egészségügyközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozat a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról

Szerző: 2020. április 26.No Comments

„A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által fenntartott kórházakban egy egységes, modern technológiai alapon nyugvó, központi integrált gazdálkodási rendszer kerüljön megvalósításra a Kormányzati Adatközpont felhőtechnológiáján alapuló informatikai környezetben;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pont szerinti feladat állásáról és az elért eredményekről;

Felelős: belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, pénzügyminiszter
Határidő: 2020. október 31.

3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósításához összesen 8 000 000 000 forint forrás biztosítása szükséges;

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott informatikai szakrendszer Kormányzati Adatközpontban történő működtetéséhez szükséges infrastruktúra-környezet kialakítása érdekében 2 967 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg, és annak lehetősége tekintetében intézkedjen az 1. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges további 5 033 000 000 forint forrás – 2014–20-as tervezési időszak európai uniós forrásainak bevonásával – történő biztosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy amennyiben az 5. pont szerinti európai uniós forrás nem áll rendelkezésre,

a) – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott informatikai szakrendszer alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósításához szükséges 1 333 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím javára;

b) – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott informatikai szakrendszer Kormányzati Adatközpontban történő működtetéséhez szükséges infrastruktúra-környezet kialakítása érdekében 3 700 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, belügyminiszter
Határidő: ha az 5. pont szerinti európai uniós forrás nem áll rendelkezésre: a felmerülés ütemében…”

Forrás:
1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozat a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozata a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 84. szám; 2020. április 22.; 2184. o. (PDF)