környezetvédelemközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1403/2021. (VI. 30.) Korm. határozat a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervről

Szerző: 2021. július 5.No Comments

„ 1. A Kormány – figyelemmel arra, hogy az emberi élet, az élő és élettelen környezet minőségét alapvetően meghatározza a levegő állapota, valamint arra, hogy fontos célkitűzés a szennyező anyagok kibocsátásának folyamatos csökkentése, a környezeti levegő minőségének javítása, és ahol az még nem szennyezett, tisztaságának megőrzése – az emberi egészség és a környezet egészének védelme érdekében elfogadja a részére bemutatott Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervet.

2. A Kormány a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervben meghatározott intézkedések megvalósulása, végrehajtásuk és anyagi fedezetének biztosítása érdekében

a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az agrárminisztert, hogy gondoskodjanak a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervben szereplő, feladatkörükbe tartozó intézkedések ütemezett megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, belügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere, pénzügyminiszter, agrárminiszter
Határidő: folyamatos

b) felhívja az agrárminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy az általuk kezelt pályázati rendszer kialakítása és működtetése során a kiemelt beruházások és fejlesztések tervezése esetében részesítsék előnyben az alacsony levegőterhelést vagy levegőterhelést nem okozó megoldásokat.

Felelős: agrárminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, belügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere, pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 123. szám; 2021. június 30.; 55876-5877. o. (PDF)