energiagazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kinevezték és felmentették dr. Kaderják Pétert

Szerző: 2021. március 22.No Comments

„ 1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (2) bekezdése alapján 2021. március 15. napjától kinevezése visszavonásáig – de legfeljebb két évre – dr. Kaderják Pétert a hazai akkumulátor iparág fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében

a) felel a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégia megalkotásáért,

b) támogatja a Magyar Akkumulátor Szövetség megalakulását, illetve annak belépését az Európai Akkumulátor Szövetségbe,

c) európai uniós és nemzetközi kormányzati fórumokon képviseli a hazai akkumulátoripar érdekeit,

d) támogatja az akkumulátoripari Important Projects of Common European Interest (IPCEI) és egyéb, hazai költségvetési vagy európai uniós támogatás felhasználásával tervezett projektek kialakításában és megvalósításában az érdekelt iparági szereplőket,

e) elősegíti, hogy a hazai akkumulátoripar a hazai zöldgazdasági háttéripar innovatív szegmensévé váljon, és az európai értéklánc integrált részeként működjön.

f) koordinálja az Iváncsa Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos minisztériumi belső feladatokat,

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba…”

—-

„…1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. § (2) bekezdése alapján dr. Kaderják Péter miniszteri biztosi kinevezését 2021. március 15-ei hatállyal visszavonom.
2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 15/2021. (III. 12.) ITM utasítás…”

Forrás:
15/2021. (III. 12.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2021. (III. 19.) ITM utasítása miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról; Hivatalos Értesítő; 2021. évi 13. szám; 2021. március 19.; 1275. o. (PDF)