gazdaságközigazgatás: magyarművelődéspolitikaterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1048/2021. (II. 12.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Szerző: 2021. február 14.No Comments

„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti kormánybizottságként létrehozza a Vidékfejlesztési Kormánybizottságot.

2. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság célja, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikájának kereteit jelentősen kitágító hazai fejlesztési források és a kapcsolódó uniós források nemzetstratégiai céljainkhoz illeszkedő felhasználása révén történelmi mértékben erősítse a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart, az agráriumhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó iparágakat, térségeket és közösségeket. Ezáltal
a) versenyképessé és vonzóvá tegye a magyar agráriumot,
b) olyan fejlesztések megvalósulását ösztönözze, amelyek a legmodernebb technológiák minél szélesebb körben való alkalmazását is elősegítik,
c) maradéktalanul érvényesítse a fenntartható fejlődés követelményeit a hazai mezőgazdasági fejlesztések során,
d) európai léptékben is megerősítse a magyar közép- és felsőfokú agrárképzést,
e) nemzeti önellátó képességünk helyreállítása révén hozzájáruljon Magyarország szuverenitásának egy évtizede tartó erősödéséhez,
f ) bővítse a nagyvárosokon kívül élő honfitársaink életlehetőségeit, hozzájárulva a magyar vidék elnéptelenedésének megállításához, a vidéki Magyarország megtartó erejének helyreállításához,
g) ösztönözze és támogassa Magyarország Kárpát-medencei szellemi és gazdasági szerepének megerősítését.

3. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság a 2. pontban meghatározott célok elérése érdekében
a) kialakítja hazánk tíz évre szóló mezőgazdasági, vidékfejlesztési és élelmiszeripari stratégiáját,
b) meghatározza az a) pont szerinti stratégiák megvalósításához szükséges intézkedéseket,
c) gondoskodik arról, hogy az agráriumra szánt hazai és kapcsolódó európai uniós fejlesztési források felhasználása során az elsődleges cél a b) pont szerinti intézkedések megvalósítása legyen.

4. A Vidékfejlesztési Kormánybizottságot a miniszterelnök vezeti.

5. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság munkájában részt vesz
a) az agrárminiszter,
b) a felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos,
c) az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
d) a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos.

6. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság titkára a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.

7. A pénzügyminiszter a Vidékfejlesztési Kormánybizottság ülésén meghívottként vesz részt.

8. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság munkáját az Agrárminisztérium segíti…”

Forrás:
A Kormány 1048/2021. (II. 12.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról; Magyar Közlöny; 2021. évi 21. szám; 2021. február 12.; 747-748. o. (PDF)