Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarszakirodalom

Az MNB publikálta a 2021-es FinTech és Digitalizációs Jelentését

Szerző: 2021. május 30.No Comments

„A Magyar Nemzeti Bank második alkalommal teszi közzé a globális és a magyar FinTech ökoszisztémáról, valamint a hazai bankrendszer digitalizációs szintjéről szóló jelentését. Az idei jelentésben a bankrendszer mellett már a hazai biztosítók digitalizációs fejlettsége is bemutatásra kerül.

Az MNB FinTech és Digitalizációs Jelentése betekintést nyújt a hazai pénzügyi rendszerben is egyre meghatározóbbá váló pénzügyi innovációk, digitalizáció, illetve az ezeket támogató technológiák fejlődésének hazai és nemzetközi trendjeibe. A Jelentés idén egy új témakörrel kiegészülve négy fő részből áll. Az első rész a nemzetközi FinTech és digitalizációs folyamatokat, trendeket összegzi, a második rész a hazai FinTech cégek elemzését tartalmazza. A harmadik és negyedik rész pedig a hazai bankrendszer és a biztosítói szektor digitalizációs felkészültségi szintjéről ad átfogó képet az MNB részletes, egyedi intézményi szintű felmérése alapján.

A globális FinTech-szektor évek óta tartó folyamatos fejlődése révén a pénzügyi rendszer átalakulása egyre látványosabb: a nyitott, ökoszisztéma jellegű működés előtérbe kerül, a fejlett technológiák alkalmazása még hangsúlyosabbá válik, illetve a pénzügyi bevonódás erősítése és a fenntarthatósági célkitűzések támogatása is egyre meghatározóbb. A COVID-19 okozta járványhelyzet érdemben gyorsította a globális digitalizációs folyamatokat. A technológiai fejlődés azonban a kibertámadások, kiberincidensek gyakoriságának és kifinomultságának növekedését is eredményezte, ami kiemelt figyelmet igényel. A digitális átállás kapcsán a globális szabályozói reakciókban továbbra sem észlelhető egységes megközelítés, a nemzetközi koordináció lassan halad, továbbá a gazdasági szektorok között egyre elmosódó határok a pénzügyi előírások modernizációját- és a szélesebb gazdaságszerkezeti ágakkal való összehangolását is igénylik.

A hazai FinTech szektor folytatta bővülését, már több mint 130 darab FinTech tevékenységgel foglalkozó, aktívan működő vállalat van Magyarországon. A szektor foglalkoztatotti létszáma a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés ellenére is nőtt, immár több mint 6000 főt foglalkoztatnak ezek a cégek. A hazai FinTech-ek jellemzően továbbra is a pénzügyi szoftverfejlesztés és rendszerintegráció, az adatelemzés és üzleti intelligencia, illetve a fizetési szolgáltatások területén aktívak. A 2018 márciusában elindított, a pénzügyi innovátorokkal való közvetlen és rugalmas kapcsolattartás platformjául szolgáló MNB Innovation Hub (Pénzügyi Innovációs Platform) működése során már több mint 110 megkeresést kapott a piaci szereplőktől, akiket gyors és szakszerű iránymutatással segített a pénzügyi innovációkkal kapcsolatos szabályozási kérdésekben.

Az MNB által másodjára elvégzett átfogó bankrendszeri digitalizációs felmérés alapján több szereplőnél jelentős felzárkózás volt megfigyelhető az elmúlt évben, a hazai bankrendszer digitalizációja érdemi fejlődést mutatott. Az elmúlt egy évben a növekedés elsődlegesen a korábban kevésbé fejlett területeken, mint a digitális termék elérés és az ügyfelekkel való digitális kapcsolattartás volt megfigyelhető. Mivel a járványhelyzet okán a külső kapcsolattartást támogató fejlesztések kerültek előtérbe, a belső működés digitalizációjának fejlesztésére kevesebb erőforrás jutott. Erre tekintettel a hazai bankszektornak a jövőben érdemes nagyobb figyelmet szentelnie a belső rendszereket és folyamatokat érintő fejlesztésekre a digitális transzformációs lehetőségek kiaknázása és a szektor versenyképességének erősítése érdekében. Az átfogó, valamennyi részterületet lefedő banki digitális transzformáció megvalósítása érdekében egy nemzetközi szinten is újdonságnak számító, 2021 márciusában kiadott MNB ajánlás biztosít iránymutatást a bankszektor szereplői számára. Az ajánlás egy átfogó digitális transzformációs stratégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak a jegybank részére való megküldését várja el a hitelintézetektől.

Az új, MNB által készített átfogó hazai biztosítói digitalizációs felmérés alapján megállapítható, hogy a hazai biztosítási szektorban az egyes termékek online elérhetősége magas, illetve a biztosítók belső rendszereinek digitalizáltsága is pozitív képet mutat. A belső folyamatok digitalizálásában és automatizálásában azonban nagyobb fokú fejlődés szükséges, melynek kapcsán előremutató lehet a hangsúlyosabb vezetői és munkavállalói felkészültség és a digitális transzformációt nagyobb mértékben támogató szervezeti kultúra erősítése.

A FinTech és Digitalizációs Jelentés második, 2021-es kiadásának kiemelt aktualitást ad a járványhelyzet és a jelenleg kibontakozódó nyitás. A pénzügyi rendszer krízishelyzetben történő zavartalan, folyamatos, egyre digitalizáltabb működése fontos szerepet töltött be a járványhelyzet alatt és a pandémia elmúltával kiemelt támogató szerepet tud játszani a gazdasági növekedés segítésében. A pénzügyi rendszer szereplőinek egyre digitálisabb működésre való gyors átállása a jövőben fontos versenyelőnnyé válhat. A fenti célok mentén a hazai pénzügyi rendszer digitalizációs szintjének erősítése nélkülözhetetlen, amelyben az MNB a jövőben is kiemelt támogató szerepet kíván betölteni.

FinTech és Digitalizációs jelentés 2021. május

Szakértői prezentáció

Forrás:
Az MNB publikálta a 2021-es FinTech és Digitalizációs Jelentését; Magyar Nemzeti Bank; 2021. május 27.