Skip to main content

„Jelen tanulmány arra keres választ, hogy városi szinten a digitalizáció korában a fenntarthatóság felé való átmenethez hozzájárulhat-e egy smart city koncepció, s ha igen, akkor vajon milyen módon? A szerzők javaslatot tesznek az ún. smart planning módszer alkalmazására és egy scorecard alapú indikátorrendszer kidolgozására, melyek hozzájárulhatnak a helyi fejlesztési elképzelések fenntarthatóság, klímatudatosság és okosság (smart) szempontjából történő értékeléséhez, iránymutatásul szolgálva a helyi érintettek számára. A kidolgozott indikátor-rendszer a városgazdálkodás, -üzemeltetés számára lehetővé teszi a monitoring folyamatok hatékonyságának folyamatos fejlesztését, valamint a piaci alapú városfejlesztési beavatkozások ex ante értékelését is. A szerzők esettanulmánnyal vizsgálják a kialakított módszertan és a smart planning értékelés alkalmazhatóságát egy megyei jogú város esetében. Az ismertetett értékelési rendszer olyan eszközt jelenthet a hazai önkormányzatok számára, mely elősegítheti a helyi sajátosságoknak leginkább megfelelő, költség- és erőforrás-hatékony piaci eszközök azonosítását annak érdekében, hogy a települések fejlesztési céljaihoz legpontosabban illeszkedő és optimális megoldásokat válasszanak ki a smart és a fenntartható városfejlesztés gyakorlati megvalósításához. ”

Forrás:
A smart planning szerepe a fenntartható városfejlesztésben ; Szalmáné Csete Mária, Buzási Attila; Területi Statisztika; 2020, 60(3); 370–390. o.; DOI: 10.15196/TS600304 (PDF)