Skip to main content
gazdaságinformáció rövidenközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. április 27-április 30.

Szerző: 2020. május 3.No Comments

Ajánlati/Részvételi felhívás

OM projekt vizuál és audiotechnikai eszk. 2020-21
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/81
Közzététel dátuma: 2020.04.27.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Múzeum
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.25.
Szolgáltatással vegyes bérleti szerződés – a Magyar Nemzeti Múzeum Országjáró Múzeum•kör•út projektje (2020-21.) megvalósításához szükséges vizuál- és audiotechnikai eszközök bérlete és üzemeltetése
Lásd bővebben

Tanácsadás a koronavírus okozta károk mérséklésére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.25.
Tárgy: Tanácsadói keretmegállapodás a koronavírus okozta károk mérséklésére, az ágazat rövid időn belüli talpra állítására és turizmusfejlesztési feladatok ellátására
A koronavírus (COVID-19) világszintű megjelenése óta a turizmus a világ jelentős részén egyre nehezebb kihívásokkal néz szembe. A járvány a magyar turizmus több mint tíz éves növekedésében jelentős mértékű visszaesést hozott. A koronavírus okozta károk mérséklése, az ágazat rövid időn belüli talpra állítása és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS2030) megvalósítása az ajánlatkérők elsődleges célja. A feladatok implementálása rendkívül komplex, sokrétű tervezést, számos különféle szakmai terület (pl.: kulturális turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, hivatásturizmus, rendezvényturizmus, sportturizmus aktív-és természeti turizmus) és feladat összehangolt kezelését igénylő munka. Ezen feladatkör hatékony ellátásához, az ajánlatkérők külső tanácsadói erőforrást és kompetenciát kívánnak igénybe venni.
Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: 5.000.000.000,- Ft
Lásd bővebben

EMIR és Doktár alkalmazások támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.27.
Nyertes Ajánlattevő feladata az NMHH telephelyén üzemelő EMIR (Egységes Mérésügyi Információs Rendszer) és Doktár alkalmazások éles, teszt és dev környezetének alkalmazástámogatása, karbantartása, üzemeltetésének támogatása, hibáinak elhárítása, az esetleges meghibásodások bejelentésének fogadása érdekében ügyeleti rendszer biztosítása vállalkozási szerződés keretében a II.2.4) pontban, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.
Lásd bővebben

NIR – üzemeltetés, fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/82
Közzététel dátuma: 2020.04.28.
Ajánlatkérő: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.25.
Ajánlatkérő (AK) a nemzetpolitikai irányítás elvárásaival és a 233/2005 Korm.r. 2.§ (1) bekezdéssel összhangban létrehozta a nemzetpolitikai adatbázis egységes informatikai rendszerét, megteremtve ezáltal működési területének egységes támogatás-nyilvántartó rendszerét, valamint egységes tudományos adatbázisát. A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) sikeres bevezetése alapvető változásokat idézett elő AK pályázatkezelésében és nyilvántartási folyamatainak végrehajtásában és tervezésében. A NIR a korszerű infokommunikációs technológiák alkalmazásával biztosítja az átláthatóságot, nyomon követhetőséget, ellenőrizhetőséget, hozzájárulva ezzel a Kormány nemzetpolitikai stratégiájában meghatározott célok eléréséhez.
Szükségessé vált a NIR további fejlesztése, mely során figyelemmel kell lenni a szervezeti egységenként jelenleg eltérő, egyes konstrukciókra vonatkozó eljárásrendekre, belső szabályrendszerekre, jogszabályokra, különböző döntéshozó testületek joggyakorlatára. AK célja, hogy egységes pályázatkezelő informatikai rendszerrel támogassa valamennyi szakfeladatának ellátását, amelynek végrehajtása érdekében a NIR ilyen irányú továbbfejlesztésére is szükséges a fejlesztési kapacitás keret biztosítása. Az integráció megvalósításával évente nagyságrendileg 20.000 felhasználóval, azok pályázatával, támogatói okirataival és elszámolásaival növekedhet a rendszer terhelése.
A nyertes Ajánlattevő (AT) feladata az érintett, vagy azokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek fejlesztői támogatási feladatainak ellátása, egyúttal a NIR folyamatos üzemeltetése.
Lásd bővebben

