Skip to main content
egészségügyinformatikajogközigazgatási informatikaszakirodalomtechnikatörvények, határozatoktudomány

A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra – konferencia

Szerző: 2020. február 9.március 8th, 2020No Comments

„Szervezők: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet (NKE ITKI), Alkotmánybíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Időpont: 2020. február 27.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.)

08:15-9:00 Regisztráció

I. Plenáris előadások
9:00-9:15 Megnyitó: Dr. Koltay András rektor, Nemzeti Közszolgálat Egyetem
9:15-9:35 Dr. Sulyok Tamás elnök, Alkotmánybíróság: Hogyan készül az Alkotmánybíróság az MI jelentette kihívásokra?
9:35-9:55 Dr. Péterfalvi Attila elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Algoritmusok és adatvédelem: Quo vadis?
9:55-10:15 Dr. Gál András Levente szakmai vezető, Digitális Jólét Program: Digitális államkormányzás – a megfelelő állam koncepciója

10:15-10:35 Kávészünet

10:35-10:55 Dr. Tóth András elnökhelyettes, Gazdasági Versenyhivatal, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék vezetője: A mesterséges intelligencia versenyjogi vonatkozásai
10:55-11:15 Dr. Menyhárd Attila kutatóprofesszor, NKE ITKI, egyetemi tanár, ELTE ÁJK: A technológiai fejlődés hatása az állami szerepvállalásra
11:15-11:35 Dr. Török Bernát egyetemi docens, intézetvezető, NKE ITKI: A jogbiztonság horizontális hatálya? Az algoritmusok szabályozásának furcsasága – és ami mögötte van

11:35-12:00 Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének könyvbemutatója: Az európai adatvédelmi jogi kézikönyv magyar nyelvű kiadása

12:00-13:00 Ebédszünet

II. Párhuzamos szekcióülések

Szekcióülések I. (13:00-15:00)

Szekció 1. Gépi tanulás

A szekciót vezeti: Dr. Deli Gergely egyetemi tanár, SZE DF ÁJK, főtanácsadó, Alkotmánybíróság
Dr. Eszteri Dániel PhD főosztályvezető-helyettes, NAIH Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály: Hogyan tanítsuk jogszerűen a mesterséges intelligenciánkat? Avagy: gépi tanulás, személyes adatok, GDPR
Dr. Vadász Pál PhD kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet: Elkerülhető, hogy a robotok diszkrimináljanak bennünket? Bepillantás a mesterséges intelligencia feketedobozába
Dr. Csáki Csaba PhD egyetemi docens, BCE Informatika Intézet: A mesterséges intelligencia problémáinak és jogi kihívásainak technológiai kezelési lehetőségeinek vizsgálata
Dr. Kollár Csaba PhD oktató, NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola: A mesterséges intelligencia Kínában – a Társadalmi Kredit Rendszerének (nem csak) információbiztonsági kihívásai

Szekció 2. Új technológiák – szabályozási kihívások

A szekciót vezeti: Dr. Szabó Attila kabinetfőnök, Alkotmánybíróság
Dr. Karácsony Gergely PhD egyetemi docens, általános és oktatási dékánhelyettes, SZE DF ÁJK: Szabályozni az ismeretlent – innovatív megoldások a felforgató technológiák alapjogokra gyakorolt hatásának jogalkotást megelőző vizsgálatára
Dr. Pusztahelyi Réka PhD egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék: Jogi garanciák az „érzelmes MI” visszaélésszerű alkalmazásával szemben
Dr. Szőke Gergely László PhD tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék: A GDPR automatizált egyedi döntésre vonatkozó szabálya az önvezető autók jövőbeni elterjedése tükrében
Dr. Udvary Sándor PhD egyetemi docens, KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék: Az autonóm nem-emberi cselekvés jogi megítélésének egyes kérdései
Dr. Kertész Gábor PhD főiskolai tanár, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola: Grál-lovag – rablólovag – hűséges katona

Szekció 3. MI és a kommunikáció

A szekciót vezeti: Nádori Péter kutató, NKE ITKI
Dr. Frivaldszky Gáspár LL.M. ügyvéd, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, információbiztonsági vezető auditor
Dr. Granyák Lívia LL.M adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék: Keresőmotorok működésének alapjogi vonatkozásai
Dr. Mráz Attila Fellow-in-Residence, Harvard University E. J. Safra Center for Ethics: „Deepfake”, szólásszabadság, demokrácia: a szabályozási kísérletek kihívásairól és korlátairól
Dr. Lábody Péter kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet, főosztályvezető, SZTNH: A szerzői jog és a véleménynyilvánítás szabadságának ütközése az online algoritmikus szűrő mechanizmusok tükrében
Dr. Sorbán Kinga kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet: A videomegosztóplatform-szolgáltatók által alkalmazott MI alapú tartalomszűrés szabályozási kérdései

