közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

7/2021. (VI. 24.) IM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2020. (XII. 12.) IM utasítás módosításáról

Szerző: 2021. június 27.No Comments

„…1. § A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2020. (XII. 12.) IM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszteri biztos felel az Integrált Jogalkotási Rendszer és a Jogi Személyek Egységes Nyilvántartása üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért.”…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Hivatalos Értesítő; 2021. évi 32. szám; 2021. június 24.; 3168. o. (PDF)
A módosítandó utasítás: „(2) A miniszteri biztos felel a jogi személyek nyilvántartási rendszereinek fejlesztéséért, a közhiteles adatbázisok összehangolásáért és a fejlesztésükben való közreműködésért, valamint az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó nyilvántartási és döntéshozatali rendszerek fejlesztésének előkészítéséért, irányításáért és koordinációjáért.”
A kormánybiztos: Németh Balázs Sándor.