Binex flow rendszer üzemeltetése,továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/82
Közzététel dátuma: 2020.04.28.
Ajánlatkérő: Debreceni Intézményműködtető Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.25.
Ajánlatkérő birtokában lévő, 33 óvodai intézmény 49 telephelyén, 51 db iskolai intézményben és 12 bölcsődei intézményben a gyermek és dolgozói étkeztetési feladatokat kezelő BinexFlow Közétkeztetési Rendszer ASP szolgáltatás keretében történő üzemeltetése, felhasználói támogatása, jogszabálykövetése, megrendelői igényeknek megfelelő továbbfejlesztése. Amely informatikai rendszer alkalmas a gyermekétkeztetés komplex menedzselésére, az étkező személyek adminisztrálása, kedvezmények kezelésére, számlázásra, kimutatás kezelésre, kimutatások összesítésére, és úgy általában az élelmezés-szervezés feladatainak teljes vertikumára, valamint az éves tervezés szintjén a háttértámogatásra az előírt rendelkezésre állási paraméterekkel, szoftverüzemeltetési- és felhasználói támogatással.
Lásd bővebben

PannonRIS rendszer supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/83
Közzététel dátuma: 2020.04.29.
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.28.
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület,mint ajánlatkérő (Megrendelő) és a PannonRIS rendszer üzemeltetője a PannonRIS rendszerkarbantartási és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó support tevékenység ellátására kér ajánlatot.
Lásd bővebben

LRL rendszer kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/83
Közzététel dátuma: 2020.04.29.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.12.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölésének és védelmének folyamatát támogató informatikai rendszer (LRL rendszer) kialakítása: számítógépes programalkotás keretében történő tervezése, kialakítása és üzembe helyezése.
Az LRL rendszert webes felületen kell megvalósítani.
Az LRL rendszer feladata az, hogy támogassa az azonosítási jelentés és az üzemeltetői biztonsági terv NMHH-n belüli kezelésének folyamatát, valamint ki lehessen szűrni azokat a szolgáltatókat, amelyek nem tettek eleget az azonosítási jelentés megküldésére vonatkozó jogszabályi előírásnak.
A rendszer fő eleme egy ügy lapja. Minden ehhez kapcsolódik.
Az LRL rendszerben nyilvántartandó adatok: szolgáltatók (pl.: név, cím, adószam, kapcsolattartó, szolgálta-tás), ügyek (1-1-es megfeleltetés minden azonosítási jelentéshez), üzembiztonsági tervek, szakhatóságok, rendszerelemek (csak a kijelöltek), valamint a rendszer működéséhez szükséges adatok.
Lásd bővebben

Elektronikus jegyértékesítési rendszer bevezetése.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/83
Közzététel dátuma: 2020.04.29.
Ajánlatkérő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.27.
Önálló entitást biztosító, működő elektronikus, moduláris, központi adatbázisra épülő közösségi közlekedési jegyértékesítési, számlázó, statisztikai és ellenőrzési rendszer szoftver bérbevétele a és üzemeltetése a GYSEV Zrt. számára a kapcsolódó fedélzeti hardverkörnyezet biztosításával.
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

Archi FM support és licenszkövetés – felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/81
Közzététel dátuma: 2020.04.27.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.08.
ARchiFM.Net és Archicad területgazdálkodás licenszek szoftverkövetés nyújtása 12 hónapra
Szoftverkövetés az alábbi licenszekre:
ArchiCAD 8 konkurens felhasználóra:
Archifm.net területgazdálkodás modul 28 konkurens felhasználóra
Archifm.net mantenance modul 5 konkurens felhasználóra.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Informatikai központ bútor beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adásvételi szerződés a Kaposvár Kórház déli tömb egykori anyaépület informatikai központként történő hasznosításához kapcsolódó, az intézmény épületébe beszerzésre kerülő bútorok, egyéb használati eszközök tárgyában.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 30.104.256,- Ft
Lásd bővebben

