gazdaságjogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Szerző: 2021. július 5.One Comment

„Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

I. Fejezet

1. A törvény hatálya és értelmezése

1. § Ez a törvény a magyarországi ingatlanok nyilvántartásának módját, az ingatlan-nyilvántartás rendszerét, az ingatlan-nyilvántartást vezető szervezet kijelölését, az ingatlan-nyilvántartás részletes szabályait, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalma megismerésének szabályait tartalmazza…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 121. szám; 2021. június 28.; 5336-5566. o. (PDF)