gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaterületfejlesztés

Térségi adat- és információszolgáltatás magyar-szlovák együttműködéssel

Szerző: 2021. február 1.No Comments

„A TP LAB projekt keretében térinformatikai adat- és információszolgáltató platform indul Szigetköz és Csallóköz tágabb térsége számára a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet (IPP) és Műszaki Egyetem (STU), valamint a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft., és a Lechner Tudásközpont együttműködésével. A cél a határ két oldalán fekvő, de egymással szoros kapcsolatban lévő tájegységek jobb kommunikációs összeköttetése, az információk online elérhetősége és a területi tervezés, döntéshozás összehangolása.

Pozsony és Győr térségében az utóbbi évtizedekben egy rendkívül érdekes jelenséget figyelhetünk meg: a gazdasági fejlődés és a városok agglomerációinak kiépülése átlépi az országhatárokat. A természeti környezetet még kevésbé befolyásolja, hogy a határon innen vagy túl helyezkedik el, az egymással szomszédos szlovákiai Csallóköz (Žitný ostrov) és magyarországi Szigetköz (Malý Žitný ostrov) egyaránt komoly természetvédelmi és ökoturisztikai jelentőséggel bír. Az országhatár mindkét oldalán természeti, kulturális és tájképi értékekben gazdag területeket találunk.

De nemcsak az értékek, hanem a problémák is hasonlóak, ezek egy része a vízgazdálkodással és a természeti erőforrások fenntartható hasznosításával kapcsolatos, másik része az elővárosok létrejöttéhez, vagyis az agglomerálódáshoz, valamint a városi környezet minőségéhez kötődik.

A harmonikus területi fejlődés érdekében észszerű a határ két oldalán fekvő fejlesztési célterületek kijelölését összehangolni. Ennek érdekében 2020 októberében két-két szlovák és magyar, területi tervezéssel és információ szolgáltatással foglalkozó intézmény együttműködésével elindult a TP LAB, vagyis a Territorial Planning Laboratory, magyarul Területi Tervezési Laboratórium, amelyet az Interreg V-A Szlovák-Magyar Együttműködési Program támogat.

A 16 hónapos időtartamú projekt tervezési területe a szlovák oldalon Pozsony és Nagyszombat megyékre, a magyar oldalon Győr-Moson-Sopron megye területére terjed ki. A résztvevő partnerek a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet és Műszaki Egyetem, magyar részről pedig a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft., valamint vezető partnerként a Lechner Tudásközpont.

A projekt keretében GIS adat- és információszolgáltatás indul, amelynek segítségével lehetővé válik a helyi szereplők jobb kommunikációs összeköttetése, az információk online elérhetősége és a területi koordináció. Mindez hozzájárul a kiegyensúlyozottabb térstruktúrához, valamint az értékes természeti területek és az urbanizált táj közötti erősebb összhang megteremtéséhez.

A fő célok a következők:

  • a többszintű területi tervezés, területi döntéshozás támogatása, a területi változások nyomon követése és az ágazati beruházások, ingatlanfejlesztések segítése webes szolgáltatással (GIS Adat- és Szolgáltatási Központ),
  • az adatbázis és web szolgáltatás meghatározása közös igényfelméréssel,
  • Living Lab-ek létesítése, a web szolgáltatás tesztelése, monitorozása és értékelése a továbbfejlesztés érdekében, valamint a felhasználók segítése a webes szolgáltatás használatában, továbbá
  • a helyi hatóságok, önkormányzatok, befektetők, területi tervezők, egyetemi hallgatók és civil szervezetek tájékoztatása, képzése, készségfejlesztése.

A TP LAB 2021. január 28-án 13 órától tartja meg a partnerek kick-off meetingjét a Győri Városháza Dísztermében, illetve online formában. A rendezvényt délelőtt nyilvános sajtókonferencia előzi meg, amelyen a résztvevő intézmények szakemberei rövid, 15-20 perces előadásokban mutatják be a projekt egyes elemeit, valamint a szlovák-magyar határ menti együttműködés eddigi tapasztalatait, eredményeit.

Bővebb információért látogassa meg a TP LAB honlapját vagy facebook oldalát.”

Forrás:
Térségi adat- és információszolgáltatás magyar-szlovák együttműködéssel; Lechner Tudásközpont; 2021. január 27.