Check Point tűzfal rendszer partneri támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Innomatrix Services Kft.
Ajánlattevő feladata az MTVA két telephelyének határvédelmét biztosító redundáns Check Point tűzfal rendszer és az azon futó biztonsági szoftvercsomagok folyamatos partneri un. first line (partneri) támogatásának biztosítása, mely üzemeltetés-biztonsági szempontból kritikus fontosságú.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 5.480.000,- Ft
Lásd bővebben

Baranya Paktum II. – eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat
Nyertes ajánlattevő: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.;FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
„A Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekthez kapcsolódó befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési stratégia és akcióterv elkészítése, kapcsolódó feladatok ellátása; valamint a foglalkoztatási partnerség (Paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása Vállalkozási Szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 30.541.617,- Ft
Lásd bővebben

POLISZ rendszer üzemeltetése, továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: Debreceni Intézményműködtető Központ
Nyertes ajánlattevő: Magyar Közigazgatásfejlesztési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő birtokában lévő legalább 200 fő, legfeljebb 350 fő egyidejű felhasználót és legalább 45 darab költségvetési szervet kiszolgáló, Polisz Integrált Gazdálkodási és Ügyviteli rendszer üzemeltetése, szakmai támogatása, jogszabálykövetése, megrendelői igényeknek megfelelő további rendszerfejlesztése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 30.822.000,- Ft
Lásd bővebben

KÖKÉNY rendszer bevezetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/82
Közzététel dátuma: 2020.04.28.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közlekedési képzési és vizsgáztatási folyamatok egységes és központosított kezelését, valamint a vizsgáztatás elektronikus lebonyolítását támogató komplex irányítási rendszer (KÖKÉNY rendszer) bevezetése és kapcsolódó eszközök szállítása, szolgáltatások nyújtása az alábbiakra kiterjedően:
• A KÖKÉNY Közlekedési képzési és vizsgáztatási alapmodul, a 3/2018. (II. 21.) BM rendelet szerinti tanúsítással rendelkező KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modul, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modul és a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modul megvalósítása, tesztelési környezetének kialakítása, és tesztelésének támogatása.
• Az éves szinten várhatóan több mint 250 000 fő vizsgaügyei iratkezelési feladatait támogató KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modul, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modul, valamint a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modul testre szabásának megtervezése és testre szabása a modulok által támogatandó eljárásoknak, feladatoknak megfelelően, valamint a testre szabott modulok tesztelésének támogatása, dokumentációinak kidolgozása és bevezetésük előkészítése.
• Az éves szinten várhatóan több mint 250 000 fő vizsgaügyei ügyintézését támogató KÖKÉNY Közlekedés képzési, vizsgáztatási és elektronikus ügyintézési modul megtervezése, megvalósítása, testre szabálya a modul által támogatandó képzési, vizsgaügyviteli és elektronikus ügyintézési folyamatoknak és feladatoknak megfelelően, valamint a modul tesztelésének támogatása, dokumentációinak kidolgozása és bevezetésének előkészítése.
• A KÖKÉNY Közlekedés képzési, vizsgáztatási és elektronikus ügyintézési modul, a KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modul, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modul és a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modul iratkezelési és számlázási szintű integrációjának megtervezése, megvalósítása, tesztelésének támogatása, és az integrált modulok bevezetésének és élesítésének előkészítése.
