Európai Unióközigazgatási informatikapolitikapolitikai informatikatársadalom

Kérdések és válaszok az Európa jövőjéről szóló konferencia többnyelvű digitális platformjáról

Szerző: 2021. április 26.No Comments

Mi a többnyelvű digitális platform célja?

A demokratikus véleménynyilvánítás ezen eseményén központi szerepet tölt be e platform, amelyen keresztül a polgárok hangot adhatnak véleményüknek a számukra fontos, mindennapi életüket befolyásoló ügyekről folytatott vitákban.

A digitális platform egyetlen felületen gyűjti össze a polgárok valamennyi észrevételét – akár az interneten, akár rendezvényeken osztották meg azokat. A konferencia rendezvényein tett hozzászólásokat szintén összegyűjtjük, és a konferencia folyamán közzétesszük a platformon.

A cél a lehető legszélesebb körű részvétel megvalósítása, a polgárok közötti eszmecserék elősegítése, és a konferencia hozzáférhetőségének és átláthatóságának biztosítása.

A platform olyan felületet kínál, ahol az EU-ban élő polgárok megoszthatják egymással az elképzeléseiket és témákat vethetnek fel online. A platform egyrészt összegyűjti a hozzászólásokat, másrészt tájékoztatja a polgárokat a viták állásáról és nyomon követéséről.

A platform nyitva áll minden uniós polgár, valamint a parlamentek, helyi önkormányzatok, uniós intézmények, és szervezett civil társadalmi szervezetek előtt, amennyiben tiszteletben tartják a konferencia Chartáját. Azt szeretnénk, ha a lehető legtöbb és legkülönfélébb csoportok vennének részt benne.

Hogyan működik majd a platform?

A platform háromféleképpen használható fel a közreműködéshez: az emberek kifejthetik nézeteiket Európáról és az általuk szükségesnek tartott változásokról – vagy jóváhagyhatják és észrevételezhetik más európaiak véleményét; megkereshetik azokat a közelükben vagy az interneten megrendezésre kerülő rendezvényeket, amelyeken részt szeretnének venni; vagy megszervezhetik saját rendezvényeiket és hozzájárulhatnak a konferencia előrehaladásához és eredményéhez.

Mondandójuk kifejtéséhez a felhasználóknak választaniuk kell a témák listájáról, és a platformon keresztül megoszthatják gondolataikat az EU-val. Ezeket az elképzeléseket a konferencia során összegyűjtjük, elemezzük, valamint közzétesszük a platformon. A konferencia felé továbbított elképzelések ezt követően az európai polgári vitacsoportok és a konferencia plenáris üléseinek keretében kerülnek megvitatásra.

A platform felhasználói téma/helyszín/típus (pl. személyesen, az interneten vagy vegyesen megrendezésre kerülő rendezvények) szerinti bontásban hozzáférhetnek valamennyi soron következő rendezvény térképéhez, mielőtt részvétel céljából regisztrálnának azokra. A rendezvények szervezői kezdeményezésük ismertetésével és a platformon való közzétételével feltölthetik a tervezett rendezvényt, hogy mások felkereshessék azokat és részt vehessenek azokon. A rendezvények szervezői kötelezettséget vállalnak arra, hogy feltöltik a rendezvényen folytatott eszmecseréken megvitatott gondolatokat annak érdekében, hogy minden elképzelés megjelenjen a platformon.

Visszajelzési mechanizmus fogja biztosítani, hogy a konferencia rendezvényein kifejtett elképzelések becsatornázódjanak az EU stratégiai tervezésébe és az uniós fellépésre irányuló, konkrét ajánlásokat eredményezzenek.

A regionális hatóságok, nemzeti parlamentek, kormányok vagy uniós intézmények feltölthetik-e rendezvényeiket a platformra?

A rendezvények a nemzeti és regionális parlamentekkel partnerségben kerülnek megszervezésre, ami elősegíti, hogy a konferencia ne korlátozódjon az európai fővárosokra, hanem az Unió minden szegletébe eljusson.

A platform a „nemzeti rendezvényekkel” és a polgárok által felvetett kérdésekkel kapcsolatos valamennyi információt egybegyűjti.

A parlamentek, kormányok és uniós intézmények által szervezett nemzeti rendezvényeket külön színkóddal egyértelműen feltüntetik a rendezvények térképén.

Milyen intézkedésekkel követik nyomon a platformon bemutatott rendezvényeket és elképzeléseket?

A platform összegyűjti a közvetlenül a polgároktól származó, és a rendezvények során felmerült elképzeléseket. A platformon a konferencia valamennyi rendezvényéről be kell számolni a konkrét javaslatokhoz vagy elképzelésekhez kapcsolódó jelentés formájában. A platform – digitális eszközök és emberi moderálás együttes alkalmazásával – jelentéseket készít a hozzászólásokról, elemezve a különböző felvetett kérdések gyakoriságát, népszerűségét és jelentőségét.

Ezek a jelentések az európai polgári vitacsoportok és a konferencia plenáris üléseinek keretében kerülnek megvitatásra. Az említett információk természetesen magán a platformon is megjelennek, és így mindenki számára elérhetővé válnak, aki kapcsolatba lép a platformmal.

