Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről

Szerző: 2020. április 26.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 7. pontjában foglalt feladatszabás alapján a kormányhivatalok hiteles elektronikus dokumentumainak egy közös digitális átmeneti dokumentumtárban történő tárolása az EKEIDR-Poszeidon iratkezelő rendszer mint átmeneti digitális dokumentumtár továbbfejlesztésével tud megvalósulni;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban rögzítettek teljesítése érdekében vizsgálja meg az EKEIDR fejlesztésére 3 500 000 000 forint biztosítását a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Programból;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. április 30.

3. felhívja a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy azon kormányhivatali szervezeti egységek, amelyek iratkezelő rendszerei jelenleg nem képesek a hiteles elektronikus másolat készítésére és tárolásra, 2021. január 1-jéig kapjanak felmentést a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 61. § (7) bekezdése szerinti előírás alól, szükség szerint a rendelet módosításával;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2020. május 31.

4. egyetért azzal, hogy a kormányhivatalok a Korm. rendelet szerinti iratmegőrzési kötelezettségüknek 2020. január 1-jétől felmenő rendszerben feleljenek meg, egyetért továbbá azzal, hogy a Korm. határozat 7. pontjában meghatározott központi irattári digitalizálási feladatai megvalósítására ütemterv, valamint a várható kiadások meghatározására pilot program alapján kerüljön sor, az 1. pontban rögzítettek keretében;

5. felhívja az EKEIDR-Poszeidon iratkezelő rendszerrel kapcsolatban nem lévő iratkezelő rendszert használó szervezeti egységek felett szakmai irányítási vagy felügyeleti jogot gyakorló minisztert, hogy a rendelkezésére álló költségvetési forrás terhére – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel folyatott egyeztetés szerint – gondoskodjon a vezetése, irányítása vagy felügyelete alatt álló, nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezeti egység
a) által használt elektronikus iratkezelő rendszer és az 1. pont szerinti EKEIDR átmeneti dokumentumtár rendszer közötti adatkapcsolat létrehozásához szükséges fejlesztési feladatok végrehajtásáról, vagy
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszer igénybevételére való áttérésről.
Felelős: a szervezet felett szakmai irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter
Határidő: 2021. január 1.”

Forrás:
A Kormány 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2020. évi 87. szám; 2020. április 24.; 2223. o. (PDF)