrás ráfordítással valósítható meg.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 252.090.000,- Ft
Lásd bővebben

Épületfelügyeleti rendszer fejl és karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/24
Közzététel dátuma: 2020.02.04.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SBT Automatika Kivitelező és Szolgáltató Kft.
1. rész: Épületfelügyeleti rendszer fejlesztés
2. rész: Épületfelügyeleti rendszer karbantartás, javítás
Karbantartás, javítás készenléti díja (1054 Budapest V. ker. Szabadság tér 8-9.) 24 hó
Karbantartás, javítás készenléti díja (1239 Budapest XXIII. ker. Európa u.1.) 24 hó
Javítások, eseti munkák óradíja (opció): 200 óra
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 35.552.132,- Ft
Lásd bővebben

Multifunkciós nyomtatók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/24
Közzététel dátuma: 2020.02.04.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
23 db fekete-fehér és 11 db színes MFP (multifunkcionális nyomtató) beszerzése a Magyar Államkincstár Kifizető Ügynöksége részére.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 30.693.399,- Ft
Lásd bővebben

SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási – support – szolgáltatások beszerzése negyedéves táj.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SAP Hungary Kft.
Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): Érték: 273.778.892,5,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Ajánlatkérő: Szerencsejáték Felügyelet
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
„A Szerencsejáték Felügyelet által használt, auditált DMS One Ultimate PE iktató- és iratkezelő rendszer továbbfejlesztése, szoftverkövetése és szakértői támogatása (2. ütem)”
Az Ajánlatkérő a változó jogszabályi és informatikai környezetnek (Kormányzati Adatközpontnak) való megfelelés, valamint a még fejlesztés alatt álló új, Fortuna nevű szakrendszer bevezetése érdekében a jelenlegi iratkezelő rendszerének átalakítását tűzte ki célul. A 309/2011. Korm. rendelet alapján az új Fortuna szakrendszer a Kormányzati Adatközpontban kerül elhelyezésre. Mivel így bővül az Ajánlatkérő informatikai környezete, az integráció csak akkor valósítható meg sikeresen a Fortuna szakrendszer és a DMS One Ultimate PE rendszer között, ha utóbbiból egy másodpéldány kerül elhelyezésre a Kormányzati Adatközpontba. Az új Fortuna szakrendszer bevezetése kapcsán az elektronikus ügyintézési kötelezettségek [Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: KEÜSZ), illetve Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ)] kapcsán a szervezet iratkezelési folyamatainak átszervezése is szükségszerűvé vált.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 41.370.000,- Ft
Lásd bővebben

ET – Beléptető rendszerek korszerűsítése (eID)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Aviton Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Kft.
A Magyar Államkincstár a működésbiztonság fenntarthatósága érdekében a jelenlegi proximity beléptető kártyákkal párhuzamosan működő elektronikus személyigazolvány (eID) alkalmazását kívánja megvalósítani.
Cserélendő/telepítendő vezérlőegység: 305 db
Cserélendő/telepítendő kártyaolvasó: 779 db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 262.319.120,- Ft
Lásd bővebben

IKT eszközfejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/26
Közzététel dátuma: 2020.02.06.
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Nyertes ajánlattevő: R+R Periféria Kft.
Informatikai eszközök (IKT) és okos tanterem informatikai eszközrendszerének beszerzése a szükséges szoftver eszközökkel kiegészítve
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 6.064.412,- Ft
Lásd bővebben

ET-Adattárház refaktorálását támogató szoftver
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/26
Közzététel dátuma: 2020.02.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adattárház refaktorálását támogató szoftver szállítása, üzembe állítása, betanítása.
A jelenlegi adattárházak NAV szinten egyetlen adattárházba való integrálása, azaz az Integrált adattárház (ITAR) kialakításánál célkitűzés, hogy az ITAR funkcionalitásában jelenjen meg az összes implementált adattárház funkcionalitása. Ehhez azonban szükséges, hogy a régi adattárházak (kiemelten az ATAR) folyamatosan bővítetett, tovább fejlesztett funkcionalitását kiszolgáló adatbázisban egyértelműen meghatározható legyen az egyes folyamatok adatstruktúrája, adatkapcsolatai, adat transzformációi.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató – POLISZ szülői modul
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/27
Közzététel dátuma: 2020.02.07.
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztése és üzemeltetése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeire vonatkozóan
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.900.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