A konferencia eredményeit a végrehajtó testület fogja bemutatni az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elnökeinek. A három intézmény – saját hatáskörén belül és a Szerződésekkel összhangban – haladéktalanul meg fogja vizsgálni, hogy miként lehetne hatékonyan továbblépni a jelentés alapján.

Hogyan fogják moderálni a platformot?

A többnyelvű digitális platformon és a konferenciához kapcsolódó valamennyi rendezvény során központi szerepet szánunk a polgároknak, lehetővé téve, hogy szabadon hangot adjanak véleményüknek.

A platformon bárki böngészhet az ott megosztott elképzelések és a rendezvényeken megfogalmazott következtetések között. Ahhoz, hogy valaki kifejthesse a véleményét, létre kell hoznia egy EU Login fiókot, majd regisztrálnia kell vagy be kell jelentkeznie a közösségi médián keresztül. Egy moderátorokból álló csapat fog gondoskodni a problémák gyors jelzéséről és megoldásáról. A szóban forgó – egyszerre proaktív és reaktív – moderálást a konferencia végrehajtó testület nevében eljáró titkársága felügyeli majd.

Miért pont ezek a konkrét témák alkotják a konferencia fő vonulatát, nem pedig mások?

A polgárok bármely egyéb, őket foglalkoztató témát felvethetnek, mivel a többnyelvű digitális platformon rendelkezésre áll egy szabad mező a területeken átívelő elképzelések vagy a platformon felsorolttól eltérő témák kifejtéséhez.

A platformra érkező észrevételek rendszerezése érdekében kiválasztottuk a témák listáját, amely a Bizottság politikai prioritásaiban és az Európai Tanács stratégiai menetrendjében rögzített fő célokat tükrözi. Ez kellően tág keretet biztosít a polgároknak ahhoz, hogy az általuk fontosnak tartott kérdésekkel foglalkozhassanak.

Ezeket a témákat a konferencia megvalósításában vezető szerepet játszó három intézmény elnökei által 2021. március 10-én aláírt közös nyilatkozatban határozták meg és hagyták jóvá. Ezek a következők: éghajlatváltozás és környezetvédelem, egészségügy, erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás, az EU a világban, értékek és jogok, jogállamiság, biztonság, digitális átállás, európai demokrácia, migráció, valamint oktatás, kultúra ifjúság és sport.

A digitális platform az EU 24 hivatalos nyelvétől eltérő nyelveken is elfogad-e hozzászólásokat?

A platform az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető, és valamennyi tartalmat az összes nyelvre lefordítják, hogy minden felhasználó megismerkedhessen az EU egész területéről származó elképzelésekkel. A nem hivatalos uniós nyelvekről (pl. katalán vagy luxemburgi) akkor készülhet fordítás a platformon, ha az érintett tagállam biztosítja annak finanszírozását.

Hogyan fogják elérni, hogy a lehető legtöbb polgár használja a platformot?

A siker egyik legfontosabb záloga, hogy a konferencia üzenetei a lehető legszélesebb körhöz és a legtávolabbra eljuthassanak. Minden európai számára egyenlő esélyt kell biztosítani a részvételre: a fiataloknak, az időseknek, a városi területen vagy vidéken élőknek, függetlenül attól, hogy mennyi ismerettel rendelkeznek az EU-ról.

A többnyelvű platform – különösen a Covid19-járvány idején – lehetővé teszi, hogy a polgárok a virtuális térben eszmét cserélhessenek egymással és részt vehessenek a konferencián, a polgári vitacsoportok pedig fontos szerepet játszanak abban, hogy bármilyen társadalmi helyzetű ember aktívan részt vehessen a konferencián.

A konferenciának nem csupán azokat a polgárokat kell megszólítania, akik támogatják az EU-t, vagy rendszeresen részt vesznek az európai politikáról folytatott eszmecserékben. Az a célja, hogy a „csendes többséghez” is eljusson, vagyis azokhoz, akik nem szólalnak fel az uniós vitákban, vagy csak választások idején hallatják a hangjukat. Az uniós szintű polgári vitacsoportok résztvevőinek sokszínűsége fontos eszközt jelent arra, hogy túllépjünk az Európai Unióról szóló viták már megszokott résztvevőinek körén.

Meddig lesz elérhető a platform?

A konferenciának 2022 tavaszáig kell következtetéseket elfogadnia, hogy Európa jövőjét illető ajánlásokat és iránymutatást nyújtson a három intézmény számára.

Mi történik ezután?

A platform április 19-i elindítását követően a polgárok megkezdhetik elképzeléseik eljuttatását, és sor kerülhet az első rendezvényekre.

Május 9-én – a Covid19-cel kapcsolatos korlátozásoktól és a népegészségügyi szabályozástól függően részben vagy teljes egészében online – nyitórendezvényre kerül sor Strasbourgban.

További információk

Sajtóközlemény

Digitális platform az Európa jövőjéről szóló konferencia számára

Forrás:
Kérdések és válaszok az Európa jövőjéről szóló konferencia többnyelvű digitális platformjáról; Európai Bizottság; 2021. április 19.