közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A Kormány 1058/2021. (II. 19.) Korm. határozata a nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Szerző: 2021. február 21.No Comments

„A Kormány, elismerve a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának Magyar Állam általi kezelése mint kiemelt jelentőségű közfeladat (a továbbiakban: Közfeladat) ellátása vonatkozásában a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) központi szerepét, a Lechner Tudásközpont feladatainak ellátása érdekében

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímet a 3. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása jogcímmel egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére – gondoskodjon a Közfeladat ellátása érdekében a 2021. évben szükséges 110 715 330 forint összegű forrás biztosításáról az 1. pont szerinti előirányzat javára;
Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Közfeladat ellátása érdekében további legfeljebb 110 715 330 forint összegű forrás biztosításáról, és kössön legfeljebb 221 430 660 forint összegben támogatási szerződést a Lechner Tudásközponttal a nemzeti tervvagyon kezelésével összefüggő feladatok ellátására
a 2. pont szerinti és a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet terhére biztosítandó forrás terhére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti és a fejezeten belüli forrás rendelkezésre állását követően azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1058/2021. (II. 19.) Korm. határozata a nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2021. évi 25. szám; 2021. február 19.; 975. o. (PDF)