K2030 Libra Oracle support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
I. rész: Libra 6i rendszer és Oracle technológiai termékek licensz support és üzemeltetési támogatási feladatainak megvalósítása 12 hónap időtartamra.
Az I. rész tekintetében az ajánlati ár megbontása az alábbi:
– LIBRA6i támogatás és követés nettó havidíja (4 processzorra) (nettó Ft/hónap) és
– Oracle RDBMS és iAS support 4 processzorra (nettó Ft/év)
II. rész: Libra 6i rendszer fejlesztési feladatainak megvalósítása 40 000 000 Ft. keretösszeg valamint 10 000 000 Ft. opció erejéig 12 hónap időtartamra.
Tájékoztató jellegű mennyiségek az egyes feladattípuson belül a szerződéses időszakban:
1. Fejlesztés 140 Tervezett Embernap
2. Tanácsadás 221 Tervezett Embernap
3. DBA 50 Tervezett Embernap
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 99.540.000,- Ft
Lásd bővebben

FIR_BOSS
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/27
Közzététel dátuma: 2020.02.07.
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerének meglévő funkcióit szükséges módosítani, valamint új funkciók kialakítása szükséges törvényi megfelelőség és üzleti igények alapján. A műszaki leírás az alábbi fejlesztéseket követelményeit tartalmazzák:
A BISZ Zrt. publikálta a 2019. december 1-jétől éles üzembe lépő új szabvány szerint működő Központi Hitelinformációs Rendszer dokumentációját. A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszereiben a KHR lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásának részére történő adatszolgáltatás működik – az új szabvány ezen nyilvántartások részére történő adatszolgáltatásokat érintő változásait szükséges megvalósítani.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 30.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Informatikai eszközbeszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/26
Közzététel dátuma: 2020.02.06.
Ajánlatkérő: T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.
Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer bővítésére szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tekintetében
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az eljárásban benyújtott egyetlen ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és ajánlattevő nem tartotta fenn ajánlatát.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/26
Közzététel dátuma: 2020.02.06.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
FusionR BSS rendszerhez és integrációihoz szükséges szakértői erőforrás nyújtása, vala-mint eseti jelleggel munkaidőn kívüli rendelkezésre állási szolgáltatás. a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapon keresztül a műszaki leírásban foglaltak szerint. A munka-időn kívüli rendelkezésre állás időszakára Ajánlatadónak ügyfélszolgálatot kell biztosítania a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően. A szakértői szolgáltatást nyertes Ajánlattevőnek a Közbeszerzési Műszaki Leírásban részletezettek szerint 692 óra fix és 208 óra opcionális időtartamban (órakeret) támogatási szolgáltatást kell nyújtania.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az Ajánlattevő nyilatkozata szerint az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően nem tartja fenn az ajánlatát. Erre tekintettel az eljárás a Kbt. 75. § (1) c) pontja alapján eredménytelen, mert az eljárásban benyújtott egyetlen ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség.
Lásd bővebben

C-Roads elektr. berendezések beszerzés, telepítés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/27
Közzététel dátuma: 2020.02.07.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Visszavonás indoklása: Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának visszavonását azzal kívánja megindokolni, hogy a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában a piacon elérhető termékek vonatkozásában alakította ki értékelési szempontját, illetve a termékek vonatkozásában megjelölt minimális elvárását, mely a közbeszerzési eljárás során már nem tekinthető irányadónak. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a piacon elérhető legkedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközt kívánja beszerezni tárgyi eljárás keretein belül, így visszavonja jelen eljárását és egy módosított dokumentációval kíván megismételt közbeszerzési eljárást lefolytatni, hogy ezen termékek is megajánlásra kerülhessenek.
Lásd bővebben