• A felhasználók KÖKÉNY modulok használatára történő felkészítését segítő távoktatási tananyagok kidolgozása, valamint a kidolgozott tananyagokra építve a felhasználók körében rendszerhasználati elektronikus távoktatási tanfolyamok lebonyolítása a Nyertes Ajánlattevő által szolgáltatásként biztosítandó zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben
• A több mint 1250 iskolavezető részére megtartandó, 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben szabályozottak szerinti iskolavezetői továbbképzéshez elektronikus távoktatási tananyag(ok) kidolgozása, valamint a tananyag(ok) elérhetővé tétele a Nyertes Ajánlattevő által szolgáltatásként biztosítandó zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben
Opcionális rész:
• KÖKÉNY Vasúti képzési és vizsgáztatási almodul megtervezése, megvalósítása, testre szabása az almodul által támogatandó képzési, vizsgaügyviteli és elektronikus ügyintézési folyamatoknak és feladatoknak megfelelően, valamint az almodul tesztelésének támogatása, dokumentációinak kidolgozása és bevezetésének előkészítése
A KÖKÉNY Közlekedési képzési és vizsgáztatási alapmodulhoz, a KÖKÉNY Közlekedés képzési, vizsgáztatási és elektronikus ügyintézési modulhoz, a KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modulhoz, valamint a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modulhoz korlátlan számú felhasználó általi használatot, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modulhoz 50 fő személyügyi és gazdálkodási feladatokat ellátó felhasználó általi használatot biztosító, legalább Magyarország területére vonatkozó és határozatlan időre szóló licenszek átadása, továbbá 300 db kézi számítógép (tablet) beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.589.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/82
Közzététel dátuma: 2020.04.28.
Ajánlatkérő: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Partneri csomagban 4000 db + 30% előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása;
Vezetői csomagban 400 db + 30% előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása;
Kapcsolódó adatforgalmi szolgáltatás biztosítása;
Alközponti szolgáltatás biztosítása az alábbiak szerint:
– 75 mellék (melyből 9 vezetői, 10 titkári)
– 30 egyidejű beszédcsatorna,
– egyéb szolgáltatások: tarifikáció, IVR, főnök titkári funkció,
– 1 db 2 csatornás GSM adapter,
– vezetékes forgalom,
– jelenlegi vezetékes hívószámok megtartása.
Ajánlatkérő az alközponti szolgáltatás tekintetében nem fogad el GSM technológiát, vezetékes számait kívánja megtartani hívásfogadásra és indításra is.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 208.139.040,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eredményről – SZTIR-SZOFI fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/82
Közzététel dátuma: 2020.04.28.
Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Visoft Korlátolt Felelősségű Társaság;Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság;IP Systems Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A MAVIR ZRt. üzemirányítási, üzem-előkészítési és üzemértékelési folyamatainak informatikai támogatását ellátó legalább 100 felhasználót kiszolgáló 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó SZTIR és SZOFI alkalmazásokhoz kapcsolódó szoftverfejlesztésre kíván keretmegállapodást kötni, mely különösen az alábbiakat foglalja magába:
— Oracle SQL fejlesztés,
— Oracle JAVA alapú rendszer fejlesztés,
— Weblogic alkalmazásszerver alapú Java rendszer fejlesztés,
— Oracle SOA Suite alapú rendszer fejlesztés,
— villamosenergia-ipari üzleti folyamatot támogató szoftver fejlesztése,
— szoftver rendszer műszaki és funkcionális specifikációjának készítése,
— agilis alkalmazásfejlesztési módszertan (pl. SCRUM) alkalmazása,
— CIM (Common Information Model) alkalmazása.
A keretmegállapodás keretösszege 425 000 000 Ft, amely keretében a várhatóan egyidejűleg végzett egyedi szolgáltatások mennyisége/becsült értéke:150 000 000 Ft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 425.000.000,- Ft
Lásd bővebben

