közigazgatás: magyarművelődésszakirodalomtörténelem

Magyarország atlasza 1495-ben és 1806-ban, 1-2. kötet

Szerző: 2021. február 28.No Comments

„Ez a különleges atlasz és helységnévtár, amely a Kárpát-medence 24.000 településének a helyét és adatait öleli fel, harminc év munkájával született és két szempontból is kuriózum. Egyrészt összefogja legnagyobb földrajztudósaink és térképészeink eredményeit. Másrészt ezt a hódoltság előtti és utáni korra nézve úgy teszi, hogy a térképszelvényeket egymás melletti oldalakon és így egymással összevethető módon ábrázolja.

A baloldali 1495-összelvénysor alapjául Csánki D. műve szolgált [1]. Kiegészítésül háromjeles tudós eredményeit vetíti arra, feltüntetve a Borovszky S. [2], Györffy Gy. [3] és Pesty F. [4] műveiben adott helységeket is. Egyéb forrásként a Pallas nagylexikona [5] és a Kartográfia történelmi világatlasza [6] szolgált.

A jobboldali 1806-osszelvénysor Lipszky J. [7] örökbecsű térképének és helységtárának a feljavított változata. Bár a hódoltságot követően azt megelőzően is voltak felmérések (1715, 1720, 1783-1787), azok mindegyike erősen hiányos, illetve nem társul olyan szoros módon egy helység(név)tárhoz, mint azt Lipszky műve teszi.

Mivel több, mint 200 nagyfelbontású térképszelvényről van szó, a kiadványt ketté kellett bontani. A megosztás a Szepes és Torontál vármegyék keleti szélén húzott észak-déli vonal mentén történt. Az ábra mutatja az attól nyugati térséget, amelynek települései az I. kötetbe, a vonaltól keletiek pedig a II. kötetbe tartoznak. A nyugati részen Horvátországnak csak azon területei szerepelnek, ahol a hódoltságig még magyarok is laktak. Ez az egykori Verőce, Valkó és Szerém megyéket jelenti. Ámbár a vonalon túli igazgatási területek még láthatók, a rajtuk lévő települések már nem szerepelnek.

A kiadvány mindenkinek ajánlott, aki a két korszak egyikének a közigazgatási és/vagy etnikai vonzatában érdekelt, de különösen azoknak, akik a kettő összevetésén munkálkodnak.”

Forrás:
Magyarország atlasza 1495-ben és 1806-ban, 1. kötet; Halassy Béla; Magyar Elektronikus Könyvtár; 2021. február 11.
Magyarország atlasza 1495-ben és 1806-ban, 2. kötet; Halassy Béla; Magyar Elektronikus Könyvtár; 2021. február 24.