Európai Uniófenntartható fejlődésgazdaság

Klímasemlegesség: Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a Igazságos Átmenet Alapot

Szerző: 2021. június 14.No Comments

„A Tanács rendeletet fogadott el egy 17,5 milliárd EUR összegű alap létrehozásáról, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy a zöld átállás méltányos és inkluzív legyen.

Az Igazságos Átmenet Alap (IÁA) keretében olyan projekteket fognak finanszírozni, amelyek Unió-szerte csökkentik azon közösségek társadalmi-gazdasági költségeit, amelyek nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól, illetve a kibocsátásintenzív iparágaktól és amelyeknek diverzifikálniuk kell a helyi gazdaságot.

Ez az egyik olyan intézkedés, amelyet az EU annak érdekében tesz, hogy elérje azt a célját, hogy 2030-ra 55%-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2050-ra pedig klímasemlegessé váljon.

„Az európai zöld megállapodás sikere azon múlik, hogy képesek vagyunk-e enyhíteni a gazdaságaink dekarbonizációja által leginkább érintetteket sújtó következményeket. Az Igazságos Átmenet Alap helyi szinten biztosítja majd a vállalkozások és munkavállalók számára oly szükséges támogatást annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás ellen az egységes Unió tagjaiként lépjünk fel, és senkit ne hagyjunk hátra.” – Nelson de Souza, portugál tervezési miniszter, a Tanács elnöksége nevében

Területi megközelítés
Az uniós régiók és a tagállamok különböző helyzetből indulnak az éghajlatvédelmi átállás szempontjából, és eltérő kapacitásokkal rendelkeznek az előttünk álló kihívások kezeléséhez. E tekintetben az IÁA célja az egyenlőtlenségek növekedésének megelőzése olyan területeket célzó beruházásokkal, amelyeken fokozatosan meg kell szüntetni a szén, a lignit, a tőzeg és az olajpala kitermelését és felhasználását, illetve át kell alakítani a súlyosan szennyező iparágakat.

A finanszírozás csak a tagállamok által az érintett helyi és regionális önkormányzatokkal közösen elkészítendő, igazságos átmenetre vonatkozó területi tervek alapján fog rendelkezésre állni. A tervekben meg fogják határozni a leginkább érintett területeket és azok beruházási szükségleteit.

Források
A (2018-as árakon számított) 17,5 milliárd EUR-t egyrészt a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 7,5 milliárd EUR-ból, másrészt pedig a 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban felhasználható, a helyreállítási eszközből (Next Generation EU) lehívható 10 milliárd EUR-ból tevődik össze.

A tagállamok is hozzájárulnak az IÁA programjaihoz. Emellett forrásokat csoportosíthatnak át az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alap Pluszból. Ez potenciálisan közel 30 milliárd EUR összegű beruházást mozgósíthat.

A támogatás hatálya
Az IÁA a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) – köztük induló innovatív vállalkozásokat – és az új vállalkozások létrehozását fogja támogatni.

Az alap fő célja, hogy segítse az embereket az új foglalkoztatási lehetőségekhez való alkalmazkodásban a munkavállalók és álláskeresők képzésébe és átképzésébe való beruházás, az álláskereséshez nyújtott segítség, valamint a társadalmi befogadást célzó intézkedések révén.

A beruházások egyéb típusai közé tartozik a kutatás és az innováció, a fejlett technológiák átadása, a megfizethető zöld energia és az energiatárolás, a helyi közlekedés dekarbonizációja, a digitalizáció, valamint a körforgásos gazdaság – többek között a hulladékkeletkezés megelőzése révén történő – erősítése.

Nem tartoznak a támogatás hatálya alá az atomerőművekkel, a fosszilis tüzelőanyagokkal és a dohánytermékekkel kapcsolatos beruházások.

Háttér
Az Igazságos Átmenet Alap az igazságos átmenet mechanizmus három pillérének egyike, amelyet a zöld megállapodás részeként javasoltak annak biztosítására, hogy az átállás igazságosan menjen végbe. A másik két pillér az InvestEU program keretében nyújtott költségvetési garancia, illetve egy közszektor-hitelezési eszköz.

Az IÁA-rendeletet hamarosan kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rendelet az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról és az I. mellékletben felsorolt országallokációk
Európai zöld megállapodás (háttérinformációk)

Forrás:
Klímasemlegesség: A Tanács elfogadta a Igazságos Átmenet Alapot; Európai Unió Tanácsa; 2021. június 7.