CRM rendszer üzemeltetése és továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/83
Közzététel dátuma: 2020.04.29.
Ajánlatkérő: Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Crane International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A Müpa CRM rendszerének üzemeltetése és továbbfejlesztése. A rendszer által kezelt adatbázisokban található személyek felé történő kommunikáció kezelése és lebonyolítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 40.583.000,- Ft
Lásd bővebben

UAS mérési képesség megteremtése egyes részei
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/83
Közzététel dátuma: 2020.04.29.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.;Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
UAS mérési képesség megteremtése egyes részei
Pilóta nélküli légijármű rendszer és a hozzá kapcsolódó mérő- és feldolgozó rendszer és kapcsolódó szolgálttások az alábbi részajánlattételi lehetőségekkel.
1. rész: Térerősség mérésre alkalmas mérőműszer antennákkal
2. rész: Szoftver és kommunikációs interfész
3. rész: Drón bérleti és támogatási szolgáltatások
4. rész: Szakértői támogatás és mérnöki tevékenység biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 118.944.000,- Ft
Lásd bővebben

Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/83
Közzététel dátuma: 2020.04.29.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés – MTVA Web televíziós adáslebonyolító beszerzése, gyártói és first line támogatás nyújtása tárgyában 3 év időtartamban
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 171.910,- EUR
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Csoportos egészségbiztosítási szolgáltatás
93 fő számára egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása
– 52 fő számára alap egészségbiztosítási szolgáltatás
– 41 fő részére bővített egészségbiztosítási szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés d) pontja alapján (a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható) eredménytelenné nyilvánította.
Lásd bővebben

Személyügyi nyilvántartó alkalmazásrendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő által ellátott intézmények humánpolitikai feladatainak ellátását támogató, a vonatkozó jogszabályokban (Műszaki leírás 3.1.1. pont), valamint az érintett intézmények (Műszaki leírás 5. pont) által meghatározott és a Műszaki leírásban ismertetett követelményeknek megfelelő köztisztviselői nyilvántartó humánpolitikai program (továbbiakban: Személyügyi Rendszer) és moduljainak biztosítása a hozzá szükséges licencekkel, jogszabálykövetéssel és támogatási feladatokkal.
Megnevezés:
1 db Személyügyi rendszer (állami vezetői is) kialakításához szükséges licencek: 92 terminálra vagy 5090 főre, melyből fix: 65 terminálra vagy 3570 főre; opció: 27 terminálra Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás – tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be – a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Lásd bővebben

Kábelezési anyagok beszerzése – 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Informatikai eszközök adatközponti telepítéséhez szükséges patch kábelezési anyagok.
Optikai patch kábelek: 4350 db
Optikai MPO patch kábelek: 480 db
Réz patch kábelek: 4150 db
Erősáramú tápkábelek: 580 db
Szerelvények: 510 db
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Lásd bővebben

Képzési csomagok I.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/84
Közzététel dátuma: 2020.04.30.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Piacképes, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési programcsomagok, és szolgáltatás biztosítása felsőoktatási hallgatóknak I.
Linux alapú, vagy azzal egyenértékű, azaz: Linux alapú rendszerek (disztribúciók) telepítése és/vagy beüzemelése (Red Hat, Ubuntu, SuSe, Fedora)
LabVIEW alapú, vagy azzal egyenértékű azaz: virtuális műszer (VirtualInstrument, VI) megvalósítására alkalmas grafikus programozási környezet (SCADUS, TestStand)
Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű azaz: TCP/IP hálózatok,menedzselhető hálózati eszközök konfigurálása, kiépítése, kezelése hallgatói laborcsomagok szállítása és konfigurálása, kiépítése, és kezelése , valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása.
Oracle Workforce Development Program vagy azzal egyenértékű azaz: adatbáziskezelő rendszer, mely többfelhasználós, hálózatos környezetben, adatbázisokhoz való hozzáférést, rendszeres és a felhasználói folyamatok zavartalan működést biztosító szoftveralkalmazás. (MySQL, MS-SQL, MariaDB)o ktatási segédlet hozzáférésének beszerzése (telepítéssel, és üzemeltetéssel), valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása.
Ajánlattevő a Microsoft ImagineAcademy-ben elérhető vonatkozó tudásanyag megszerzését (Web fejlesztés és/vagy kiszolgáló-szerver konfiguráció/installáció/fejlesztés és/vagy adatbázis-kezelő rendszer adminisztráció/fejlesztés/lekérdezés és/vagy adattárház építés/implementálás), valamint a hallgatók certifikált vizsgaletételét segítő felkészítést szolgáltat a megjelölt témával egyenértékű, vagy újabb tananyag biztosításával.
GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Az eljárás eredményességére vonatozó döntés
I. részajánlat: Képzési csomagok I. – Linux rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerint, mert az adott részajánlat vonatkozásában csak egy ajánlatot nyújtottak be.
II. részajánlat: Képzési csomagok II. – LabVIEW rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerint, mert az adott részajánlat vonatkozásában csak egy ajánlatot nyújtottak be.
IV.. részajánlat: Képzési csomagok IV. – Oracle rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerint, mert az adott részajánlat vonatkozásában csak egy ajánlatot nyújtottak be.
V. részajánlat: Képzési csomagok V. – Microsoft rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerint, mert az adott részajánlat vonatkozásában csak egy ajánlatot nyújtottak be.
III. részajánlat Képzési csomagok III – Cisco rész a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja szerint eredménytelen
Lásd bővebben