Szekció 4. MI a munka világában

A szekciót vezeti: Dr. Rab Árpád vezető kutató, NKE ITKI, egyetemi docens, BCE
Dr. Kártyás Gábor egyetemi adjunktus, PPKE JÁK Munkajogi Tanszék: Kollektív alku egy algoritmussal? Az applikáción alapuló munkavégzés hatása a kollektív munkajogi alapjogokra
Dr. Máté Dávid Adrián ügyvivő szakértő, Miskolci Egyetem, Jogi és Igazgatási Osztály, Dr. Mélypataki Gábor egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete, Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens, Miskolci Egyetem Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, Civilisztikai Tudományok Intézete: A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása a munkához és a szociális biztonsághoz való jogra
Dr. Lovászy László ENSZ CRPD emberi jogi szakértője, tudományos főmunkatárs NKE Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, miniszteri biztos, BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont kutatója: Az MI és a munka világa
Dr. Rácz Ildikó PhD hallgató, KRE ÁJK: A mesterséges intelligencia és a munkáltatói hatalom találkozása

Szekció 5. MI a jogalkalmazásban I.

A szekciót vezeti: Dr. Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE ITKI
Dr. Kékedi Szabolcs főosztályvezető, Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztálya: Informatika és internet a bírósági eljárásokban
Dr. Chronowski Nóra egyetemi tanár, NKE Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék: Szoftverbíró? Robotügyfél? – A tisztességes eljáráshoz való jog és a mesterséges intelligencia
Dr. Karsai Krisztina DSc intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete: Algoritmikus döntéshozatal a büntető igazságszolgáltatásban
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék – Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport: A mesterséges intelligencia közigazgatási hatósági eljárásban való alkalmazhatósága a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében

Szekció 6. Big Data-adatkezelés

A szekciót vezeti: Dr. Bendik Tamás elnöki főtanácsadó, NAIH
Dr. Necz Dániel Dr. Necz Dániel ügyvéd, CMS Budapest ügyvédi iroda, infokommunikációs szakjogász, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, PhD hallgató, PPKE JÁK: A gép forog, az alkotó pihen, avagy a mesterséges intelligencia hatása a személyes adatok védelméhez való jogra
Dr. Tóásó Bálint irodavezető ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda: A mesterséges intelligencia és a digitális adatkezelések hatásai a magánszférára, a személyes adatok védelméhez való jogra, illetve GDPR szerepe napjainkban, alapjogvédelmi szempontból
Dr. Stefán Ibolya PhD hallgató, Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék: A mesterséges intelligencia adatvédelmi vonatkozásai
Dr. Pünkösty András PhD tudományos munkatárs, NKE ITKI, egyetemi adjunktus, PPKE JÁK: A nagy adathalmazokkal dolgozó döntéshozatali rendszerek, illetve az adatok kezelésének egyes etikai és alapjogvédelmi kérdései
Gizem Gültekin Dr. Várkonyi Assistant Coordinator, PhD Fellow, LLM in European Public Law University of Szeged, Faculty of Law and Political Sciences: A GDPR és a háztartási robotok

15:00-15:30 Kávészünet

Szekcióülések II. (15:30-17:30)

Szekció 7. Cégek, fogyasztók, compliance

A szekciót vezeti: Dr. Eszteri Dániel főosztályvezető-helyettes, NAIH
Dr. Deli Gergely egyetemi tanár, SZE DF ÁJK, Muhari Nóra joghallgató, ELTE ÁJK, Kocsis Réka joghallgató, SZE DF ÁJK: Csődöt mondó csodafegyver? A beépített adatvédelem csak tetézi a bajt
Dr. Osztopáni Krisztián ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda: „Rejtett” adatgyűjtés kontra információs önrendelkezés: a sütik alkalmazásának esetjoga és jövőbeli szabályozás irányai
Dr. Domokos Márton ügyvéd, szenior tanácsadó, CMS Budapest ügyvédi iroda: Az arcfelismerő technológiák hatása az alapjogokra
Dr. Dunár Ildikó adatvédelmi tisztviselő, Raiffeisen Bank Zrt. Jogi Főosztály: Az MI előfutára, a digitalizáció fontos adatvédelmi kérdései a bankszektort érintően

