gazdaságjogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

2021. évi XCII. törvény a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

Szerző: 2021. június 27.No Comments

„E törvény célja, hogy az Európai Unió szabályozásával, valamint a jogi személy létrehozásának és működésének szabadságára vonatkozó polgári jogi rendelkezésekkel összhangban, korszerű jogi keretek megteremtésével, az elektronikus ügyintézés és az informatikai fejlődés adta lehetőségek széles körű kihasználásával állapítsa meg a jogi személyek nyilvántartásának,
nyilvánosságának és a bírósági nyilvántartási eljárásnak a szabályait.
Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:…”

Forrás:
Magyar Közlöny; 2021. évi 120. szám; 2021. június 25.; 5302-5355. o. (PDF)