gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Nemzeti Koncessziós Iroda létesül, Rogán Antal lesz a vezetője

Szerző: 2020. szeptember 7.No Comments

„A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, a kormányfő kabinetfőnöke újabb állami hivatalt kapott a pénteken közzétett Magyar Közlönyben: a koncessziókkal kapcsolatos miniszteri feladatokat is Rogán Antal láthatja el. Létrehozzák a Nemzeti Koncessziós Irodát, innen döntenek majd a trafikok vagy a kaszinók üzemeltetéséről is.

A kormány újraosztotta a miniszterek feladatkörét, és a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá terelte a koncessziós jogok felügyeletét. Az ilyenek az állam vagy önkormányzat által nyújtott engedélyezések, engedmények, melynek alapján törvényben meghatározott tevékenységek gya­kor­lá­sá­nak jogát visszterhes, határozott idejű szerződésben engedi át úgy, hogy a jogo­sult­nak időben és területileg korlátozott piaci monopóliumot biztosít. Lényegében tehát az állam megszabja, hogy a trafikokat, kaszinókat ki üzemeltetheti, de ugyanígy az állam engedi meg például a kőolaj-kitermelést is egyes szereplőknek.

A pénteken megjelent Magyar Közlönyben erre a feladatra külön életre is hívnak egy szervezetet, Nemzeti Koncessziós Irodát. De azt még egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen formában valósul meg. A kormányrendelet, mindössze annyit rendez, hogy az irodát elnök vezeti, akinek lehet egyidejűleg több helyettese is. Valamint az tisztázódott, hogy ezt mostantól Rogán Antal felügyelheti miniszterként.

Az Iroda szakmai feladatairól annyit még tisztáztak, hogy

  • összegyűjti és rendszerezi az állam koncessziós tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és nemzetközi gyakorlatokat,
  • előkészíti az állam koncessziós tevékenységére vonatkozó gazdasági, társadalmi, jogi hatástanulmányokat, döntéselőkészítő dokumentumokat,
  • javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére,
  • az állam koncessziós tevékenységére és a koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes módszertant, eljárásrendet és monitoring rendszert alakít ki és működtet

…”

Forrás:
Rogán Antal új feladatot kapott, milliárdos bevételek felett diszponálhat; Szabó Dániel; Napi.hu; 2020. szeptember 5.
Lásd még:

  • A Kormány 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti Koncessziós Irodáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 201. szám; 2020. szeptember 4.; 6333-6334. o.
  • A Kormány 423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 201. szám; 2020. szeptember 4.; 6332. o.
  • A Kormány 1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozata a Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2020. évi 201. szám; 2020. szeptember 4.; 6342. o.
  • Letöltés: PDF