Szekció 8. Szabadság és biztonság

A szekciót vezeti: Dr. Török Bernát egyetemi docens, intézetvezető, NKE ITKI
Dr. Molnár Tamás PhD jogi kutató, Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, vendégoktató, BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézet: Az arcfelismerési technológia rendészeti célú alkalmazása az EU-ban: alapjogi vonatkozások
Dr. Sabjanics István doktorjelölt, PPKE JÁK, munkatárs, IdomSoft Zrt.: A mesterséges intelligencia a biztonság és a szabadság szempontjai között
Remport Ádám jogi munkatárs, Magánszféraprojekt, Társaság a Szabadságjogokért: Az arcfelismerő rendszerek nemzetbiztonsági célú alkalmazásának garanciális kérdései és az információs önrendelkezéshez való jog érvényre juttatása a hazai nemzetbiztonsági szabályozás tükrében
Dr. Pók László adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakjogász: Arcfelismerő rendszerek alkalmazásának hatása az alapjogokra

Szekció 9. Életünk és egészségünk

A szekciót vezeti: Dr. Rab Árpád vezető kutató, NKE ITKI, egyetemi docens, BCE
Dr. Lattmann Tamás PhD egyetemi docens, University of New York in Prague: Autonóm fegyverrendszerek alkalmazása és az alapjogok, különös tekintettel az élethez való jogra
Dr. Pődör Lea egyetemi tanársegéd, SZE DF ÁJK Jogelméleti Tanszék: Az önvezető járművek és az életek közötti választás problémája
Dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia PhD adatvédelmi tisztviselő, egyetemi adjunktus, NKE ÁNTK : Az új technológiák alkalmazása az egészséghez való jog érvényesülésére
Dr. Szécsényi-Nagy Balázs PhD hallgató, Semmelweis Egyetem: A digitalizáció lehetőségei az egészségügyben – figyelemmel a kockázatokra is
Dr. Alexin Zoltán PhD Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szoftverfejlesztés Tanszék: Az egészségügyi adatok iránti éhség okozta morális és jogi erózió Magyarországon

Szekció 10. MI a jogalkalmazásban II.

A szekciót vezeti: Dr. Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE ITKI
Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, NKE ÁNTK Európai Köz-és Magánjogi Tanszék: A mesterséges intelligencia jogalkalmazási területen való hasznosíthatóságának alapjogi kérdései
Dr. Czékmann Zsolt intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, Dr. Ritó Evelin jogi szakreferens, PhD hallgató: Mesterséges intelligencia az államigazgatásban
Dr. Jeney Andrea: A Mesterséges Intelligencia alkalmazásának alapjogi hatásai a közigazgatási hatósági eljárásban
Dr. Papp Dorottya PhD hallgató, ELTE ÁJK
Dr. Gyuranecz Franciska LLM hallgató, Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Dr. Krausz Bernadett PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem ÁJK: Mesterséges intelligencia a bírósági eljárásokban – hogyan (nem) sérül a tisztességes eljáráshoz való jog?

Szekció 11. Robotok jogai?

A szekciót vezeti: Dr. Szabó Attila kabinetfőnök, Alkotmánybíróság
Pintér Melinda tanársegéd, PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet: Szavazzanak-e a robotok?
Dr. Szentgáli-Tóth Boldizsár segédmunkatárs, MTA Jogtudományi Intézet, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék: Piaci rés, vagy beláthatatlan kockázat? Vannak-e alapjogai a mesterséges intelligenciáknak?
Dr. Báldy Péter igazgatóhelyettes, ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet: Alapjog-e a jogosítvány, avagy vezethet-e együtt a mesterséges intelligencia és az ember?
Dr. Klein Tamás egyetemi adjunktus, KRE ÁJK Infokommunikációs Jogi Tanszék: Robotjog vagy emberjog?
Dr. Nagy Zoltán András oktató, NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi – Gazdaságvédelmi – Kiberbűnözés Elleni Tanszék: Felelősség az adatalapú döntésért – a jelen technológiai fejlettsége alapján

Részvételi szándékát, kérjük, jelezze az alábbi linken: https://ludevent.uni-nke.hu/e/mi_es_alapjogok

Forrás:
A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2020. február
Az említett „Az európai adatvédelmi jogi kézikönyv magyar nyelvű kiadása”-hoz: Európai adatvédelmi jogi kézikönyv, 2018-as kiadás; eGov Hírlevél; 2019. december 15