Skip to main content
egészségügyEurópai Unióközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről

Szerző: 2020. október 19.No Comments

„1. A Kormány

a) egyetért az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” c. projekt (a továbbiakban: projekt) E.1. alkomponense eredményeként létrejött intézményen belüli járóbeteg irányítási és folyamatszervezési rendszer egységes módszertanának országos kiterjesztésével oly módon módosítva azt, miszerint figyelembe kell venni, hogy a magas szintű járóbeteg-szakellátás megvalósításánál elkerülhetetlen a szakellátás és az alapellátás közötti betegútszervezés folyamatának megfelelő fejlesztése is, és olyan rendszer kialakítása szükséges, amely kezeli a járási szintű betegútszervezést, hatására nagyban fokozódik az alapellátást végző háziorvosi körzetek, praxisközösségek és a városi kórházak együttműködésének támogatása;

b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 15 798 800 000 forint biztosítása szükséges;

d) egyetért azzal, hogy a projekthez bruttó 4 739 640 000 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. október 31.

e) egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához szükséges forrásnak REACT EU forrásból történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos, a REACT EU prioritás létrehozására vonatkozó módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően haladéktalanul”

Forrás:
1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1659/2020. (X. 15.) Korm. határozata a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről; Magyar Közlöny; 2020. évi 225. szám; 2020. október 15.; 7071-7072. o. (PDF)

Szerkesztő kiegészítés a REACT–EU-hoz (vagyis a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtandó helyreállítási segítséghez) :
Uniós helyreállítási költségvetés: Kérdések és válaszok a REACT–EU-ról, a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politikáról és az Európai Szociális Alap Pluszról; Európai Bizottság; Kérdések és válaszok; 2020. május 28.