Európai Uniójogszakirodalom

Európai körkép

Szerző: 2021. március 7.One Comment

„A kötet szerzői hiánypótló munka megalkotására vállalkoztak, amelynek célja annak bemutatása, hogy az Európai Unió tagállamai a globalizáció kihívásaira adott válaszaik alapján hogyan értelmezik, alkalmazzák az EU értékrendjét a rendelkezésre álló nyilvános adatok, a nemzetközi és civil szervezetek, intézmények által kiadott elemzések, értékelések és országjelentések tükrében. Az alapötlettől kezdve, a módszertan kidolgozásán át a megvalósításig a szerzői semlegesség vezette a munkát, amelynek során több mint 1800 oldalnyi EU-s és ENSZ-dokumentumot, illetve 4000-nél is több egyéb forrást használtak fel a szerzők. A kézikönyv ezzel kíván hozzájárulni a tagállamokban zajló folyamatok objektív megítéléséhez, valamint ahhoz, hogy a tényeken alapuló megközelítés váljon általánossá. A kötetet haszonnal forgathatják a jogi, nemzetközi és európai tanulmányok, közgazdasági, állam- és közigazgatás-tudományi, történelem és társadalomtudományi szakos hallgatók és oktatók, az állam- és közigazgatásban dolgozó szakemberek, valamint a sajtó munkatársai és a tágabb szakmai közönség is.”

Forrás:
Európai körkép; Trócsányi László, Lovászy László Gábor (szerkesztők);ISBN 9789635313709; Ludovika Egyetemi Kiadó; 2020
(Trócsányi László (Szerk.) – Lovászy László Gábor (Szerk.): Európai körkép – Európai értékek és megvalósulásuk az Európai Unió tagállamaiban az adatok és számok tükrében. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonpofit Kft., Budapest 2020.)
Lásd még háttérnek: Interjú az Európai körkép című hiánypótló kézikönyv szerkesztőjével