közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozata az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Szerző: 2020. június 14.No Comments

„A Kormány egyetért azzal, hogy a személyes jelenléttel járó hivatali ügyek számának csökkentése, az elektronikus ügyintézés szélesebb körű terjedése, valamint a COVID-19 fertőzésekkel kapcsolatos állampolgári bejelentések hatékony és gyors kezelése érdekében szükséges az országos telefonos ügyfélszolgálat (a továbbiakban: 1818) működésének fejlesztése, és ennek érdekében

1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 1818 fejlesztéséhez szükséges 472 800 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 1818 emelt szintű működésének biztosításához szükséges 131 250 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
A Kormány 1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozata az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 140. szám; 2020. június 12.; 3573. o. (PDF)