Skip to main content
Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozata a 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról

Szerző: 2021. július 5.No Comments

„A Kormány
1. elfogadja a 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát (a továbbiakban: S3);
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az S3 dokumentumban foglaltakkal kapcsolatos programok és pályázatok elindításáról és megvalósításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatosan

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az S3 dokumentumban foglalt nemzeti intelligens szakosodási prioritások évenként történő felülvizsgálatáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatosan”

Forrás:
Magyar Közlöny; 2021. évi 126. szám; 2021. július 2.; 5946. o. (PDF)
Lásd még: Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) – 2021-2027; Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal); 2020, január 20.